Missing Peace | missingpeace.eu | NL

PLO ‘fact sheet’ over Naqba boordevol onwaarheden

Door Missing Peace
PLO negotiator Saeb Erekat: repsonsible for many lies and libels about IsraelPLO negotiator Saeb Erekat: responsible for many lies and libels about Israel

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Naqba herdenking en het komende bezoek van de paus aan Israel publiceerde de PLO vorige week een zogenaamd ‘fact sheet’ over wat er gebeurde met de Palestijnse bevolking tijdens de Onafhankelijksoorlog in 1948.

Het PLO document werd niet alleen naar het Vaticaan gestuurd maar ook naar alle diplomatieke missies in Israel en de PA en naar de buitenlandse media in Israel.

In feite is het PLO document een nieuwe libel tegen Israel, de door de PLO genoemde ‘feiten’ blijken bijna allemaal onwaar. Verder laat de taal die de PLO gebruikt zien dat het doel van het document is om Israel verder te demoniseren in de internationale arena.

Een paar voorbeelden van de leugens in het PLO document:
Plan Dalet was niet zoals de PLO beweert het resultaat van een ‘Zionistisch plan dat zijn oorsprong had in de jaren twintig van de vorige eeuw’.

Het plan was het antwoord van de Hagana (de Joodse verdedigingsmacht voor de oprichting van de staat Israel) op de Arabische acties en plannen die ten doel hadden om de Joden uit Palestina te verdrijven en te vermoorden.

Het hoofddoel van het plan was om de Joodse bevolking van Jeruzalem te ontzetten en om een eind te maken aan de eindeloze reeks Arabische aanvallen op de konvooien die de Joodse bevolking van Jeruzalem in leven moesten houden.

Het document voorzag in de verdrijving van Arabieren uit dorpen waarvandaan deze aanvallen werden uitgevoerd. In de praktijk was die verdrijving in de meeste gevallen niet nodig omdat de Arabische bevolking op advies van lokale leiders zelf al was vertrokken.

Het PLO document beweert dat hele Arabische gemeenschappen van hun historische thuisland werden verdreven. In feite is genoegzaam aangetoond door historici dat ook dit een leugen is.

Zie onder andere het boek van Benny Morris over het ontstaan van het vluchtelingen probleem (Hoofdstuk second wave). http://larryjhs.fastmail.fm.user.fm/The%20Birth%20of%20the%20Palestinian%20Refugee%20Problem%20Revisited.pdf

Bijvoorbeeld in Haifa vertrok de Arabische bevolking op het advies van lokale leiders en probeerde de Joodse burgemeester Shabtai Levy de Arabieren te overreden om te blijven. In Tiberias zorgden de Britten ervoor dat de Arabische bevolking werd geëvacueerd na een reeks schietpartijen tussen de Hagana en Arabische sluipschutters.

Het PLO document spreekt over 800.000 Palestijnse vluchtelingen, het werkelijke aantal ligt tussen de 600.000 en 700.000. Het document doet een beroep op de Paus om te helpen bij de pogingen om de mensenrechten van de Palestijnen te ondersteunen.

De PLO zwijgt over haar rol bij de schending van die mensenrechten. Zo wonen bijna alle Palestijnse vluchtelingen 66 jaar na de Naqba nog altijd in kampen waar hen de fundamentele mensenrechten (zoals recht op het uitoefenen van een beroep) worden ontkend.

De PLO weigerde ook om Palestijnse vluchtelingen die nu in Syrië met de dood worden bedreigd naar de West-Bank en Gaza te laten komen.

Een andere grote leugen in het PLO document is de bewering dat “Zionistische bendes” de bevolking (256) van het dorp Deir Yassin uitmoordden in 1948, een vorm van genocide dus.

Dit is een leugen die ieder jaar opnieuw wordt herhaald in combinatie met de terminologie “Zionistische bendes”. Waarom? Omdat de Palestijnen zo willen aantonen dat ook Israëli’s terroristen zijn.

Hier zijn de feiten over wat er gebeurde in Deir Yassin:

Op 6 april 1948 begonnen de Joodse strijdgroepen operatie Nachson, die ten doel had om de hoofdweg naar Jeruzalem te openen en om een eind te maken aan de Arabische aanvallen op konvooien die Jeruzalem moesten bevoorraden.

Deir Yassin dat ongeveer een kilometer buiten Jeruzalem lag, was een van de dorpen waarvandaan de weg werd beschoten. Dit gebeurde door soldaten uit Irak. De aanval op Deir Yassin werd uitgevoerd door Lechi en de Irgun strijdgroep (Etsel) die onder leiding stond van Menachem Begin de latere premier van Israel.

Alvorens de aanval te beginnen werd de Arabische bevolking via een auto met luidsprekers in het Arabisch opgeroepen om het dorp te verlaten. Het is waarschijnlijk dat tenminste een deel van de bevolking dit niet heeft gehoord.

Toen de Irgun strijders het dorp binnentrokken werden zij uit de huizen beschoten door de soldaten uit Irak. Bij de daarop volgende huis aan huis gevechten kwamen 4 Irgun leden om en werden 37 anderen gewond.
Een studie van de Palestijnse Bir Zeit universiteit liet later zien dat aan Arabische kant 107 doden vielen (en geen 256 zoals de PLO blijft beweren).

De libel dat Joden een bloedbad hadden aangericht in Deir Yassin werd door het Arabische leiderschap in Palestina verspreid om de druk op Arabische regeringen om de Palestijnen te hulp te komen te vergroten.

Dr. Uri Milstein heeft een speciaal onderzoek gewijd aan wat er gebeurde in Deir Yassin en kwam tot de zelfde conclusies als Bir Zeit en Benny Morris:

Een aantal dagen na de aanval op Deir Yassin vond een echt bloedbad plaats. Een konvooi met artsen, verpleegsters en patiënten die op weg waren naar het Hadassah Ziekenhuis werd aangevallen door Arabieren. Hierbij vonden 77 Joden de dood.

Het PLO document suggereert dat christenen in Palestina het slachtoffer werden van georganiseerd Joods geweld dat ten doel had hen te verdrijven uit hun huizen en van hun land.

In feite namen de christenen in Palestina, die na de komst van de Europese koloniale machten in het Midden-Oosten werden toegestaan om zich te opnieuw te vestigen in het heilige land, deel aan anti-Joodse pogroms en waren sterk antisemitisch.

Consuls en andere buitenlanders die tijdelijk in Palestina waren toonden zich geschokt door de Jodenhaat onder de lokale christenen. Dit mondde later uit in collaboratie met Arabische fascistische- en nazi bewegingen die eveneens uit waren op het voorkomen van het Zionisme.

(Zie het boek Islam and Dhimmitude pagina 109 -110)

Het PLO document werd opgesteld door het depratement van PA onderhandelaar Saeb Erekat die bekend staat om het verpsreiden van de meest absurde onwaarheden over Israel en het Palestijns Israelische conflict. Erekat was verantwoordelijk voor de libel over een bloedbad in Jenin dat de IDF in 2002 zou hebben aangericht. Hij beweerde indertijd dat de IDF 500 Palestijnse burgers had gedood.

Begin dit jaar zei Erekat tijdens een conferentie in Munchen dat zijn familie al 5000 jaar in Jericho woont en afstamde van de Kana’anieten. Ook dit bleek een leugen.