Missing Peace | missingpeace.eu | NL

PA bereidt nieuwe actie tegen Israël voor in de VN Veiligheidsraad

Door Missing Peace

UPDATE 18 april 2016: De golf van terreuraanslagen door jeugdige Arabieren mag dan aan het luwen zijn, vandaag werd duidelijk dat de Palestijnse terreurorganisaties nog altijd springlevend zijn. Een autobus in Jeruzalem werd opgeblazen door wat vermoedelijk een bom was die achter in de bus werd gedetoneerd. Het is onduidelijk wie de aanslag pleegde en of het ging om een zelfmoordaanslag. 21 Israelis werden gewond in de aanslag. Twee van de gewonden verkeren in levensgevaar.

De golf van voornamelijk steekaanslagen door Palestijnse Arabische jongeren tegen Israëli’s lijkt aan het afnemen. Dit werd niet alleen duidelijk uit nieuwe gegevens over het aantal aanslagen in maart die deze week werden gepubliceerd, maar ook uit wat men nu waarneemt in de gebieden waar de meeste aanslagen werden gepleegd (Jeruzalem, Judea and Samaria).

In maart werden ‘slechts’ 89 terreuraanslagen geregistreerd door de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shabak. Het aantal daalde van 101 in februari. In Judea en Samaria (de zogenaamde Westoever) was de afname duidelijker: 58 aanslagen in tegenstelling tot 84 in februari. Alleen in Jeruzalem werd een toename van terreuraanslagen gemeld door de Shabak: 31 aanslagen in maart als in tegenstelling tot 12 in februari.De eerste twee weken van April lieten een verdere daling van de Palestijns-Arabische terreur tegen Israëli’s zien. In de eerste week van april, bijvoorbeeld, werd slechts één aanslag van betekenis gemeld door het Meir Amit Inlichtingen- en Informatie Centrum.De daling van de terreur wordt toegeschreven aan de activiteiten van de IDF en de Israëlische veiligheidsdiensten die de gebieden die onder Palestijnse controle regelmatig binnengaan om arrestaties te plegen. Israëlische functionarissen wijzen ook op het IDF optreden tegen Palestijnse radiostations die aanzetten tot geweld tegen Israël en op de coördinatie tussen de PA veiligheidsdiensten en het leger.

Dit is echter niet de belangrijkste reden dat de “al-Quds Intifada”, zoals de Palestijnse terreurgroepen de golf van terreur noemen, op haar laatste benen lijkt te lopen.

Ingrijpen Palestijnse Autoriteit

Oded Granot, de Midden-Oostendeskundige van het Israëlische tv-kanaal 1 (Arutz 1), meldde eerder deze week dat de Palestijnse Autoriteit (PA) heeft ingegrepen om de ophitsing via de sociale media te stoppen.

De Arutz 1-commentator zei in de prime-time nieuwsshow Mabat dat de Palestijnse veiligheidsdiensten 47% van de geplande aanslagen hebben verijdeld. Hij gaf niet aan over welke periode hij sprak.

Granot onthulde dat sommige Palestijnse functionarissen in actie waren gekomen tegen de ophitsing tegen Joden en Israël. Granot gaf een voorbeeld van het succes van de acties van deze Palestijnse functionarissen. Het dorp Sa’ir, dat is gelegen ten zuiden van Hebron, was een van de broeinesten waar terreuraanslagen tegen Israeli’s werden georganiseerd. Twaalf terreuraanslagen tegen Israëli’s vonden hun oorsprong in dit dorp in de afgelopen maanden en dit leidde er uiteindelijk toe dat er een uitgaansverbod in Sa’ir werd afgekondigd door de IDF.

Op dat moment greep de PA in en bood aan om iets te doen aan de situatie, zei Granot. Palestijnse functionarissen gingen daarop naar scholen in Sa’ir om studenten en hun ouders te vertellen dat de foto’s en video’s op Facebook die ophitsen tegen Israël zijn gebaseerd op valse informatie. Dit leidde er toe dat de reeks terreuraanslagen uit Sa’ir stopte.

Granot zei niets over het opmerkelijke feit dat de Palestijnse Autoriteit plotseling wel in staat bleek te zijn om de golf van terreur te stoppen. PA president Mahmoud Abbas had immers altijd beweerd dat de golf terreuraanslagen een spontane volksopstand was die niet kon worden gecontroleerd door de PA.

Opmerkelijke timing

De timing van de PA actie tegen de terreuraanslagen maakt nog iets anders duidelijk. Het optreden van de PA is waarschijnlijk gerelateerd aan wat de Palestijnse leiders van plan zijn te gaan doen bij de Verenigde Naties later deze maand.

Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft zich voorgenomen een nieuwe poging te wagen om de VN-Veiligheidsraad een resolutie te laten aannemen die Israël veroordeelt voor de voortdurende ‘uitbreiding’ van de nederzettingen en zal oproepen tot de beëindiging van de ‘bezetting van Palestijns land’.

De PA werkt naar verluidt samen met de Arabische Liga bij het opstellen van de ontwerp-resolutie en de lobby onder de lidstaten van de VN-Veiligheidsraad. De resolutie vraagt niet om het eenzijdig vaststellen van de grenzen van een toekomstige Palestijnse staat zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar roept op tot een ‘onverwijld einde aan de Israëlische bezetting die begon in 1967.’

De timing van de PA-actie tegen de ‘Messenintifada” laat zien dat de PA niet dom is. Abbas en de zijnen weten dat de beelden van Arabische jongeren die Israëli’s met messen neersteken en auto’s die bushaltes vol Joden rammen geen goed doen zullen doen aan de Palestijnse aspiraties. De PA heeft immers de internationale gemeenschap nodig om de agenda van het unilateralisme vooruit te helpen. Dit verklaart de plotselinge inspanningen om de golf van terreur te stoppen.

Beslissend moment Amerika

Door de gang naar de VN-Veiligheidsraad, voert de PA de druk op Israël op en gokt erop dat President Obama een handje zal helpen om Israël het mes op de keel te zetten.

De PA weet dat een meerderheid van de 15 Veiligheidsraad leden voor de resolutie zal stemmen en dus zijn alle ogen gericht op wat de regering-Obama zal doen met het Amerikaanse vetorecht. De President heeft eerder laten doorschemeren dat het gebruiken van het het veto recht niet langer vanzelfsprekend is wanneer de VN Veiligheidsraad over resoluties stemt die te maken hebben met Israël.

Obama is nu in een lastige positie komen te verkeren omdat hij weet dat het niet gebruiken van het vetorecht de relatie met Israël verder zal doen verslechteren. Een dergelijke actie zal in de huidige verkiezingscampagne ook worden gebruikt om de Democratische partij af te schilderen als anti-Israël.

Commentatoren in Israël verwachten dan ook dat de Palestijnse actie zeer waarschijnlijk een lakmoesproef van de Amerikaanse-Israëlische relaties zal worden.

Oded Granot wist te vertellen dat de regering-Obama en de EU nu proberen om de PA ervan te overtuigen om de resolutie niet in te dienen ‘op dit moment’.

Dat zou wel eens waar kunnen zijn. De Europeanen zijn momenteel bezig met het organiseren van een “vredesconferentie” in Parijs deze zomer. De door de Franse regering te organiseren conferentie heeft ten doel om Israël en de Palestijnse Autoriteit te laten terugkeren naar bilaterale onderhandelingen.

Obama moet er verder rekening mee houden dat een weigering om zijn veto te gebruiken bij een stemming over een anti-Israël resolutie in de Veiligheidsraad een rode lijn voor het Congres zal zijn en de aspiraties van Hillary Clinton om president te worden van de Verenigde Staten zal schaden.

Weinig vertrouwen

Echter, velen in Israël – met inbegrip van premier Benjamin Netanyahu – hebben geen vertrouwen in Obama en met name niet waar het gaat om het conflict met de Palestijnen.

Het zou kunnen verklaren waarom de Israëlische PM plotseling een aantal ‘vertrouwenwekkende maatregelen’ aankondigde die tot doel hebben om de relatie met de PA te verbeteren. Dat is klaarblijkelijk de prijs die Israël betaalt voor de Amerikaans-Europese druk op de PA.

Netanyahu herinnerde Obama verder aan zijn eigen woorden, ”vrede zal niet komen door verklaringen en resoluties van de Verenigde Naties … Uiteindelijk zijn het de Israëli’s en de Palestijnen – niet wij – die akkoord moet bereiken over de kwesties die hen verdelen. ”

Het zal misschien genoeg zijn om het tij nu te keren maar op langere termijn kunnen we meer van dit soort acties verwachten van de Palestijnen.