Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Israel doet boekje open over Palestijnse haateducatie

Door Missing Peace

De belangrijkste bewindslieden in Israel gaven vorige week onverbloemd blijk van hun frustratie over de huidige onderhandelingen met de Palestijnen.

Zo was er minister van defensie Moshe ‘Boogie’ Ya’alon die vorige week in opspraak raakte nadat hij denigrerende opmerkingen had gemaakt over zijn Amerikaanse collega voor Buitenlandse Zaken John Kerry

Ya’alon zei in een ‘off the record’ gesprek met een journalist van Yediot Acharonot dat Kerry’s veiligheidsplan voor Israel niet het papier waard was waar het op geschreven was en dat de Amerikaanse minister hem niets kon leren over het conflict met de Palestijnen. Ook zei Ya’alon dat Kerry zijn Nobel prijs voor vrede maar moest ophalen en Israel verder met rust moet laten.

De opmerkingen van Ya’alon zorgden voor een scherpe reactie uit Washington en werden veroordeeld door Israëlische politici uit het linkse kamp.

Anderen noemden Ya’alon’s directheid ‘verfrissend’ en betuigden hun steun aan de Israëlische minister.

Ya’alon was voordat hij stafchef van het Israëlische leger werd een voorstander van het Oslo vredesproces en werd gezien als gematigd links. Zijn ervaringen als stafchef tijdens de Tweede Intifada leidden echter tot voortschrijdend inzicht. Het gevolg was dat hij steeds sceptischer werd over de Twee Staten oplossing en over de bereidheid van de PA om tot een vredesakkoord met Israel te komen.

Ya’alon’s invloed op de Israëlische politiek t.o.v. de Palestijnen kan niet onderschat worden en velen zien in hem een potentiële opvolger van premier Netanyahu.

In een verklaring die zijn bureau later uitgaf bood Ya’alon gedeeltelijk excuses aan Kerry maar een dag later maakte hij opnieuw duidelijk dat de VS en ook Europa niets begrijpen van het Midden Oosten en veroordeelde hun preoccupatie met het Palestijns Israëlische conflict.

Premier Netanyahu had ook zware kritiek op de Europeanen. Hij noemde de Europese houding ten opzichte van de nederzettingen hypocriet en bekritiseerde het op het matje roepen van Israëlische ambassadeurs in Europa na de publicatie van de laatste bouwplannen in de nederzettingen. De Israëlische premier vroeg wanneer de EU voor het laatst de Palestijnse ambassadeurs op het matje had geroepen vanwege de voortdurende ophitsing tegen Israel en het openlijke voornemen om een einde te maken aan het bestaan van de staat.

De ongezouten kritiek op de VS en de EU door de voornaamste leden van het Israëlische kabinet kwam op een moment dat Israel een duidelijke koerswijziging in haar politiek ten opzichte van het vredesproces door voert.

Door voortdurend de aandacht te vestigen op de Palestijnse onverzoenlijkheid en de voortdurende haateducatie in de Palestijnse samenleving wil Israel duidelijk maken dat de verwachtingen over het vredesproces in het buitenland veel te hoog gespannen zijn.

Dit bleek ook uit het feit dat Israel juist op dit moment een persconferentie belegde waarin een boekje open werd gedaan over de haateducatie in het Palestijnse onderwijssysteem.

Tijdens die persconferentie gaf minister Yuval Steinitz voorbeelden van het feit dat Palestijnse kinderen nog altijd wordt geleerd dat Israel geen bestaansrecht heeft.

Hier zijn enkele voorbeelden die Steinitz gaf:

  • Israel verschijnt op geen enkele kaart in Palestijnse schoolboeken, in plaats daarvan wordt het gehele gebeid van de Middellandse Zee tot de Jordaan aangeduid als Palestina
  • Israëlische steden worden aangeduid als Palestijnse plaatsen. Voorbeelden zijn Haifa, Nazareth en Beit She’an. Lughatuna al-Jamila [Taalboek], Vol. 2, pag. 86 en Al-Iqtisad al-Manzili [Economie], pagina. 36-37.
  • In Palestijnse schoolboeken wordt Israel slechts aangeduid als de vijand, of de bezetter van Palestijnse gebieden in 1948 en 1967
  • De Joodse geschiedenis in Israel wordt geheel ontkend, in plaats daarvan wordt de kinderen geleerd dat Arabieren altijd al de originele bewoners van het land waren. Tarikh al-Hadarat al-Qadima (Geschiedenisboek pag. 14-15.
  • De schoolboeken bevatten teksten waarin wordt uitgelegd dat slechts door oorlog en geweld de Palestijnse doelen kunnen worden bereikt. (Lughatuna al-Jamila pagina 31 en 70)
  • In hetzelfde boek wordt op pagina 43 en 88 uitgelegd dat alle Palestijnse vluchtelingen door middel van geweld naar hun thuisland (Israel) moeten terugkeren.

De haateducatie beperkt zich niet tot Palestijnse scholen. Ook in de door de PA gecontroleerde media blijft de ophitsing doorgaan, ook nu er opnieuw over vrede wordt gepraat.

Palestinian Media Watch publiceerde deze week een video waarin wordt opgeroepen tot het gebruik van geweld om Jeruzalem het hele land te bevrijden.

En dezelfde organisatie onthulde dat Fatah (de partij van PA president Mahmoud Abbas) een video postte op haar Facebook pagina waarin wordt gedreigd om Tel Aviv in een vuurbal te veranderen

De boodschap van de Israëlische regering is daarom duidelijk: er kan geen vredesakkoord ondertekend worden zolang de Palestijnen zich voorbereiden op oorlog.