Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Vredesproces opnieuw getorpedeerd

Door Missing Peace

Het jongste vredesproces tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit, dat al maanden in een crisis verkeert, lijkt niet meer te redden nadat PA president Abbas gisteren nieuwe unilaterale stappen nam richting lidmaatschap van internationale organisaties van de ‘staat Palestina’. De actie van de PA leider kwam nadat Israel de vrijlating van 26 Palestijnse gevangen terroristen afgelopen weekeinde voorlopig uitstelde.

Volgens een vorig jaar gesloten akkoord met de VS zou Israel in fases 104 Palestijnse gevangen vrijlaten in ruil voor deelname van de PA aan nieuwe vredesbesprekingen die op 29 juli vorig jaar begonnen.

Omdat de laatste drie maanden er geen directe besprekingen meer hebben plaatsgevonden en het Palestijnse leiderschap geen enkele neiging toonde om concessies te doen besloot het Israëlische veiligheidskabinet om voorlopig de laatste 26 gevangenen niet vrij te laten.

Nieuwe eisen

De Palestijnen reageerden furieus en legden direct nieuwe eisen voor continuering van de vredesonderhandelingen op tafel. Israel zou opnieuw 1000 Palestijnse gevangen moeten vrijlaten. Verder eisten de Palestijnen een nieuwe volledige bouwstop in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief de Joodse wijken in Jeruzalem die na de Zes Daagse Oorlog in Israëlische handen kwamen.

De nieuwe eisen kwamen nadat Abbas eerder tijdens een vergadering van de Arabische Liga steun had gekregen voor zijn absolute weigering om Israel als Joodse staat te erkennen. Voor Israel is die erkenning een van de belangrijkste voorwaarden voor een vredesovereenkomst. De houding van Abbas tijdens de Arabische top was voor Israel nieuw bewijs dat de Palestijnse leider niet geïnteresseerd is in vrede.

Kerry

Vanwege de crisis onderbrak De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de afgelopen week twee maal zijn andere werkzaamheden om het vastgelopen vredesproces tussen Israel en de Palestijnen te redden. Eerst had hij in de Jordaanse hoofdstad Amman een ingelaste ontmoeting met PA president Mahmoud Abbas en zondag landde zijn vliegtuig opnieuw in Israel.

Aanvankelijk leken zijn pogingen enig resultaat op te leveren toen de Times of Israel met het sensationele nieuws kwam dat Israel opnieuw overwoog om 400 Palestijnse gevangen vrij te laten. De Palestijnse gevangen die Israel wil vrijlaten zijn voor het grootste deel vrouwen en jeugdige delinquenten die geen bloed aan de handen hebben.

Pollard

Nieuwe onthullingen over wat er achter de schermen werd uitgedokterd om het vredesproces te redden, kwamen op dinsdag. The Jerusalem Post berichtte dat er een overeenkomst in de maak was die de continuering van het vredesproces tot begin 2015 moet veilig stellen. De deal omvat volgens de krant elementen die niet eerder bekend waren.

De belangrijkste daarvan is dat de Joodse Amerikaan Jonathan Pollard die al sinds 1987 gevangen word gehouden wegens spionage voor Israel voor het Joodse paasfeest Pesach zou worden vrijgelaten. De voortdurende gevangschap van Pollard, die een abnormaal hoge straf kreeg, is een doorn in het oog van het Israëlische publiek en leidde het afgelopen jaar tot ongekende druk op de Amerikaanse regering door politici in Israel.

Abbas

Terwijl Premier Netanyahu nog bezig was om steun van zijn coalitie voor dit plan te krijgen, kwam uit Ramallah het nieuws dat Abbas tijdens een live uitzending op de Palestijnse TV decreten had ondertekend die moeten leiden tot Palestijns lidmaatschap van internationale landenorganisaties.

Palestijnse leiders zoals Abbas, Ahmad Assaf, Nabil Shaath en Saeb Arekat hebben altijd gezegd dat de vrijlating van Palestijnse gevangenen de enige reden was dat de PA deelnam aan de hernieuwde onderhandelingen met Israel. Fatah woordvoerder Assaf zei op 19 maart in een uitzending van de Palestijnse TV dat de PA het VN lidmaatschap ziet als een wapen tegen Israel en dat de officiële politiek van de PA was en nog altijd is om via lidmaatschap van internationale organisaties de oorlog tegen Israel voort te zetten. Hij merkte verder op dat de vrijlating van de gevangenen bewijs was dat de PA erin was geslaagd om Israel te chanteren.

Een week eerder gaf Abbas Zaki die lid is van het centrale comité van Fatah een interview aan de officiële PA Televisie. In dat interview zei hij dat ‘de Israeli’s een geavanceerd instrument van het kwaad zijn en dat Allah hen bijeen had gebracht (in Israel) opdat de Palestijnen hen zouden kunnen doden’.

Prestige

De Amerikaanse regering heeft echter haar prestige verbonden aan het welslagen van het huidige vredesproces en wil nog niet van opgeven weten. Terwijl John Kerry een geplande ontmoeting met Mahmoud Abbas afzegde, legden officials in het Witte Huis uit dat de actie van de Palestijnse president niet bedoeld zijn om de besprekingen te torpederen maar om de positie tegenover Israel te versterken.

Israëlische- en zelfs enkele Arabische analisten delen echter deze opvattingen niet. Bassam Tawil schreef bijvoorbeeld in een artikel dat werd gepubliceerd door het Gatestone Instituut, dat ‘de Palestijnen geen interesse hebben in vrede met Israel maar in een continuering van het conflict’.

Tawil uitte scherpe kritiek op Abbas die hij een lafaard noemde en schreef dat het enige resultaat van de koppige weigering om Israel te erkennen als de Joodse staat zal zijn “dat de Palestijnen zullen blijven lijden terwijl de Joden in Palestina zullen blijven bloeien”.

Vrede?

Mochten de partijen er toch nog in slagen om het onderhandelingsproces gaande te houden dan wil dat niet zeggen dat de vrede dichterbij zal komen. De onderhandelingen van nu hebben hetzelfde patroon laten zien dat al vanaf de oprichting van de staat Israel bestaat bestaat. De Palestijnen houden vast aan hun eisen zoals het zogenaamde recht op terugkeer (naar Israel) van 7 miljoen vluchtelingen en hun nazaten en erkennen Israel niet als de Joodse staat.

Israel is altijd de partij geweest die de concessies deed maar de grenzen aan die concessies worden nu steeds duidelijker. Sinds de unilaterale terugtrekking uit Libanon (2000) en Gaza (2005) en daaropvolgende oorlogen tegen Hizbollah en Hamas is in Israel het besef gegroeid dat er aan Arabische zijde eerst een fundamentele verandering moet plaatsvinden in de houding ten opzichte van de Joodse staat. De acties van het Palestijnse leiderschap en de laatste vergadering van de Arabische Liga hebben laten zien dat die fundamentele verandering nog altijd ver weg is.