Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Palestijnse Authoriteit Betaalt Nog Altijd Terroristen In Israëlische Gevangenissen Met Donorgelden

Door Missing Peace
Mahmoud AbbasMahmoud Abbas

Yochanan Visser

Palestinian Media Watch (PMW), een organisatie die niet alleen de Palestijnse media volgt, maar ook onderzoek doet naar kwesties die gerelateerd zijn aan de Palestijnse Autoriteit, publiceerde deze week een nieuw rapport met informatie over een gigantische fraude met donorgelden van Westerse landen in de Palestijnse Autoriteit. Onder deze landen is Nederland dat specifiek wordt vermeld in het rapport.

Het rapport van PMW is gebaseerd op PA documenten en andere Palestijnse bronnen en onthult dat, ondanks toezeggingen in 2014 aan de regering-Obama en Europese regeringen, donorgelden nog steeds worden gebruikt om Palestijnse terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten te betalen.

Het enige dat is veranderd nadat het  PA Ministerie van Gevangenen Zaken werd gesloten in 2014, is dat de Palestijnse Autoriteit nu donorgelden doorsluist naar een nieuw opgerichte afdeling van de Palestinian Liberation Organization (PLO). Dit PLO orgaan zorgt nu voor de betaling van de  salarissen aan de terroristen .

De PA werd in 2014 gedwongen om het Ministerie van Gevangenen Zaken te sluiten nadat een aantal Westerse donorlanden dreigden om de financiering van de Palestijnse Autoriteit te stoppen.

Dit gebeurde in het voorjaar van 2014 nadat PMW het bewijs had geleverd dat de PA meer dan honderd miljoen Euro per jaar van de fondsen die waren gedoneerd door de Verenigde Staten en de Europese landen gebruikte om de  salarissen de terroristen die gevangen zaten in Israëlische gevangenissen te betalen. De Palestijnse Autoriteit ontvangt meer dan een miljard dollar aan financiële steun per jaar van de diverse donorlanden.

PMW levert in het nieuwe rapport het bewijs dat nadat het Ministerie van Gevangenen Zaken was gesloten, het PA ministerie van Financiën gewoon het budget dat de PLO ontvangt met ongeveer 115 mijoen Euro verhoogde om de nieuw gevormde PLO Commissie van Gevangenen te financieren. Deze commissie is nu verantwoordelijk voor de betaling van de salarissen van Palestijnse terroristen in Israëlische gevangenissen.

Het nieuwe orgaan maakt gebruik van dezelfde website als het oude Ministerie van Gevangenen Zaken (www.freedom.ps) en wordt geleid door Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit.

PMW meldt dat PA ambtenaren openlijk praten over de continuering van de de betaling van lonen aan de gevangen terroristen. Die betalingen zijn volgens Palestijnse bronnen gebaseerd op de huidige PA wet. Deze wet machtigt de regering in Ramallah om de salarissen van ongeveer 200.000 ambtenaren (u leest dat goed) te betalen. De wet voorziet ook in de betaling van toeslagen aan de families van de zogenaamde ‘martelaren’ (terroristen die werden gedood tijdens aanslagen), en de salarissen van gevangenen en vrijgelaten gevangenen.

PMW gaf enige voorbeelden van deze openheid over de betalingen aan terroristen

In januari 2015 bijvoorbeeld schreef het PA ministerie van Financiën in een toelichting dat het PA budget voor de Gazastrook over 2015 “salarissen aan gevangenen  in Israëlische gevangenissen bevatte.”

Hier is een ander voorbeeld van de openheid binnen de PA over de misleiding van de Westerse donoren.

“In december 2015 onstond er een intern conflict binnen de PA.  De PA, niet de PLO, had besloten om de betaling van salarissen aan een klein aantal gevangenen en vrijgelaten gevangenen om diverse redenen te stoppen . Dit is belangrijk, schreef PMW in haar rapport, omdat zowel de PLO Commissie van Gevangenen als PA ambtenaren kritiek leverden op het PA ministerie van Financiën over het stoppen van de salarissen.

“Niemand klaagde bij de PLO, zoals men eigenlijk had moeten doen omdat de PLO de salarissen uitbetaalt. Bijna anderhalf jaar nadat de PA claimde dat men niet meer betrokken was bij de salarissen van de gevangen nam de PA nog altijd beslissingen over de toewijzing van het geld voor salarissen van de gevangenen terroristen.

Sterker nog, het hoofd van de PLO Commissie voor de Gevangenen, Issa Karake, diende persoonlijk een klacht in bij het PA ministerie van Financiën over het nieuwe PA beleid ten aanzien van salarissen aan gevangenen. Waarom zou hij een klacht indienen bij de PA als hij zelf en de PLO verantwoordelijk waren voor de salarissen? ” schreef PMW in haar onderzoeksrapport.

De Verenigde Staten en de Europese landen lieten zich in slaap sussen door de Palestijnse verzekering dat men maatregelen zou nemen die een einde zouden hebben moeten maken aan de betaling van salarissen van gevangen terroristen.

De Amerikaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken Anne Patterson bijvoorbeeld, verzekerde het Huis van Afgevaardigden op 29 april 2014 dat de PA deze praktijken zou stoppen en dus was er geen reden om de financiering van de Palestijnse Autoriteit te stoppen.

De houding van de Nederlandse regering komt overeen met die van de Amerikanen.

Tijdens een vragenuurtje in de Tweede Kamer op 22 April 2015 verzekerde de regering dat de verantwoordelijkheid voor de gevangenen nu was overgeheveld naar de PLO en dat de benodigde fondsen niet langer ten laste kwamen van het PA budget.

“Deze betalingen (van de gevangen terroristen) worden niet gefinancierd door belasting opbrengsten in de PA of vanuit de donorgelden. De PLO betaalt deze kosten uit haar eigen inkomen en de Nederlandse regering heeft geen toegang tot het budget van de PLO”,luidde de verklaring van de Nederlandse regering.

Zoals vermeld ontvangt de Palestijnse Autoriteit jaarlijks meer dan een miljard dollar aan donorgelden. Daarmee zijn de Palestijnen de grootste ontvangers van buitenlandse hulp per hoofd van de bevolking in de wereld.

Die financiele hulp wordt geacht om te worden gebruikt om terrorisme te voorkomen en de welvaart, stabiliteit en zelfbestuur te bevorderen op de Westelijke Jordaanoever. De steun aan de PA is ook bedoeld om vreedzame coëxistentie met Israël te bevorderen.

De salarissen die gevangen terroristen ontvangen, worden gekoppeld aan de lengte van de tijd die men in de gevangenis doorbrengt. Sommige terroristen die meer dan 30 jaar in een Israëlische gevangenis worden vastgehouden ontvangen bijna 2800 Euro per maand. Dat is vier keer het gemiddelde maandloon van een ambtenaar in de Palestijnse Autoriteit. Iemand die slechts drie jaar in de gevangenis zitkrijgt veel minder, ongeveer 320 Euro per maand. Gevangenen die een straf uitzitten van tussen de drie en vijf jaar krijgen 460 Euro, etcetera.

Itamar Marcus, de directeur van PMW vertelde deze verslaggever dat verschillende Europese parlementen en de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden in de VS al hebben gereageerd op het nieuwe rapport.

In Engeland heeft het nieuws over de nieuwe PA fraude al tot scherpe veroordelingen geleid door verschillende parlementsleden en de Amerikaanse regering kondigde aan te gaan overleggen met de Europeanen. De Nederlandse regering had nog niet gereageerd, zei Marcus.