Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Regering Obama draait Israël de duimschroeven aan in gecoördineerd politiek offensief

Door Missing Peace

Obama-Iran-Main

Nu de omstreden nucleaire overeenkomst met Iran is uitgevoerd, lijkt de regering-Obama op zoek naar een nieuwe uitdaging in haar buitenlands beleid en maakt de indruk te hebben besloten om Israël aan te pakken.

Eerder deze week lanceerde Dan Shapiro, de Amerikaanse ambassadeur in Israël, een aanval op het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen. Shapiro vertelde een lokale conferentie over veiligheidskwesties dat de regering-Obama “bezorgd en verbijsterd is door de strategie van Israël ten aanzien van de nederzettingen.”

Shapiro beweerde dat het Israëlische nederzettingenbeleid het proces dat moet leiden tot de vorming van een Palestijnse staat frustreert en zei dat Israël te veel aanvallen op Palestijnen ononderzocht laat of er niet krachtig genoeg tegen op treedt. De Amerikaanse ambassadeur suggereerde dat Israël de wet op twee manieren handhaaft: één wet voor de Palestijnse Arabieren en een andere wet voor de Joden in Samaria en Judea. In andere woorden Israël treedt hard op tegen de Arabieren maar laat Joden hun gang gaan in de betwiste gebieden.

Shapiro maakte deze opmerkingen terwijl een Palestijnse terrorist een zwangere vrouw neerstak in Tekoa (Goesh Etzion) en een dag nadat Palestijnse Arabieren een Joodse moeder van zes kinderen vermoordde in Otniel ten zuiden van Hebron en probeerden een synagoge vol gelovigen in Jeruzalem aan te vallen. Deze timing was een van de redenen dat zijn verklaring de woede van Israëlische politici op wekte.

Shapiro’s aanval op de Israëlische regering tijdens een van de belangrijkste conferenties in de Joodse staat was niet de eerste indicatie dat de regering-Obama bezig is de Amerikaanse politiek ten opzichte van Israël verder te veranderen.

Ngo wetsvoorstel

Vorige week bekritiseerden buitenlandwoordvoerder James Kirby en de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv Israël over een wetsvoorstel dat gericht is op de binnenlandse ngo’s (non-gouvernementele organisaties) die zich bezighouden met het Palestijns-Israëlische conflict te dwingen meer openheid te geven over buitenlandse financiering hun (vaak anti-Israëlische) activiteiten.

Er zijn meer dan 170 ngo’s in Israël die zich bezighouden met de cognitieve en politieke oorlog die onderdeel is van het Palestijns-Israëlische conflict. Bijna al deze ngo’s ontvangen westerse financiering en zij zijn overwegend pro-Palestijns.

Kirby uitte kritiek op de voorgestelde wet en verwierp de Israëlische opvatting dat het wetsvoorstel minder streng is dan een soortgelijke wet in de VS (Foreign Agents Registration Act), maar gaf niet aan waarom hij dat vond.

De Amerikaanse ambassade in Tel Aviv ging zelfs verder en gaf twee zeldzame verklaringen uit waarin ongenoegen met het wetsvoorstel werd geuit en die Israëls claim dat de voorgestelde wetgeving is minder streng is dan die van de Foreign Agents Registration Act in de Verenigde Staten probeerden onderuit te halen.

De kritiek van Amerikaanse functionarissen over deze kwesties en de inmenging in binnenlandse politieke aangelegenheden van Israël zijn vergelijkbaar met wat de Europese Unie doet met Israël.

De EU heeft bijvoorbeeld 30.000 euro aan de Israëlische ngo B’Tselem gegeven om de voorgestelde wetgeving te bestrijden.

Bijval voor Europa

Afgelopen woensdag bleek dat de regering Obama Israël de duimschroeven verder aan het aandraaien is over de verslechterende situatie in het conflict met de Palestijnse Arabieren. Het lijkt zelfs in toenemende mate duidelijk dat de Amerikanen nu aan de kant staat van het anti-Israëlkamp in Europa. Het ging om de reactie van de Amerikaanse regering op een Europese maatregel tegen producten die uit de zogenaamde Westoever afkomstig zijn.

Wat de EU heeft gedaan is om producten die in de Joodse gemeenschappen in Judea, Samaria en de Golanhoogte worden vervaardigd van haar markten te weren door hen te labelen als niet-Israëlische producten. Het afgelopen weekend behandelde de EU een motie over de kwestie die ondubbelzinnig en expliciet verklaarde dat zakelijke overeenkomsten tussen Israël en Europese bedrijven niet van toepassing zijn op de Joodse gemeenschappen in deze gebieden.

De regering-Obama heeft altijd gezegd dat de maatregel gelijk stond aan een boycot van Israël en dat de VS tegen uitvoering van de maatregel was. In november 2015 zei State Department Mark Toner dat de etikettering van producten afkomstig van de zogenaamde ‘nederzettingen’ kan worden gezien als een stap op weg naar een boycot van Israël.

Maar afgelopen dinsdag zei State Department woordvoerder John Kirby plotseling tegen een verslaggever van AP het volgende over het Europees etikeringsbeleid:

“Ze (EU) hebben duidelijk gemaakt dat dit op geen enkele manier een boycot is en dat de EU duidelijk gemaakt heeft dat zij zich verzet tegen boycots van Israël. We zien het etiketteren van de oorsprong van de producten als zijnde van de nederzettingen niet als een boycot van Israël.”

Kirby zei dit nadat hij Obama’s opvatting herhaalde dat “Israëlische nederzettingen onwettig en contraproductief zijn voor de zaak van de vrede” en dat de Amerikaanse regering “diep bezorgd blijft over het huidige beleid van Israël over de nederzettingen, waaronder de constructie, planning, en legalisaties”.

Nauwelijks reactie
De dramatische verandering in het beleid van de regering-Obama was groot nieuws in Israël. Maar in tegenstelling tot wat er gebeurde toen de EU besloot om de etikeringsmaatregel in te voeren, kwam er nauwelijks een reactie, laat staan een veroordeling, van Israëlische politici.

Oppositieleider Isaac Herzog had het Europese beleid een bijdrage aan de campagne van de boycot desinvestering en sancties (bds)-beweging genoemd, maar zweeg toen het nieuws over de verandering in het beleid van de regering-Obama over de kwestie bekend werd.

Noah Pollak, de directeur van het Amerikaanse Nood (Emergency) Comité voor Israël in de VS, zweeg niet en tweette dat Obama nu de bds-beweging ondersteunt.

Gecoördineerd offensief

De acties van de functionarissen van de Obama regering leiden wel tot een stroom van publicaties in de Israёlische media. De weekend editie van de Jerusalem Post had maar liefst vijf columns en achtergrond artiklen over de zaak.

Caroline Glick de ster columnist van Jpost schreef dat er sprake is van een gecoördineerde politieke aanval op Israël die geleid wordt door de regering Obama.

Eén van de responses die zij voorstelde was het aanpakken van de illegale EU bouw van woningen voor Palestijnse Arabieren in het zogenaamde C-gebied op de West Bank (Judea en Samaria). De Europese Unie bouwt zonder vergunning noodwoningen voor deze Arabieren (veelal Bedoeiinen) in de omgeving van Jeruzalem en elders op de West Bank terwijl de EU van Israël eist om een einde te maken aan de bouw in nederzettingen die de EU ten onrechte aanduidt als illegaal.(Zie bijvoorbeeld deze website).

David M.Weinberg was een andere columnist die de Amerikaanse beleidsverandering besprak in zijn column. Hij kwam tot de conclusie dat Obama nu de strategie van PA President Mahmoud Abbas heeft geadopteerd, dus geen pogingen meer om ‘vredesbesprekingen’ te organiseren maar Israël dwingen om concessies te doen aan de Palestijnse Arabieren via internationale druk. Weinberg verwacht dat dit nog maar het begin is van de Amerikaanse campagne.

Dat is ook de mening van Professor Eytan Gilboa van het BEASA Centrum van de Bar Ilan Universiteit. Gilboa vertelde columnist Ilan Evytar dat Obama’s uitspraken over zijn lage verwachtingen over het herstarten van het vredesproces nu in een ander daglicht zijn komen te staan. Gilboa verwacht niet dat Obama zich zal gedragen als een zogenaamde ‘lame duck’ president.

Het laatste jaar van zijn presidentschap zal Obama gebruiken om een allesomvattende oplossing van het Israelische Palestijnse conflict te bereiken via politiek druk op Israel door middel van de internationale organisties zoals de VN, EU en de internationale mensenrechten organisaties, zei Gilboa.

De Bar Ilan professor, die gezien wordt als een van de voornaamste experts op het gebied van Israёlische Amerikaanse relaties, verwacht dat  het offensief van Obama averechts zal werken. Hij zei dat de Obama regering nooit de Israёlische publieke opinie en politiek heeft begrepen en dat deze politieke wending op groot verzet zal stuiten in de Israёlische samenleving en de Palestijnse positie ten opzichte van Israёl verder zal doen verharden.

Premier Netanyahu van Israёl lijkt het gevaar van het gecoördineerde Amerikaanse Europese offensief te doorgronden. Hij is begonnen om Europese landen die goede relaties met Israёl hebben of zoeken te mobiliseren om zodoende tegengas te geven aan het politieke offensief van de EU en de regering Obama. Dit was de reden dat Griekenland, Cyprus en verschillende oost Europese landen vorigeweek tegen het EU voorstel stemden om te differentiёren tussen de betwiste gebieden en Israёl proper (Het Israёl van voor 1967).

Een ander teken dat de Israёlische regering assertiever aan het worden is ten opzichte van de EU en de V.S. was het bericht dat Israёl land in de Jordaan vallei zal toe-eigenen en dat er een begin zal worden gemaakt met het verwijderen van de illegale EU noodwoningen in de Wsst Bank.