Missing Peace | missingpeace.eu | NL

De Derde Gaza Oorlog en de doelen van Hamas

Door Missing Peace

Terwijl de verwarring groeit over een staakt het vuren in de derde Gaza oorlog, wordt steeds duidelijker wat de doelen van Hamas zijn in die oorlog.

Om te begrijpen wat die doelen zijn is het belangrijk om een kort overzicht te geven van de situatie waarin Hamas zich bevond aan de vooravond van het huidige conflict.

Hamas was in een geïsoleerde positie terechtgekomen door de omwenteling in Egypte waardoor Hamas haar belangrijkste bondgenoot de Moslim Broederschap had verloren. De isolatie van Hamas werd verergerd door het wegvallen van de Iraanse financiële en militaire hulp tengevolge van de steun die Hamas geeft aan de oppositie tegen het Assad regime in Syrië.

De economische situatie in Gaza verslechterde verder door de sluiting van bijna alle tunnels onder de grens met Egypte door het regime van president al-Sisi.

Het gevolg was dat Hamas opnieuw toenadering zocht tot Fatah. Deze toenadering mondde uiteindelijk uit in de vorming van een regering van nationale eenheid. Hamas trad toe tot deze regering vanuit een positie van zwakte. Hamas gaf bijvoorbeeld toe aan bijna alle eisen die PA president Mahmoud Abbas stelde aan de vorming van de nieuwe regering van nationale eenheid.

Ook in Gaza begon de steun voor Hamas steeds verder af te brokkelen. Een opinieonderzoek dat werd gepubliceerd kort voor de oorlog liet zien dat slechts een derde van de bevolking in Gaza het Hamas regime steunde.

Volgens Hamas expert Dr. Zelkowitz van de universiteit van Haifa, die door een Missing Peace medewerker werd geïnterviewd, was dit het moment dat Hamas zich realiseerde dat het een nieuw gewapend conflict met Israel nodig had om haar positie in de Palestijnse maatschappij en in de Arabische wereld te herstellen.

De ontvoering van drie Joodse jongens in Gush Etzion was de eerste poging om de poging om de positie van Hamas op de West-Bank te versterken. Ontvoeringen van Israëli’s zijn populair in de Palestijnse maatschappij. De Israëlische reactie op die ontvoering was een massale actie tegen Hamas op de West-Bank. Israel begreep wat Hamas van plan was en deelde een klap uit aan de terreurorganisatie.

De reactie van Hamas kwam in de vorm van een bombardement van raketten op Israëlische steden. Wat daarop volgde liet zien dat Hamas de strijd tegen Israël ziet als een Jihad en niet als een conventioneel conflict om een stuk land. Alle pogingen om de oorlog te voorkomen en daarna alle pogingen om tot een staakt het vuren te komen werden door Hamas gefrustreerd.

Hamas wilde escalatie van het conflict met Israël op basis van de principes van Jihad. Dit verklaart ook waarom Hamas de burgerbevolking bewust in de frontlinies plaatste en scholen, ziekenhuizen en moskees gebruikte om het aantal burgerslachtoffers zo hoog mogelijk te laten zijn. Een hoog dodental verhoogt de steun aan Hamas en laat zien dat het werkelijk om een Jihad gaat die volgens de principes van Shahada wordt gevoerd, aldus Zelkowitz.

 

Hamas vuurt raketten op Israel vanuit school

Een hoog aantal burgerdoden verzekert Hamas ook van de steun van delen van de internationale gemeenschap en verzwakt de internationale positie van Israël.

Dit is duidelijk zichtbaar in Europa waar felle anti-Israëlische demonstraties plaatsvonden die zelfs ontaarden in openlijk anti Semitisme. In Frankrijk vond zelfs de eerste pogrom tegen Joden plaats sinds de Tweede Wereldoorlog.

De campagne van Hamas tegen Israel heeft echter tot nu toe slechts gedeeltelijk resultaat gehad. De Europese regeringen hebben zich tot nu toe redelijk evenwichtig opgesteld tegenover het conflict en in de Arabische wereld heeft de oorlog in Gaza niet geleid tot het door Hamas gewenste effect.

Dit heeft vooral te maken met de grote conflicten elders in het Midden-Oosten en de opstelling van Egypte en Saoedi Arabië. Beide landen willen niet dat de positie van Hamas ( een dochter van de Moslim Broederschap) wordt versterkt en steunen de Israëlische actie tegen het regime in Gaza. Daar staat tegenover dat de oorlog tegen Israel voor een toenadering tussen Hamas en Iran heeft gezorgd.

In de optiek van Hamas zijn er in de huidige oorlog successen behaald tegen Israël. In vergelijking tot de eerdere oorlogen in Gaza zijn er nu meer IDF soldaten gesneuveld. Dit werd mede veroorzaakt door de omzichtige wijze waarop de IDF aanvankelijk opereerde tijdens het grondoffensief. Pas toen de IDF toestemming kreeg om meer van haar vuurkracht te gebruiken in de strijd tegen Hamas in Palestijnse woonwijken nam het aantal doden aan Israëlische kant af.

Ook slaagde Hamas er vorige week in om het luchtverkeer op Israël gedeeltelijk stil te leggen. Dit gebeurde nadat een raket nabij de luchtenhaven Ben Gurion werd onderschept en een daaropvolgende dubieuze beslissing van de Amerikaanse autoriteiten om vluchten op Tel Aviv te verbieden. Verder heeft Hamas beperkt succes gehad met raketten die de grote bevolkingscentra van Israel terroriseerden en met nieuwe wapens die effectiever bleken in de strijd tegen de IDF grondtroepen.

De acties van Hamas zijn echter gebaseerd op verkeerde concepties betreffende de vermeende zwakte van de Israëlische maatschappij. In die optiek is Israel niet opgewassen tegen situaties waarin veel soldaten sneuvelen. Dus moet het mogelijk zijn om via een langslepende uitputtingsoorlog Israel op de knieën te dwingen en het uiteindelijke doel van Hamas dichter bij te brengen. Dat doel is de eliminatie van de Joodse staat en massamoord op de Israëlische Joden.

In de huidige oorlog is echter opnieuw duidelijk geworden dat de acties van Hamas precies het tegenovergestelde effect hebben op de Israëlische maatschappij. De eenheid onder het Israëlische volk is er door toegenomen en ook de vastbeslotenheid om nu eindelijk een eind te maken aan de raketten die al 14 jaar lang een aanzienlijk deel van Israel terroriseren. De opvatting dat Hamas een fascistische organisatie is die qua ideologie niet veel verschilt van Nazi Duitsland wordt nu ook gedeeld door linkse commentatoren zoals Ari Shavit.

Het televisie station Arutz 10 publiceerde verder op zondagavond een opinieonderzoek waaruit blijkt dat 87% (!) van de Israëlische bevolking voortzetting van de militaire actie tegen Hamas wil en 69% wil dat het Hamas regime omver geworpen wordt door de IDF.

De Israëlische regering lijkt dus klem te zitten tussen wat de internationale gemeenschap van haar eist en de druk die de eigen bevolking op haar uitoefent.