Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Amerikaanse regering verkondigt onwaarheden over raamwerk overeenkomst met Iran

Door Missing Peace

Obama-Iran-Main

“Wanneer een president zichzelf opsluit in de cockpit en op een crash aanstuurt, moet je je afvragen hoeveel we echt doen om onze koers te corrigeren”.

Iraanse media meldden vorige week dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif en de Iraanse toponderhandelaar Ali Akbar Salehi een besloten zitting in het parlement hadden bijgewoond om parlementsleden te informeren over de raamovereenkomst met de zes wereldmachten (P5+1), die vorige week werd afgesloten.

Fars News meldde dat Iran van plan is om zijn geavanceerde IR-8 centrifuges te gebruiken zodra een nucleair akkoord met de wereldmachten definitief is. Deze aankondiging lijkt volledig in tegenspraak met de Amerikaanse interpretatie van de overeenkomst.

Fars citeerde Javad Karimi Quddusi, een lid van de Nationale Raad voor Veiligheid en Buitenlands Beleid van het Iraanse parlement. Hij zei na de besloten vergadering van het Iraanse parlement: “De minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van het Iraanse Atoomagentschap informeerden ons dat er uranium gas in de IR8 centrifuges zal worden geinjecteerd direct na de implementatie van het nucleaire akkoord”.

In feite droeg Khamenei in 1987 het Iraanse Atoom-Energie Agenschap (IAEA) op om een ​​kernwapen te ontwikkelen.

Een van de Iraanse parlementsleden die de vergadering bijwoonde vertelde Mehr News dat Zarif had gezegd dat Iran niet zou toestaan ​​dat er online camera’s in nucleaire installaties zullen worden geïnstalleerd. De reden? Iran heeft verschillende tragische ervaringen waarbij Iraanse nucleaire wetenschappers werden vermoord nadat zij met de camera’s zouden zijn geïdentificeerd. Deze online-camera’s zijn belangrijk voor de inspecties van het Internationale Atoom Agentschap (IAEA).

De parlementariër citeerde ook Zarif die zou hebben gezegd: “Ik heb de Westerse diplomaten gezegd dat Iran in staat is een atoombom te maken wanneer het zou willen, maar het enige dat ons weerhoudt om dat te doen is Ayatollah Khamenei’s fatwa (een islamitische juridische uitspraak) en niet de sancties en de internationale druk op Iran.

Dezelfde bewering over Khamenei’s fatwa werd ook gedaan door president Obama tijdens zijn Rose Garden verklaring in het Witte Huis vorige week. Echter, zoals Western Journalism eerder meldde, Khamenei heeft nooit zo’n Fatwa uitgegeven. In feite droeg Khamenei in 1987 het Iraanse Atoom-Energie Agenschap (IAEA) op om een ​​kernwapen te ontwikkelen.

Hij deed dat tijdens een geheime bijeenkomst van de IAEA van Iran, waar Khamenei het volgende zei: “Onze natie is altijd onderhevig geweest aan externe bedreigingen. Het weinige dat we kunnen doen om op te staan ​​tegen dit gevaar is om onze vijanden bewust te maken dat we onszelf kunnen verdedigen. Dienovereenkomstig zal elke stap die we hier nemen de verdediging van onze natie en de (Islamitische) revolutie dienen. Met dit doel voor ogen, moeten jullie hard en snel werken.”

Politiek gesjoemel met uitbreektijd

Wat betreft Zarif’s opmerking, dat Iran in staat is om een atoombom te maken wanneer het wil, Obama bewees vorige week dat hij heeft gelogen over de werkelijke uitbreektijd die Iran nodig heeft om een atoombom te maken.

In oktober 2013 zei Obama dat Iran een jaar of meer verwijderd was van de productie van een atoomwapen. In maart 2015 zei Obama dat onder de interim-overeenkomst van november 2013 Iran haar nucleaire programma bevroor en minder hoogverrijkt uranium had dan eerder.

Dat zou een uitbreektijd van meer ddan een jaar suggereren. Maar nu verklaarde Obama plotseling dat Iran slechts twee of drie maanden verwijderd is van het maken van een atoombom.

De Amerikaanse regering gebruikte de limiet van één jaar in de herfst van 2013 in de politieke strijd tegen de Kirk-Menendez oppositiegroep in het Congres. Deze groep senatoren was fel gekant tegen het interim-akkoord. In feite loog het Witte Huis over de werkelijke uitbreektijd van drie maanden. Dat is ook de tijdslimiet die Israëlische premier Benjamin Netanyahu hanteerde.

Zodra de regering Obama het akkoord over het gezamenlijk actieplan van november 2013 had afgesloten, begon men langzaam de tijdslimiet te verschuiven naar drie maanden. Het argument werd uiteindelijk dat men geen andere keus had dan de Iraniërs tegemoet te komen omdat Teheran nog maar drie maanden verwijderd was van een atoombom.

Netanyahu’s gelijk

Op dinsdag meldde Ynet in Israël dat Obama nu erkent dat Iran de uitbreektijd tot bijna nul kan terugbrengen nadat de overeenkomst met de wereldmachten verstrijkt. Obama vertelde NPR News dat Teheran na het verstrijken van de overeenkomst in staat zou kunnen zijn om met geavanceerde centrifuges uranium sneller te verrijken.

Dit bewijst dat de Israëlische premier Netanyahu gelijk had tijdens zijn toespraak voor het Congres. Netanyahu wees toen op de mogelijkheid dat naast het gevaar dat Iran een kernwapen zou kunnen ontwikkelen door het overtreden van de deal, er een nog groter gevaar bestaat dat Iran de bom kan verkrijgen door het houden van de deal.

Hij voegde eraan toe dat wanneer eenmaal de beperkingen op Iran’s uraniumverrijkingactiviteiten worden opgeheven, Iran genoeg centrifuges zou hebben om de brandstof voor een heel nucleair arsenaal in een paar weken te vervaardigen.

De partijen gaven ook tegenstrijdige verklaringen uit over wat er in de raamovereenkomst is afgesproken. Zarif beschuldigd het Witte Huis zelfs van het verdraaien van wat de overeenkomst feitelijk zegt.

Verschillende verklaringen

Journalist Amir Taheri, die Farsi spreekt, besloot de Amerikaanse verklaring over de overeenkomst te vergelijken met de Iraanse. Hij ontdekte dat Zarif gelijk had. “De tekst van de Perzische verklaring vermijdt zorgvuldig woorden die de indruk wekken dat er van Iraanse zijde concessies zouden zijn gedaan,” schreef Taheri.

“De Iraanse tekst wordt in Farsi aangeduid als een persbericht, de Amerikaanse tekst pretendeert echter dat er parameters zijn afgesproken voor een gezamenlijke uitgebreid actieplan en dat er afspraken zijn gemaakt over belangrijke punten. Wat er nog moet gebeuren is het uitwerken van ‘implementatiedetails’.”

Soms staan de twee teksten lijnrecht tegenover elkaar, volgens Taheri. “De Amerikaanse verklaring beweert dat Iran heeft ingestemd om geavanceerde centrifuges, die elk het werk van de 10 oude kunnen doen, niet te gebruiken. De Iraanse tekst benadrukt echter dat “op basis van de gevonden oplossingen, het werk aan geavanceerde centrifuges zal worden voortgezet op basis van een 10-jarenplan.”

De Amerikaanse tekst beweert dat Iran heeft ingestemd om de belangrijkste installaties van de zwaar water plutonium fabriek in Arak te ontmantelen. De Iraanse tekst zegt echter het tegenovergestelde. “De plant zal intact blijven en worden gemoderniseerd”, schreef Taheri.

Schandelijke beweringen

Taheri bewees ook dat Obama niet de waarheid sprak in zijn verklaring nadat de partijen een overeenkomst bereikten: “De president deed drie schandelijke beweringen”.

De eerste was dat toen hij president werd Iran “duizenden centrifuges” had en dat het aantal nu die nu zou worden teruggebracht tot ongeveer 6.000. In feite had Iran in 2008 slechts 800 centrifuges. Tijdens het regime van Obama steeg het aantal juist tot duizenden.

Obama speelt een bizar spel dat de regionale vrede in gevaar kan brengen en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS en haar bondgenoten.

“Het tweede argument van Obama was dat dankzij de nieuwe regeling alle Iraanse wegen om een nucleair arsenaal te ontwikkelen zouden worden geblokkeerd. Tijdens de zelfde verklaring gaf hij toe dat, zelfs indien de overeenkomst volledig wordt uitgevoerd, Iran nog steeds in staat zou zijn om een ​​bom te bouwen in slechts een jaar en dus over de ‘geblokkeerde wegen’ kan springen.

Volgens Taheri was Obama’s meest schandelijke bewering “dat het enige alternatief voor zijn pogingen om zich over te geven aan het weerzinwekkende Khomeinistische regime de betrokkenheid van de VS in een andere grondoorlog in het Midden-Oosten zou zijn”.

“Hij ging daarmee voorbij aan het feit dat diplomatieke actie, sancties en het ophouden van de druk om zich te houden aan de zes VN-resoluties over het Iraanse nucleaire programma ook als alternatief zouden moeten worden beschouwd. Met andere woorden, voortijdige overgave is niet het enige alternatief voor de oorlog”, aldus Taheri

Obama speelt een bizar spel dat de regionale vrede in gevaar kan brengen en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS en haar bondgenoten. Hij stond erop dat Kerry vóór 14 april “iets” zou veilig stellen “wat dan ook” om een actie van het Amerikaanse Congres tegen Iran te voorkomen, schreef Taheri.

Meer onwaarheden.

De regering Obama zegt: “Iran heeft ingestemd met de uitvoering van het Aanvullend Protocol.” Dit is een verwijzing naar een addendum bij het Non-proliferatieverdrag, dat onopvallende inspectie toelaat. Echter, Teheran heeft slechts toegezegd om het protocol te implementeren “op vrijwillige en tijdelijke basis”, in afwachting van eventuele ratificatie door het parlement.

We hebben dit eerder gezien. Iran stemde, na tegenwerking bij de wapeninspecties, in met de uitvoering van het Aanvullend Protocol in 2003, maar stopte met het implementeren ervan in het begin van 2006.

In tegenstelling tot de Amerikaanse voorstelling van zaken, heeft Iran duidelijk gemaakt dat haar voorraad verrijkt uranium – genoeg voor zeven atoombommen – niet zal worden verscheept

Sancties, inspecties en voorwaarden

Voor de de VS is het duidelijk dat de economische sancties in fasen zullen worden opgeheven, terwijl de Iraanse factsheet voorziet in de onmiddellijke opheffing van alle sancties zodra een definitieve overeenkomst wordt ondertekend op – naar verwachting – 30 juni van dit jaar. Dit punt werd nog eens benadrukt door Ayatollah Khamenei tijdens een toespraak in Iran vorige week. De Iraanse leider zei toen dat alle sancties onmiddellijk moeten worden opgeheven na ondertekening van het definitieve akkoord. Zo niet dat komt er geen akkoord, aldus Khamenei.

In feite zeggen de Amerikaanse parameters dat sancties zullen worden opgeschort nadat Iran aan al zijn verplichtingen heeft voldaan: “nucleair gerelateerde sancties van de VS en EU zullen worden opgeschort nadat de IAEA heeft vastgesteld dat Iran alle belangrijke stappen heeft genomen betreffende haar nucleaire programma”, staat er in de tekst van het Amerikaanse factsheet. In het Iraanse factsheet staat daarentegen: “alle sancties zullen onmiddellijk worden opgeheven na het bereiken van een uitgebreide overeenkomst.”

De VS zeggen dat Iran heeft ingestemd met verrassingsinspecties door de IAEA, terwijl de Iraniërs zeggen dat het slechts gaat om tijdelijke toestemming. Ayatollah Khamenei maakte op donderdag jl. duidelijk dat alle militaire complexen – zoals Parchin waar Iran proeven deed met ontstekinsmechanismes voor nucleaire wapens- zijn uitgesloten van de IAEA inspecties.

In tegenstelling tot de Amerikaanse voorstelling van zaken, heeft Iran duidelijk gemaakt dat haar voorraad verrijkt uranium – genoeg voor zeven atoombommen – niet zal worden verscheept naar een ander land (Rusland).

Kritische vragen

Israël analyseerde de raamovereenkomst ook en kwam met een lijst vragen die bedoeld waren om de omvang van de “gevaarlijke concessies” die aan Iran zijn gedaan te onderstrepen.

Een van die vragen was: Waarom heeft de raamovereenkomst niet de intercontinentale ballistische raketten (ICBM) van Iran geadresseerd. Het enige doel van deze raketten is om nucleaire ladingen te vervoeren, aldus het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken.

Netanyahu benadrukte dit punt ook in een media-offensief in de VS vorige week: “De ontmanteling van hun ICBM’s [intercontinentale ballistische raketten, raketten die een atoomkop kunnen dragen naar bijvoorbeeld Amerika, red.] staat niet in de overeenkomst, en die raketten zijn alleen bestemd voor u, niet voor ons, zei Netanyahu. Ze hebben ook raketten die ons kunnen bereiken, en die zijn tevens bestemd voor nucleaire wapens,” zei de premier.

In een interview met NBC, zei Netanyahu: “Ze zijn ICBM’s aan het ontwikkelen om de Verenigde Staten te bereiken. Geef ze deze wapens niet. Geef ze geen nucleaire ICBM’s waarmee ze de VS kunnen bedreigen. ”

Wijzigingen
Yuval Steinitz, de minister van Strategische Zaken van Israël, eiste een reeks wijzigingen aan de raamovereenkomst. Hij wees met name op de noodzaak om een aantal belangrijke achterdeurtjes in de overeenkomst te sluiten.

De door Steinitz voorgestelde veranderingen zijn:

 1. een verbod op verder Iraans onderzoek naar geavanceerde centrifuges
 2. een aanzienlijke beperking van het aantal centrifuges dat Iran beschikbaar zou hebben om weer operabel te worden wanneer Iran de overeenkomst schendt
 3. het verzegelen van de ondergrondse verrijkingsfabriek in Fordow
 4. eisen dat Iran eerdere nucleaire activiteiten met mogelijke militaire dimensies detailleert en specificeert
 5. het verschepen van de voorraden laag verrijkt uranium naar een derde land
 6. het waarborgen van inspecties van de nucleaire installaties van Iran op iedere plek en op iedere gewenste tijd

Dergelijke veranderingen zouden een definitieve overeenkomst “redelijker” maken, zei Steinitz.

“De huidige deal met Iran biedt nog niet eens voor een jaar veiligheid”, zei Steinitz later in een reactie op een media-offensief door Obama. De Amerikaanse president verzekerde het publiek dat de overeenkomst het nucleaire programma van Teheran voor meer dan een decennium zou beteugelen. “Ik zou geen vertrouwen in deze deal hebben als het opstalverzekering zou zijn, en zeker niet als het een levensverzekering zou zijn,” zei Steinitz.

Wanneer een president zichzelf opsluit in de cockpit en op een crash aanstuurt, moet je je afvragen hoeveel we echt doen om onze koers te corrigeren.

Verwoestende  kritiek
Andere verwoestende kritiek kwam van twee voormalige ministers van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten. De Washington Postpubliceerde een lang opinieartikel dat geschreven was door Henry Kissinger en George Schultz, dat een ‘anti-nuke deal fatwa’ werd genoemd door Bloomberg columnist Eli Lake.

“Door sluwe diplomatie te mengen met openlijke minachting voor VN-resoluties, heeft Iran geleidelijk de onderhandelingen op zijn kop gezet. Iran’s centrifuges hebben zich vermenigvuldigd van ongeveer 100 bij het begin van de onderhandelingen tot bijna 20.000 vandaag. De dreiging van oorlog beperkt het Westen nu meer dan Iran “, schreven Kissinger en Schultz.

In Europa zei de invloedrijke Nederlandse liberale politicus, Halbe Zijlstra dat de overeenkomst “een historische vergissing zou kunnen zijn die de kans op militaire actie verhoogt.” Zijlstra zei ook dat de overeenkomst Iran de benodigde adempauze geeft om een ​​kernwapen te bouwen en de hulp aan terreurbewegingen zoals Hamas en Hezbollah te vergroten.

Incompetente piloot
Maar Obama lijkt in het geheel niet onder de indruk te zijn door deze kritiek en blijft beweren dat de overeenkomst een goede deal is.

De huidige situatie werd het beste geïllustreerd door een commentator op een artikel van Michael Rubin in Commentary Magazine:

“Wanneer een president zichzelf opsluit in de cockpit en op een crash aanstuurt, moet je je afvragen hoeveel we echt doen om onze koers te corrigeren.”

Een andere commentator reageerde op deze illustratie door te zeggen:

“Het enige verschil met de Duitse Airbus is dat het Congres nog altijd de cockpit kan binnendringen en deze incompetente piloot verwijderen om zo het vliegtuig weer horizontaal te krijgen. Er is weinig tijd over, maar zeker meer dan de paar minuten die de onfortuinlijke passagiers van het Duitse vliegtuig hadden “.

 1. https://ejbron.wordpress.com/2015/04/15/amerikaanse-regering-verkondigt-onwaarheden-over-raamwerk-overeenkomst-met-iran/
  Amerikaanse regering verkondigt onwaarheden over raamwerk overeenkomst met Iran | E.J. Bron
  schreef: op 15 april, 2015 op 11:36 am

  […] Lees verder>>> […]