Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Burgeroorlog in Syrië escaleert na ondertekening akkoord met Iran

Door Missing Peace

De burgeroorlog in Syrië lijkt ondanks pogingen om tot een wapenstilstand te komen slechts te escaleren. De afgelopen week vielen er dagelijks meer dan 200 doden in gevechten tussen Assad’s leger en de oppositie. Het totaal aantal doden in de oorlog wordt door de organisatie Syrian Observatory for Human Rights nu geschat op meer dan 126.000. Onder hen tussen de 6.600 (SOHR) en  11.000 kinderen (VN).

Assad en zijn bondgenoten (Iran en Hizbollah) hebben de laatste maand wat terrein gewonnen. De Syrische premier Wael Halki zei tijdens een bezoek aan Iran vorige week dat het regime de oorlog aan het winnen is. Halki zei dat de Syrische regering geen enkele terrorist over zal laten op Syrisch grondgebied.

Halki’s woorden zouden kunnen worden opgevat als retoriek, een overwinning op de door Islamistische groepen (zoals Al Qaida) gedomineerde oppositie lijkt namelijk ver weg. Wel is het zo dat de regimes in Damascus en Teheran zich gesterkt voelen in de strijd tegen de Soennieten en in hun regionale aspiraties door de recente akkoorden met het Westen.

Feit is dat ondanks het ontmantelen van de voorraad chemische wapens het bloedbad in Syrië slechts in omvang is toegenomen. De gevechten lijken steeds grimmiger te worden en geen enkel middel wordt geschuwd. Op You Tube circuleren video’s waarop gruwelijkheden zijn te zien die door beide partijen worden gepleegd. Zo werd onlangs een gewonde oppositieleider uit zijn ziekenhuisbed gehaald door rebellen, en onthoofd omdat hij Shiitische gebeden zou hebben gereciteerd. Later bleek de onthoofding op een ‘misverstand’ te berusten.

Terwijl de voorbereidingen op het houden van een vredesconferentie in Geneve op 22 januari a.s. gewoon doorgaan is het nu al duidelijk dat die gesprekken geen vrede zullen opleveren. De oppositie heeft namelijk aangekondigd niet naar Geneve te zullen komen.

De afgelopen week is de burgeroorlog in Syrië opnieuw overgeslagen naar Tripoli in Noord Libanon en naar Israel.

In Tripoli werden weer hevige gevechten gemeld tussen Soennieten en Hizbollah aanhangers na aanslagen op Alawieten. De afgelopen week hebben tenminste 25 Hizbollah strijders het leven verloren bij gevechten in Syrië en Libanon.

Op de Golan Hoogvlakte in Israel werden op zondag en maandag twee incidenten geregistreerd waarbij Israëlische posities werden beschoten vanuit Syrië. Bij het tweede incident was duidelijk dat er gericht op de IDF werd geschoten en beantwoordde het leger de aanval. Ook werden hevige gevechten tussen de rebellen en Assad’s leger waargenomen in de buurt van het door de VN gecontroleerde niemandsland bij Kuneitra. Volgens de Israëlische minister van defensie Moshe Ya’alon heeft de oppositie terrein gewonnen op Assad’s leger in het grensgebied met Israel.

Ya’alon onthulde tijdens een interview met de Israëlische radio ook dat Israel water en voedsel (incl. baby voeding) verstrekt aan Syrische burgers die verdreven zijn uit hun huizen. Eerder werd al duidelijk dat Syrische burgers in Israëlische ziekenhuizen worden behandeld.

Twee weken geleden beviel bovendien een Syrische vrouw in het Sieff ziekenhuis in Tzefat in Noord Israel. De vrouw was eerst naar een kliniek gegaan in haar dorp in Syrië maar kon daar niet geholpen worden. Zij reed daarop met haar man naar de grens met Israel waar het paar de aandacht wist te trekken van Israëlische soldaten.

De vrouw was de 177ste burger die in Israel werd behandeld sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië.