Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Documentaire Laat Opkomst Islamitische Staat Onder Moslims In Israël Zien

Door Missing Peace

De Islamitische vastenmaand Ramadan die eindigde met het traditionele Eid al-Fitr feest, ligt weer achter ons.

Veel mensen zullen de Ramadan niet nog eens meemaken, nadat de Islamitische Staat een golf van dodelijke terreuraanslagen over de hele wereld ontketende tijdens de vastenmaand.

Sommige van deze aanslagen, zoals de aanval op de Verenigde Staten, die werden voorspeld door de Islamitische Staat aan het begin van de Ramadan bleven uit.

Een ander land dat  op de ISIS lijst van doelwitten stond was Israël, maar de voorspelde grootschalige aanval vond niet plaats.

Israël was echter wel getuige van een stijging in Palestijnse terreuraanslagen tijdens de Ramadan.

Tzvi Yechezkieli, de Midden-Oosten deskundige van de Israëlische TV zender Aroetz 10, onderzocht wat de relatie is tussen de ophitsing in de Israëlische en Palestijnse moskeeën en de toename van terroristische aanslagen tijdens de Ramadan. Hij kwam tot de conclusie dat de invloed van de ideologie van Islamitische Staat groeit in de Israëlische moskeeën en ontdekte dat de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg is veranderd in een islamitische bolwerk dat wordt gedomineerd door Hamas, de Islamitische Staat en Hizb ut-Tahrir .

Yechezkieli’s documentaire, getiteld “Elke moslim werd geboren om deel te nemen aan de de jihad” , werd op woensdag 15 juli uitgezonden door Aroetz 10.

Aan het einde van de documentaire (in het Hebreeuws en Arabisch), zijn beelden te zien die werden opgenomen op de Tempelberg in Jeruzalem na de gebeddienst op vrijdag tijdens de Ramadan. Een grote menigte toont Hamas en Islamitische Staat vlaggen en heft spreekkoren aan, “Jihad is onze weg en de dood voor Allah gaat boven alles”, is een van de die spreekkoren. (Beelden beginnen na 14:50 minuten in de video.)

Tijdens preken in de Al-Aqsa moskee, kan men islamitische geestelijken zien die  jihad;  het tonen van de vlag van de Islamitische Staat door moslims, en de verdrijving van de Joden uit Israël, aanprijzen.

Eén van de geestelijken voorspelde dat islamitische legers Rome, Constantinopel, Londen en Washington zullen innemen en dat ” islam zal heersen over elke plek op aarde”.

Een ander riep, “De moslims, ook degenen die geen soldaten zijn, hebben Daesh (Islamitische Staat) en andere legers (zoals Jabhat al-Nusra het Al-Qaida filiaal in Syrie) in het leven geroepen”. “Elke moslim is geboren om deel te nemen aan de jihad. Jihad is de essentie van de islamitische natie “, verkondigde de Imam.

Een derde zei dat het niet een vanzelfsprekend gegeven is dat een Joodse staat bestaat en dat de dag zal komen dat de islamitische naties deze “monsterlijke entiteit” zullen uitroeien.

“Aan het einde der dagen zal er een oorlog tussen onze mensen en (de zonen van) Israël in het Heilige Land plaatsvinden. In die oorlog zullen de bomen en de stenen spreken en zeggen: ‘Oh Moslim er is een Jood achter die boom, laten we hem doden, ” legde een andere Imam uit.

Yechezkieli (die vloeiend Arabisch spreekt) legde uit dat wat hij in de Al-Aqsa moskee had gezien,  extremer was dan in elke andere moskee die hij bezocht tijdens de Ramadan. Hij zei dat Hizb ut-Tahrir, dat een ideologie heeft die vergelijkbaar is met die van de Islamitische Staat, de moskeeën en de dagelijkse gang van zaken op de Tempelberg volledig beheerst.

“In het algemeen kunnen we concluderen – gebaseerd op wat we zagen in vijftien moskeeën – dat de ideologie van Hamas (en Hizb ut-Tahrir) in de moskeeën in Israël en gebieden die onder controle zijn van de PA en Hamas in opkomst is. In moskeeën die al onder de invloed van Hamas stonden is  nu sprake van het adopteren van de ideologie van Islamitische Staat”, zei Yehezkieli.

“De Tempelberg in Jeruzalem is de enige plek in Israël en in de gebieden onder Palestijnse controle, waar moslims openlijk praten over de Islamitische Staat en de jihad. Op vrijdag kunt u hier de zwarte vlaggen van Daesh (ISIS) zien op de plaats waar eens de tempel stond in Jeruzalem “, vertelde Yechezkieli de kijker aan het eind van de documentaire.

De vlag van Islamitische Staat werd door Yechezkieli ook waargenomen in Umm al-Fahm het grote Arabische dorp tussen Hadera en Afula in het noorden van Israel. Het zwarte logo van ISIS was aangebracht boven de ingang van een plaatselijke moskee.

Opmerkelijk genoeg waren de preken in moskeeën in de gebieden onder Palestijnse controle (inclusief Gaza) minder ophitsend waar het ging om de ideologie van Islamitische staat en Hizb ut-Tahrir. Yechezkieli legde uit dat de Imams in deze moskeeën niet vrijelijk kunnen praten over ISIS omdat men instructies heeft gekregen van de PA en Hamas.

Zowel de Palestijnse Autoriteit als Hamas zien Islamitische Staat als een regelrechte bedreiging voor hun regime.

Hamas in Gaza heeft al te maken met terreuracties van groepen die zich verbonden hebben aan Islamitische Staat. Op zondagontploften zes auto’s in Gaza die toebehoorden aan leden van Hamas en Islamitische Jihad. Het logo van Islamitische Staat werd aangetroffen op muren nabij de plek van de ontploffingen.