Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Open brief aan de directie van Vitens Nederland

Door Missing Peace

Vitens_FC

Geachte directie,

In uw schrijven  d.d. 7 januari 2014 aan de Vitens aandeelhouders over de beslissing om de voorgenomen samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot op te zeggen, verwijst u herhaaldelijk naar een rapport van de UNHRC (VN raad voor de mensenrechten).

Letterlijk schrijft u:

“Of het nu gaat om de kennis rondom de winning van water of om de voordelen die te behalen zijn met smartgrids, deze kunnen niet los worden gezien van wat de VN schrijft over het beleid van Mekorot”

Het UNHRC rapport waaraan u refereert en waarop u uw beslissing voornamelijk baseerde, was vorig jaar voor de regering Obama aanleiding om de VN raad te veroordelen en de bespreking van het rapport te boycotten.

Eileen Donahoe, de VS ambassadeur bij UNHRC, gaf indertijd een toelichting waarin de raad werd beschuldigd van een bevooroordeelde houding ten opzichte van Israel en van een obsessieve focus op de Joodse staat.

Onderzoek naar de obsessie van UNHRC met Israel laat zien dat vanaf haar oprichting in 2006 tot aan 2010 de raad maar liefst 27 resoluties aannam die Israel veroordeelden. In dezelfde periode werd bijvoorbeeld Soedan, dat zich schuldig maakte aan genocide, niet één keer veroordeeld. Dictaturen waar mensenrechten schendingen aan de orde van de dag zijn zoals Saoedi Arabie, Cuba en Mauritanië hebben een zetel in de raad die 47 landen telt.

Beweringen VN rapport

Wanneer men de beweringen in het UNHRC rapport over waterproblemen vergelijkt met de conclusies in recentelijk gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken naar de watersituatie op de Westelijke Jordaanoever dan ziet men dezelfde bevooroordeeldheid.

Bijvoorbeeld, UNHRC beweert (gebaseerd op wat men hoorde van Palestijnse bronnen) dat Mekorot schuldig zou zijn aan het feit dat de Palestijnse boeren drinkwater gebruiken voor de agricultuur. Dit zou komen omdat de Palestijnen geen toegang hebben tot gerecycled Israëlisch afvalwater.

Uit originele documenten die gepubliceerd zijn in de thesis van de Zwitserse wetenschapper Lauro Burkart blijkt dat de Palestijnse Autoriteit vanaf haar oprichting consequent geweigerd heeft om zuiveringsinstallaties voor afvalwater te bouwen. Zelfs een aanbod dat Israel in 2009 deed om de bouw van deze installaties te financieren werd door de PA genegeerd, zo blijkt uit Burkart’s thesis.

Als gevolg wordt minder dan 2% van het Palestijnse afvalwater gezuiverd en gaat de helft van het drinkwater dat aan de Palestijnen wordt geleverd op aan de landbouw.

U schrijft tot slot dat u tot op heden geen pro-Palestijns of pro-Israëlisch standpunt hebt ingenomen. Echter door de voorgenomen samenwerking met Mekorot te beëindigen heeft u wel degelijk een duidelijk politiek standpunt ingenomen. Daarmee heeft u bijgedragen aan de verdere politisering van het Oslo 2 waterakkoord zoals die door de Palestijnse Autoriteit wordt nagestreefd (zie Burkart’s onderzoek).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de hierboven genoemde wetenschappelijke onderzoeken en om uw beslissing vervolgens te herzien.

Water is dé eerste levensbehoefte en hoort buiten het politieke conflict tussen Israel en de Palestijnen te blijven. Dit is ook het beleid van Mekorot.

Hoogachtend,

Missing Peace Informatie

Israel

www.missingpeace.eu

Zie ook:

http://missingpeace.eu/nl/2014/01/vitensthe-rights-forum-en-de-feiten-over-water-in-israel/