Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Iran’s leider Khamenei presenteert plan voor de eliminatie van Israël.

Door Missing Peace

 Iran Missiles1                                                                                                    Op een moment dat Israël te maken heeft met een golf van Arabisch geweld die doet denken aan de begindagen van de Tweede Intifada en in toenemende mate wordt bedreigd door extreme moslim terreurgroepen publiceerde de leider van Iran zijn plan voor de eliminatie van de Joodse staat.

Het negen punten plan van ayatollah Khamenei werd voor het eerst gepubliceerd op Twitter dit weekeinde (zie hier). Het plan opent met de vraag waarom Israel geëlimineerd zou moeten worden. Khamenei stelt dat Israel een ‘fake’ Zionistisch regime is dat zijn doelen probeert te bereiken door geweld, moord en een ijzeren vuist politiek en dat de enige manier om een eind te brengen aan de misdaden van dit regime eliminatie is.

Daarna presenteert Khamenei een concrete oplossing. Er zou een referendum gehouden moeten worden onder de originele Palestijnse bevolking, dus exclusief de Joodse immigranten die naar Israel kwamen sinds het Britse mandaat over Palestina en na de stichting van Israël.
Khamenei weet uiteraard dat zo’n referendum nooit gehouden zal worden en stelt daarom dat gewapend verzet en een krachtige confrontatie de enige weg zijn om Israël te elimineren.

Daarna specificeert hij hoe deze confrontatie zou moeten plaatsvinden. Ten eerste noemt hij het bewapenen van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Hij geeft als voorbeeld hoe Gaza onder Hamas is bewapend. In een interview na de publicatie van dit plan zei Khamenei dat de bewapening van de Westelijke Jordaanoever al is begonnen.

Een ander interessant punt in het plan van Khamenei was zijn opmerking dat een klassieke oorlog door de legers van Moslimlanden niet de juiste weg was voor de eliminatie van Israël. Een klassieke oorlog is een conventionele oorlog.

Khamenei geeft dus de voorkeur aan het gebruik van terreur door middel van haar proxy legers zoals Hizbollah en Hamas eerder bewezen. Uit de woorden van Khamenei valt echter ook af te leiden dat de mogelijkheid van een nucleaire oorlog door Iran als een reeele optie wordt gezien.

Uiteraard kan Khamenei daar in het openbaar geen opmerkingen over maken omdat Iran officieel ontkend dat het werkt aan de ontwikkeling van een atoomwapen. Uit gegevens die de laatste week openbaar zijn geworden blijkt echter opnieuw dat Iran een dergelijk wapen ontwikkelt.

Het Internationaal Atoom Agentschap IAEA publiceerde een nieuw vertrouwelijk rapport dat door Associated Press werd bemachtigd en waaruit bleek dat Iran nog altijd IAEA onderzoek in Parchin blokkeert. Parchin is de basis waar Iran testen uitvoerde met speciale explosieven die worden gebruikt voor de detonatie van een nucleair wapen.

Enkele uren nadat het IAEA-rapport werd verzonden maakte de Iraanse oppositiegroep NCR (National Council of Resistance) bekend dat het over nieuwe informatie beschikte waaruit blijkt dat Iran in Parchin wel degelijk de testen uitvoerde die de IAEA altijd al vermoedde.
De organisatie zei dat Iran in Parchin zelfs twee bunkers had gebouwd waarin deze testen werden uitgevoerd. Zoals bekend vond in oktober een geheimzinnige explosie plaats in Parchin op de plek waar deze bunkers zich bevonden.

ISIS (Institute for Science and International Security) analyseerde het jongste IAEA-rapport en kwam tot de conclusie dat Iran de overeenkomst met de P5+1 landen had geschonden door een nieuw type centrifuge te voeden met UF6 gas. Het Amerikaanse instituut rapporteerde verder dar de voorraad laag verrijkt uranium in Iran blijft groeien met 233 kilo per maand en dat Iran nog altijd voldoende hoog verrijkt uranium (20%) heeft. Die voorraad hoog verrijkt uranium stelt Iran in staat om in relatief korte tijd uit te breken naar een nucleair wapen.

Het IAEA rapport en plan van Khamenei voor Israel zou voor de P5+1 landen aanleiding moeten zijn om geen akkoord met Iran te sluiten over het nucleaire programma. Het is immers duidelijk dat Iran blijft werken aan de ontwikkeling van een kernwapen en een bedreiging vormt voor de wereldvrede.

Het lijkt echter zeer waarschijnlijk dat dit niet zal gebeuren. De Amerikaanse president Obama heeft het sluiten van een akkoord tot het speerpunt gemaakt van zijn buitenlands beleid en voert volgens de Times geheime onderhandelingen met het regime over normalisering van de betrekkingen. Afgetreden EU commisaris Catherine Ashton die namens de Europeanen de onderhandelingen met Iran blijft voeren heeft het sluiten van een akkoord met Iran tot een zaak van persoonlijke prestige gemaakt.

De Israëlische premier Netanyahu herhaalde daarom tijdens de start van de wekelijkse kabinetsvergadering dat het voor Israël onacceptabel is dat Iran in het bezit blijft van centrifuges en een voorraad uranium onder een definitief akkoord. Hij zei dat Iran de wereld blijft misleiden en verwees tevens naar Khamenei’s plan voor de eliminatie van de Joodse staat