Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Netanyahu en Kerry volledig oneens over Iran en vredesproces

Door Missing Peace
John Kerry en Benjamin Netanyahu tijdens persconferentie vorige weekJohn Kerry en Benjamin Netanyahu tijdens persconferentie vorige week

De laatste week zijn de relaties tussen de Verenigde Staten en Israel zwaar onder druk komen te staan.

Dit gebeurde nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, in een interview zei dat Israel rekening moet houden met de uitbraak van een derde intifada en internationale isolering als de vredesbesprekingen zouden mislukken.

Kerry legde dus de druk eenzijdig op Israel en gebruikte dreigende taal over geweld die normaliter door Palestijnse leiders wordt gebuikt.

Ook zei Kerry dat de Israëlische nederzettingen op de West Bank niet legitiem zijn. Een standpunt dat in feite een breuk betekent met de Amerikaanse politiek ten opzichte van de nederzettingen.

Tot nu toe gebruiken Amerikaanse leiders de uitdrukking ‘ not helpful’ wanneer het over de activiteiten in de Israëlische nederzettingen gaat.

Het Amerikaanse standpunt week dus altijd af van dat van de de Europese Unie die zegt   dat de nederzettingen illegaal zijn.

Zowel Kerry als de EU baseren zich daarbij op VN resoluties en niet op de interpretatie van het internationale recht zoals die door experts wordt toegepast.

Een dag later kwam het tot een openlijke botsing tussen Kerry en de Israëlische premier Netanyahu. Dit keer ging het over Iran.

Volgens Netanyahu was de door de Amerikanen nagestreefde overeenkomst over het Iraanse nucleaire programma een hele slechte ‘deal’. Hij noemde de overeenkomst de ‘deal van de eeuw’ voor Iran en niet voor Israel of het Westen.

Netanyahu deed zijn uitspraken tijdens een gezamenlijke persconferentie met Kerry die daarna naar Geneve vloog voor het afronden van de onderhandelingen met Iran (dat liep anders doordat Iran wegliep van de besprekingen met de zes wereldmachten).

Op zondag, terwijl Netanyahoe doorging met het bekritiseren van de voorgelegde overeenkomst met Iran, zei Kerry dat de Amerikanen niet stom zijn en dat de Israëlische premier ‘niet goed op de hoogte’ is van de details van de ontwerpovereenkomst.

Netanyahu reageerde nog dezelfde dag . In een toespraak zei hij dat hij voortdurend op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen in Geneve en waarschuwde opnieuw voor de catastrofale gevolgen van de voorgestelde overeenkomst.

Officieel wordt er in Jeruzalem gezegd dat de betrekkingen tussen Israel en de VS nog altijd goed zijn. Yuval Steinitz, de minister voor inlichtingen, noemde tijdens een persconferentie op woensdag de betrekkingen zelfs ‘erg  goed’.

Feit is echter dat er gebrek aan vertrouwen bestaat tussen Israëlische leiders en de VS als het om Iran gaat en dat er grote verschillen van mening zijn over het conflict met de Palestijnen en de situatie in het Midden-Oosten.

In de Israëlische pers verschijnen voortdurend berichten over de spanningen tussen Washington en Jeruzalem.

De Hebreeuwse krant Ma’ariv gooide vandaag olie op het vuur door te schrijven over de steun die Kerry in de tijd dat hij nog senator was gaf aan anti- Israel groeperingen.

De krant publiceerde een foto van een aanbevelingsbrief die Kerry schreef voor een groep anti Israel activisten die op een ‘humanitaire missie’ wilden gaan naar Gaza.  Het doel was het breken van de zogenaamde Israëlische blokkade.

Dezelfde groep nam later deel aan de actie van het Turkse schip Mavi Marmara.

Het door Obama opgebouwde krediet tijdens zijn  bezoek aan Israel lijkt te zijn verdwenen en dat zal ook gevolgen hebben voor het vredesproces. Kerry wordt in Israel niet langer beschouwd als een onpartijdige onderhandelaar .

Een ander teken dat Israel geen vertrouwen meer heeft in het door Kerry aangejaagde vredesproces, was de afkondiging van de bouw van nieuwe huizen in de West Bank en in Jeruzalem deze week.

Die afkondiging kwam nadat het Palestijnse onderhandelingsteam ontslag nam en de openlijke ruzie met Kerry over Iran en zijn dreigementen aan het adres van Israel.