Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Hamas kent geen grenzen in de oorlog tegen Israël

Door Missing Peace

De derde Gaza oorlog verschilt wezenlijk van de conflicten in 2009 en 2012. In deze oorlog gebruikt Hamas tactieken en wapens die de organisatie voorheen niet gebruikte en lijken alle middelen toegestaan om Israël te terroriseren.

Dat Hamas uitsluitend op Israëlische burgerdoelen schiet met haar raketten is geen nieuws. Ook het gebruik van de eigen Palestijnse bevolking als schild tegen Israëlische aanvallen is algemeen bekend.

Minder bekend is dat Hamas de meeste raketten afvuurt op tijden dat Israëlische burgers op weg zijn naar school en naar hun werk. Ook tijdens de uitzending van de grote nieuwsshows rond acht uur ’s avonds nemen de raketbeschietingen toe. Het doel daarvan is om het maximale affect uit de terreur te halen.

Verder gebruikt Hamas nu wapens en tactieken die zijn overgenomen van Hizbollah in Libanon. Zo werd al twee keer een zogenaamde Hornet raket gebruikt tegen IDF voertuigen die onvoldoende bepantserd zijn. Dit resulteerde in de dood van 11 Israëlische soldaten.

Het gebruik van tunnels om aanslagen te plegen binnen Israël is ook betrekkelijk nieuw, evenals het gebruik van duikers in de eerste dagen van de oorlog. Hamas leden hebben dit soort oorlogsvoering geleerd in Iran. De materialen voor de bouw van deze tunnels werden veelal geleverd door Israël, dat door de internationale gemeenschap gedwongen werd om beton en andere bouwmaterialen te leveren aan Gaza.

Tijdens de meest recente tunnelaanslag op Nir Am naast Gaza was de hand van Iran het best zichtbaar. De groep Hamas terroristen ging uiterst gedisciplineerd te werk en droeg IDF uniformen en uitrusting. Aanvankelijk dachten de IDF militairen die de activiteiten van de groep volgden via op afstand bestuurbare vliegtuigen dan ook dat het om een IDF eenheid ging.

Pas toen de terroristen het vuur openden begreep men dat het om een cel van Hamas ging. De groep vuurde een RPG op een Israëlische jeep,daarbij kwamen 2 Israelische soldaten om.

Volgens Hamas en andere onbevestigde mediarapporten ontvoerde de terreurorganisatie ook  het dode lichaam van een van zeven gedode IDF soldaten die een gepanserd voertuig bemanden in de wijk Shejayah. Het voertuig werd getroffen door een anti tank raket. Hamas maakte later de persoonlijke (identificatie) gegevens van de soldaat bekend en zei dat hij ontvoerd was. Eerder deed Hizbollah hetzelfde met twee dode IDF militairen in 2006 aan het begin van de Tweede Libanon oorlog.

Hamas gebruikt ook zelfmoordterroristen om de IDF aan te vallen. In de wijk Shejayah in Gaza blies een Palestijnse vrouw zich op naast een eenheid van de IDF, daarbij kwam alleen de terrorist om. Ook werden ezels gebruikt die beladen waren met explosieven. De bedoeling was om de lading van de dieren op afstand tot explosie te brengen. Alertheid van IDF soldaten voorkwam dat deze aanslagen lukten, maar de ezels kwamen om omdat de soldaten op de explosieve lading schoten.

Al eerder werd bekend dat Hamas van plan was om handgranaten uit de delen aan kinderen die daarmee aanslagen op Israëlische militairen zouden moeten plegen. Een dergelijke tactiek gebruikte de Iraanse Revolutionaire Garde ook tijdens de Irak Iran oorlog. Toen werden kinderen gebruikt als mijnenvegers, duizenden kwamen daarbij om.

Hamas gebruikt ook kinderen om Israëlische aanvallen op haar installaties of personeel te voorkomen. Op het internet circuleren video’s waarin te zien is hoe kinderen in een ambulance plaatsnemen die vervolgens door Hamas terroristen wordt gebruikt om zich te verplaatsen. Ook VN ambulances worden  door Hamas gebruikt voor het vervoer van terroristen, zoals te zien is op deze video:

 

Op een andere video is te zien hoe kinderen zich opstellen nabij een raket die op afstand wordt gelanceerd door een Hamas terrorist.

De pauzes in de gevechten die door de VN om humanitaire redenen werden gevraagd werden door Israel in acht genomen. Hamas bleef echter raketten lanceren tijdens het staakt het vuren.

De Palestijnse bevolking werd door Hamas bedreigd nadat Israel had opgeroepen tot evacuatie van de wijk Shejayah en andere wijken in Gaza. Door deze intimidaties kwamen onnodig burgers om bij Israëlische aanvallen.

Ook sloot Hamas de grensovergang Erez met Israel. Hierdoor konden Palestijnen niet meer naar Israel voor medische behandeling. Buitenlandse journalisten krijgen ook opdracht om Gaza niet te verlaten. Het doel was om hen eventueel te gebruiken als menselijk schild.

Woonhuizen worden door Hamas geconfisqueerd en gebruikt om op de IDF te schieten zoals te zien is op deze video:

Ook kinderdagverblijven en moskeeën warden door Hamas gebruikt voor het lanceren van raketten.

Zelfs het gebruik van ziekenhuizen in de strijd tegen Israel is voor Hamas geen taboe. Het Shifa ziekenhuis is het grootste ziekenhuis in Gaza en wordt opnieuw door de Hamas leiding gebruikt als commando centrum. De Hamas top zit in een bunker onder het ziekenhuis. In het mortuarium van het ziekenhuis werden Palestijnen gezien die de Hamas leiders vervloekten terwijl dezelfde leiders op dat moment interviews gaven bij de ingang van het ziekenhuis.

Het WAFA ziekenhuis werd door Hamas zelfs gebruikt als opslagplaats en lanceerbasis voor haar raketten en het zelfde gebeurde met een UNWRA school.

Al deze daden van Hamas zijn in feite oorlogsmisdaden. Het valt echter niet te verwachten dat Hamas leden vervolgd zullen worden voor hun misdaden.