Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Iraanse dreiging neemt toe na het Geneve akkoord

Door Missing Peace

Iran Missiles1

Gedurende de laatste week is gebleken dat Iran ondanks het Geneve akkoord en het charme offensief van president Rouhani, stug doorwerkt aan haar plan om een nucleaire wereldmacht te worden. Ook bleek dat de Iraanse regering niet gematigder is geworden, maar juist provocatiever.

Nucleair programma

Eerst waren er de uitspraken van het hoofd van het Iraans atoomagentschap Al Ahbar Salehi die in een interview met Press TV zzei dat alle nucleaire activiteiten doorgaan zoals gepland, Hij zei ook dat Iran de recente concessies (zoals het stoppen van uranium verrijking tot 20%) in een paar uur ongedaan kan maken.

Salehi maakte ook gewag van de komst van meer geavanceerde centrifuges die vijftien keer efficiënter zijn dan de vorige generatie centrifuges. Iran is al in het bezit van 19.000 centrifuges waarvan een groot deel geassembleerd is in ondergrondse faciliteiten.

Later verklaarde Iran’s nucleaire onderhandelaar Majid Takhte dat het uitgesloten is dat Iran nucleaire faciliteiten zal sluiten. Zoals bekend is dat een van de voorwaarden die het Westen stelt voor een definitief aakkoord over de ontmanteling van het grootste deel van Iran’s nucleaire programma.

Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zariff zei dat de wensen van de Verenigde Staten aangaande het opgeven van substantiële delen van het kernprogramma door Iran niet zullen worden ingewilligd. De Iraanse president Rouhani voegde daar dinsdag aan toe dat Iran het atoomprogramma eeuwig zal blijven versterken.

Parchin

Later werd bekend dat Iran het internationaal atoomagentschap IAEA opnieuw toegang heeft geweigerd tot het militaire nucleaire complex Parchin. Er zijn aanwijzingen dat Iran in Parchin testen heeft uitgevoerd met een detonator voor een atoombom. In augustus 2013 publiceerde Digital Globe satelliet foto’s die volgens het persbureau AP een indicatie waren dat Iran in Parchin werkt aan de ontwikkeling van een atoomwapen. In het Geneve akkoord ontbreekt enige eis ten aanzien van de activiteiten in Parchin.

Raketten en oorlogsschepen

Op zondag jl. voerde Iran testen uit met een ballistische raket die een nieuwe fragmentatie bom vervoerde die enorme schade aanricht bij ontploffing. Ook werd een nieuw laserwapen getest waarmee schepen kunnen worden aangevallen.

Dit bericht kwam nadat Iran vorige week oorlogsschepen naar de kust van de Verenigde Staten had gestuurd. Admiraal Afshin Haddad verklaarde dat ‘Iran’s militaire vloot onderweg was naar de maritieme grens van de VS en dat deze actie een boodschap inhield’. Een van de Iraanse schepen (Kharg) vervoert een onbekende lading die volgens experts wordt ontscheept in Cuba of Venezuela in Zuid Amerika. De vrees bestaat dat Iran Shahab 3 raketten wil stationeren dicht bij de Verenigde Staten.

De commandant van de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde  Ali Fadavi bedreigde op hetzelfde moment Amerikaanse oorlogsschepen in de Perzische Golf. Hij zei dat de Amerikanen zullen ontdekken hoe het voelt als hun oorlogsschepen met een bemanning van 5000 koppen naar de bodem van de zee zullen zinken. Dat was een duidelijke hint in de richting van een aanval op een vliegdekschip.

Retoriek

Tegelijkertijd voerde Iran de retoriek tegen Israel en de Verenigde Staten op. Ayatollah Khamenei haalde tijdens een toespraak voor Iraanse marine officieren hard uit naar de Verenigde Staten die hij aanduidde als de vijand. Hij beschuldigde de Amerikanen ervan met twee tongen te spreken en noemde dat een bewijs van de hypocrisie en kwaadaardigheid van de Verenigde Staten.

In Tunesië noemde de voorzitter van het Iraanse parlement Ali Larijani tijdens een toespraak Israel opnieuw een kankergezwel. De vorige Iraanse president Achmadinejad had de gewoonte om Israel ook zo aan te duiden.

Simulatie aanval op Israel

Dat werd dit weekend gevolgd door de uitzending van een videoclip op de Iraanse televisie waarin onder andere gesimuleerde Iraanse aanvallen op Tel Aviv; de luchthaven Ben Gurion en de olie installaties in Haifa waren te zien.

Dreiging

De raketten dreiging door Iran werd onlangs ook onderstreept door het hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst. Deze zei eind januari dat de terreurorganisaties Hamas, Hizbollah en het Assad regime nu meer dan 170.000 raketten hebben die op Israel staan gericht. Iran en Noord Korea leveren voortdurend meer geavanceerde raketten aan het regime van Assad en Hizbollah. Hamas heeft nu door Iran ontwikkelde M75 raketten die een reikwijdte hebben van honderd kilometer. Dat betekent dat men Tel Aviv en Jeruzalem kan beschieten.

Tijdens de jaarlijkse herdenking van de Iraanse islamitische revolutie in 1979 afgelopen dinsdag was de atmosfeer al even agressief en bedreigend. Honderdduizenden Iraniërs en hun leiders riepen “dood aan de VS en dood aan Israel”.

Geneve akkoord

De  Iraanse houding kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen in het Westen sinds de ondertekening van het Geneve akkoord. Iraanse leiders verklaren nu openlijk dat de Verenigde Staten zwak zijn en geen militaire dreiging meer vormen voor de Islamitische Republiek.

Tegelijkertijd heeft het regime in Iran gezien dat de regering Obama een nieuwe wet torpedeerde die meer sancties had moeten instellen tegen Iran en die oorspronkelijk brede politieke steun had. En ook merkte men op dat Europese landen en bedrijven zich haasten om de (handels)betrekkingen met Iran nieuw leven in te blazen.

In Israel worden deze ontwikkelingen met grote ongerustheid gevolgd. Ook de recente toenadering tussen Teheran en de Palestijnse Autoriteit wordt door de Israëlische regering met argusogen gevolgd en zal de bereidheid om nu een akkoord met de PA te sluiten niet vergroten.

Het laatste wat Israel zich namelijk kan permitteren is dat Iran vaste voet aan de grond krijgt in West Bank.