Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Israel en Arabische Golfstaten verliezen vertrouwen in VS

Door Missing Peace
Prince-Turki-al-Faisal van Saoedi ArabiePrince-Turki-al-Faisal van Saoedi Arabie

Het vertrouwen in de Midden-Oosten politiek van de regering Obama is na het ondertekenen van het akkoord over Iran’s nucleaire programma in Geneve verder afgebrokkeld. Dat geldt zowel voor Israel als voor de Arabische Golfstaten, waaronder Saoedi Arabie.

Een recent opinie onderzoek dor de Universiteit van Tel Aviv liet zien dat 77% van de Israëli’s er geen vertrouwen in heeft dat het Geneve akkoord Iran zal afhouden van de productie van kernwapens. Hetzelfde onderzoek liet ook zien dat 71% van de Israëli’s de VS nog altijd als de beste bondgenoot beschouwen.

Een ander opinie onderzoek van de krant Israel Hayom liet een nog groter pessimisme zien onder het Israëlische publiek over de kans op een vredesakkoord met de Palestijnse Autoriteit. 87,5 % van de Israëlische joden zei dat de huidige, door de VS geïnitieerde, besprekingen niet tot vrede zullen leiden, slechts 6% gelooft dat wel.

Het gebrek aan vertrouwen in de politiek van de VS kwam het afgelopen weekend opnieuw aan het licht tijdens het zogenaamde Saban forum in Washington. Daar spraken Israëlische ministers over Iran en de door de VS gesponsorde vredesbesprekingen met de Palestijnen.

Terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry optimistisch was over de uitkomst van deze besprekingen spraken zijn Israëlische collega’s Lieberman en Ya’alon andere taal. Beiden zeiden ronduit dat een vredesakkoord met de Palestijnen in de naaste toekomst niet haalbaar is. Avigdor Lieberman had eerder alverklaard dat Israel naar andere bondgenoten moet uitkijken naast de Verenigde Staten.

President Obama was zich klaarblijkelijk goed bewust van het gebrek aan vertrouwen in zijn politiek onder de Israëli’s.

Hij kwam bij wijze van uitzondering naar het Saban forum voor een interview dat in prime time door alle Israëlische televisiekanalen werd uitgezonden (zondag 8 december).

Obama probeerde tijdens het interview om de ongerustheid over zijn Midden-Oosten politiek weg te nemen door te wijzen op de unieke Israëlische Amerikaanse samenwerking op militair en inlichtingengebied. Ook zei hij dat Iran de komende zes maanden niet in staat zal zijn om een atoomwapen te bouwen door het Geneve akkoord.

Over de vredesonderhandelingen zei  hij onder meer dat hij optimistisch is over de kans dat een eventueel vredesakkoord tussen de PA en Israel ook zal bijdragen aan de vredeswil onder de Palestijnen in Gaza. Iedereen wil ten slotte een normaal leven leiden, was de grondgedachte van de Amerikaanse president.

De meeste commentatoren in Israel waren na afloop van het interview opnieuw kritisch over Obama’s opmerkingen.

De Israëlische televisie kondigde na het interview met Obama aan dat premier Netanyahu op maandag tijdens een interview via de satelliet op het zelfde forum Obama van repliek zou dienen.

In feite herhaalde de Israëlische premier tijdens dat interview zijn eerdere opmerkingen over Iran en over de vredesbesprekingen met de Palestijnen. Over de samenwerking met de Amerikaanse regering was Netanyahu echter positief.

Een aanzienlijk deel van wat de premier zei ging over de essentie van het conflict met de Palestijnen. Hij zei dat de voortdurende weigering om Israel te erkennen als een Joodse staat de reden is waarom er nog altijd geen vrede is.

Netanyahu zei ook dat een nucleair Iran de kans op een akkoord met de Palestijnen vrijwel onmogelijk maakt omdat een nucleair Iran de radicale krachten in de regio zal versterken.

Hij wees op recente opmerkingen van de Iraanse leiders die opnieuw lieten zien dat zij Israel willen vernietigen. Hij zei verder dat de geschiedenis het Joodse volk heeft geleerd dat regimes die dit soort taal bezigen in feite bezig zijn om de capaciteit te bemachtigen om deze voornemens uit te voeren.

Volgens de Israëlische premier is de politiek van Iran niet veranderd maar slechts de wijze waarop men communiceert met de rest van de wereld.

Israel is overigens niet het enige land waar het vertrouwen in de Amerikaanse Midden-Oosten politiek een nieuwe deuk heeft opgelopen. Saoedi Arabie en andere Golfstaten zijn al even kritisch over politiek van de regering Obama.

Prins Turki Al-Faisal zei tijdens een interview met de Saoedische televisie zelfs dat er sprake is van een vertrouwenscrisis tussen de VS en zijn land.

Toen hem gevraagd werd te reageren op een foto van Obama zei de prins slechts: Ontwaak Slaapkop!

Het interview met Al-Faisal kunt u hier bekijken:  http://www.memritv.org/clip/en/4064.htm

De Arabische golfstaten, verenigd in de GCC, hebben nu geëist dat zij aanwezig zijn bij de onderhandelingen over een eventueel definitief akkoord over het Iraanse nucleaire programma.