Missing Peace | missingpeace.eu | NL

VN Veiligheidsraad ‘Diep Bezorgd’ Over Israëlische Aanwezigheid op Golan Hoogvlakte

Door Missing Peace
Golan Hoogvlakte in winterGolan Hoogvlakte in winter

Op 11 april jl. hield het Israëlische kabinet zijn wekelijkse vergadering op de Golan-hoogvlakte, het gebied dat  werd veroverd op Syrië tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 en dat Israël officieel annexeerde op 14 december 1981.

Tijdens de vergadering kondigde minister-president Benjamin Netanyahoe aan dat de Golan, zoals Israëli’s de regio noemen, voor altijd een deel van Israël zal blijven.

“In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede “, zei Netanyahoe.

“Ik koos er voor om dit bijzondere bestuurlijk overleg in de Golanhoogte houden om een duidelijke boodschap af te geven. De Golan Hoogvlakte zal voor altijd in Israëlische handen blijven, ” zei de Israëlische Premier. Netanyahu voegde eraan toe dat hij alles zal doen om de Israëlische gemeenschappen op de Golan te versterken.

De bijzondere vergadering en de verklaring van Netanyahoe werden in verband gebracht met geruchten dat de nu-vastgelopen onderhandelingen over een oplossing voor de Syrische burgeroorlog ook gaan over de status van de Golan Hoogvlakte.

Op dinsdag 26 april reageerde de VN-Veiligheidsraad  op de verklaring van Netanyahoe over de status van het betwiste gebied, dat 19 jaar door Syrie werd bestuurd.

De Chinese ambassadeur Liu Jieyi, de huidige president van de 15 leden tellende Veiligheidsraad, zei dat de raad “diep bezorgd” is over de verklaring van Netanyahoe en benadrukte dat voor de VN, de status van het plateau “ongewijzigd blijft.”

Liu herinnerde aan een VN-Veiligheidsraad resolutie 1981 die ging over de Israëlische beslissing om de Golan te annexeren en herhaalde dat  de Israëlische beslissing om “de wetten, rechtspraak en bestuur (van de Joodse staat) in de bezette Syrische Golan Hoogvlakte in te voeren nietig en zonder enig internationaal juridisch effect was.”

Internationaal gerenommeerde juristen zijn het niet eens met de VN-resolutie en benadrukken dat Israël in feite een wettige claim heeft op de Golan Hoogvlakte.

Een van hen was wijlen professor Julius Stone, die na de Israëlische beslissing om de Golan Hoogvlakte annexeren het volgende schreef:

“Er is geen enkele regel in het volkenrecht die van een rechtmatige militaire bezetter eist om in deze situatie voor altijd te wachten om de controle en het bestuur van het grondgebied permanent te maken Veel internationale juristen hebben zich inderdaad afgevraagd waarom Israël het geduld had om te wachten zo lang als het land deed.”

In dit verband is het ook nuttig om te vermelden dat  de Golan een deel vormde van het zogenaamde Joodse nationale tehuis dat werd vermeld in de bepalingen van het Britse Mandaat voor Palestina. Dat Mandaat werd in september 1922  geformaliseerd door de Volkenbond.

Een kaart uit 1920 laat zien dat de Golan Hoogvlakte onderdeel was van het mandaat gebied voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis.

Zelfs nadat de Britse regering de Zionistische beweging bedroog en 77 procent van het gebied overhevelde naar een nieuwe staat met de naam Trans-Jordanië bevatte het gebied van het ‘ Mandaat voor Palestina’ nog steeds de zogenaamde Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte.

Pas nadat de Britse en de Franse regering een overeenkomst sloten over de grenzen van hun mandaat in het Midden-Oosten werd het gebied een deel van het Franse mandaat voor Syrië.

Toen de Fransen en de Britten hun mandaat beëindigden, werd de Golan Hoogvlakte deel van de nieuwe onafhankelijke staat van Syrië dat het gebied inderdaad gebruikte om de Israëlische dorpen en steden in Galilea meedogenloos aan te vallen. Deze situatie bleef bestaan tot de Zesdaagse Oorlog in 1967 toen Syrië Israël aanviel vanuit de Golan waarna de IDF het gebied veroverde en niet meer afstond.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken (IMFA) reageerde woedend op de nieuwe VN-Veiligheidsraad verklaring over de status van de Golan Hoogvlakte.

“Met wie Israël wordt geacht te onderhandelen over de toekomst van de Golanhoogte ?”, vroeg het ministerie sarcastisch; “met de Islamitische Staat? Al Qaeda? Hizbollah? De Iraanse en Syrische krachten die honderdduizenden mensen afgeslacht? ‘

“Met het oog op de oorlog die woedt in Syrië en de veiligheid en stabiliteit die Israël heeft opgebouwd in de Golan gedurende de afgelopen 50 jaar, is de suggestie dat Israël zich zou moeten terugtrekken uit de Golan Hoogvlakte onredelijk,”aldus IMFA.

Het nieuws over het nieuwe conflict tussen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en Israël viel samen met de publicatie van een nieuwsbericht dat het Islamitische Staat filiaal Yarmouk Martelaren Brigade op de Syrische Golan nu beschikt over chemische wapens.

De Yarmouk Martelaren Brigade (YMB) controleert een deel van de grens met Israël op de Golanhoogte.

TV Kanaal 10 in Israël meldde dat de IDF nauwlettend de activiteiten volgt van het ISIS filiaal. De nieuwsshow van het TV station rapporteerde verder dat het veiligheid echelon in Israël over informatie beschikt dat YMB in het bezit is van explosieven met mosterdgas en chloorgas ladingen.

De Veiligheidsraad heeft nog niet gereageerd op dit alarmerende nieuws.