Missing Peace | missingpeace.eu | NL

ISIS’ ideologie vs Amerikaanse strategie

Door Missing Peace
David Haines seconden voordat hij werd onthoofd door ISISDavid Haines seconden voordat hij werd onthoofd door ISIS
Op maandag 15 september kwamen in Parijs 40 landen bijeen om actie tegen de Islamitische Staat te bespreken. De bijeenkomst volgde op half mislukte Amerikaanse pogingen om een coalitie te vormen tegen de extreme terreurorganisatie maar leverde vooralsnog geen daadkrachtige besluiten op.

Uit opmerkingen van de Amerikaanse president Obama en de Engelse premier David Cameron is  verder duidelijk geworden dat men de volle omvang van de dreiging die ISIS vormt nog altijd niet herkend.

Obama zei in zijn toespraak tot het Amerikaanse volk vorige week dat ISIS  geen Islamitische organisatie is en dat de organisatie geen visie heeft. Cameron zei na de onthoofding van de Britse hulpverlener David Haynes ongeveer hetzelfde.

ISIS wordt beschouwd als een terreurorganisatie zoals Al Qaida en de maatregelen die Obama heeft afgekondigd vallen voor het grootste deel  in de categorie terreurbestrijding. Het idee was om lokale opponenten van ISIS van wapens te voorzien en om hen te helpen met luchtaanvallen op IS doelen.

Deze aanpak lijkt op de beginfase van de oorlog in Afghanistan na de Al Qaida aanval op de VS in september 2011,  en op de wijze waarop de VS de revolutie in Libië steunden.

Er zijn een aantal problemen met de visie en aanpak van Obama.

Ten eerste is Islamitische Staat wat de naam zegt. Het is een Islamistische organisatie die haar methoden en strategie volledig baseert op de Koran en andere Islamitische geschriften.

Onthoofdingen en kruisigingen van niet moslims worden in de Koran genoemd als een gerechtvaardigd middel om ongelovigen te doden. Verder is duidelijk dat IS haar veroveringen van grote delen van Syrië en Irak baseert op Islamitische geschriften over het einde der tijden wanneer er opnieuw een Kalifaat zal worden gesticht onder leiding van een messiaanse leider die zal worden benoemd tot Kalief.

De delen die ISIS heeft veroverd vallen onder wat wordt aangeduid in het Westen als de Levant (al – Sham in het Arabisch). Dat is het gebied dat zich uitstrekt van Irak, Syrie,Libanon, Jordanië tot aan Israël.

Dit gebied wordt in de Islamitische geschriften over de eindtijd gezien als de plaats waar een beslissende confrontatie zal plaatsvinden tussen de ware gelovigen (Soeni Moslims) en de ongelovigen (Iedereen die geen Soeni Moslim is).  Deze oorlog zal plaatsvinden in het gebied van Dabiq in noord Syrië en  wordt aangeduid als al-Malhamah al-Kubra.

Dat ISIS zich oorspronkelijk richtte op het veroveren van gebied in Syrië en Irak heeft ook te maken met het feit dat het oorspronkelijke Umayad  Kalifaat in Damascus haar zetel had. Dat was in de zevende eeuw.

Het feit dat de leider van de organisatie Abu Bakr al-Baghdadi zich nu Kalief Ibrahim laat noemen heeft ook met de Islamitische visie op het einde der dagen te maken.  Abraham wordt ook door Moslims gezien als de aartsvader die in het gebied van al-Sham verbleef en met wiens zoon Ishmael  (en dus niet Izaak) Allah een uniek verbond sloot.

In de eindtijd zal volgens deze visie een gemeenschap van gelovigen worden gesticht die wordt aangeduid als Millah Ibrahim (Abraham’s Gemeenschap). Het grondgebied waar deze gemeenschap zal worden opgericht is al-Sham. Van daaruit zal de Islam verder worden geëxporteerd over de hele wereld nadat eerst Jeruzalem zal worden veroverd.

Het is dus geen toeval dat Baghdadi zich nu Kalief Ibrahim laat noemen. ISIS heeft een duidelijke visie en een helder doel voor ogen.

Dit werd de afgelopen week ook duidelijk uit de wijze waarop ISIS reageerde toen Obama eindelijk zijn strategie bekendmaakte.  Zoals eerder aangegeven is deze strategie vooral gebaseerd op het inschakelen en bewapenen van opponenten van ISIS die niet door het Westen worden gezien als leden van de Iraanse coalitie (Assad, Hizbollah, Iran) of van de Islamistische organisaties. Dus in Syrië   voornamelijk de Koerden en de Free Syria Army en in Irak de koerden en de Iraakse regeringstroepen. ISIS slaagde er binnen een aantal dagen in om deze strategie uit te hollen.

In Syrië werden de dag na de toespraak van Obama enkele tientallen leiders van de meer gematigde oppositie groepen gedood bij een grote explosie. De aanslag is vrijwel zeker het werk van ISIS. Kort daarna werd bekend dat ISIS een non-agressie pact had gesloten met andere Syrische oppositiegroepen. De aan Al Qaida gelieerde groep Jabhat al-Nusra was de drijvende kracht achter dit pact. Al eerder was bekend geworden dat eenheden van de Free Syria Army openlijk collaboreren met de Islamisten van al-Nusra en ISIS.

De Koerden in Iraq en Syrië zullen vrijwel zeker niet bereid zijn om een grondoorlog  tegen ISIS te voeren die zich zal uitstrekken tot delen buiten Koerdistan. De Koerden streven naar een autonome staat en zullen zich dus concentreren op het verdedigen van het grondgebied van deze staat.

Obama’s besluit om geen Amerikaanse grondtroepen in te zetten ging regelrecht in tegen het advies van zijn generaals die wilden dat elite eenheden van het Amerikaanse leger de acties van de oppositie tegen ISIS zouden gaan ondersteunen. De legertop zou Obama te verstaan hebben gegeven dat de interventie op deze wijze tot mislukken gedoemd is.  De Russen hebben de Amerikanen eerder ook gewaarschuwd dat het bewapenen van de oppositie uiteindelijk tot escalatie van het conflict zou leiden en dat de door Amerika geleverde wapens in de handen van al-Nusra en ISIS zouden vallen. Het Kremlin waarschuwde zelfs voor een derde wereldoorlog.

Dat ISIS vastbesloten is om verder te werken aan haar doelen werd ook duidelijk uit een bericht in The Times of Israel. Een woordvoerder van de Free Syrian Army vertelde de Israelische nieuwssite dat circa zesduizend leden van ISIS zich ophouden in dorpen langs de grens met Israel op de Golan Hoogvlakte. Deze ISIS leden zijn niet actief betrokken bij de gevechten met het leger van Assad maar rekruteren nieuwe leden onder de lokale bevolking. De organisatie deelt geld en eerste levensbehoeften uit onder de bevolking.

De ISIS eenheden vormen net als in Libanon slapende cellen die op een dag actief zullen worden in pogingen om het Kalifaat uit te breiden en om Israël aan te vallen.

Een simpele blik op een recente kaart van Syrië en de verschillende gebieden die worden gecontroleerd door Assad en de oppositiegroepen, maakt duidelijk dat de Islamisten (groen) een duidelijk doel hebben waar het om Israël gaat. De Islamisten van al-Nusra en ISIS hebben bijna geheel noord- en oost Syrië in handen maar hebben alles in het werk gezet om een smalle strook in zuid west Syrië te veroveren. Dat is het gebied dat grenst aan Israël en dat nu volledig in handen is van al-Nusra en de Islamitische Staat.

kaart van Syrische burgeroorlog - in het groen gebieden die worden gecontroleerd door ISIS en al-Nusrakaart van Syrische burgeroorlog – in het groen gebieden die worden gecontroleerd door ISIS en al-Nusra

 http://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2013/05/syrian-civil-war.png

Een ander onderbelicht aspect van de crisis rond de Islamitische Staat is de omvang van de steun voor de beweging in Arabische landen maar ook in Europa waar eerder al extremistische bewegingen zoals Hizb al-Tahrir een vruchtbare voedingsbodem vonden voor hun jihad.

Het is een feit dat er geen massaprotesten zijn geregistreerd tegen ISIS in de Arabische landen. Integendeel er zijn rapporten geweest van steunbetuigingen voor de organisatie in landen zoals Jordanië en Libanon.

Ook in Israël is er onder een deel van de Arabieren sprake van steun voor ISIS. In het moslimkwartier van de oude stad van Jeruzalem zijn zwarte ISIS vlaggen waargenomen op de daken van huizen. En ook worden Palestijnse auto’s voorzien van raamstickers waarop de tekst op de ISIS vlag is afgebeeld:

“’Er is geen God buiten Allah en Mohammed is zijn goddelijke boodschapper – de Shahada”’

De zwarte vlag is een symbool dat ook werd gebruikt in de tijd van het Abbasid Kalifaat (Bagdad 750)  en duidt op de oprichting van het Kalifaat in het einde der tijden onder de leiding van de Kalief die de Islamitische messias is.