Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Hamas in Gaza in het nauw

Door Missing Peace
Hamas in betere tijdenHamas in betere tijden

Het Egyptische leger ligt na het begin van een grootscheepse militaire operatie tegen Islamistische terreurbewegingen in de Sinai nu op een confrontatiekoers met Hamas in Gaza.

Egyptische vliegtuigen hebben al verkenningvluchten boven Gaza uitgevoerd en 16 Apache helikopters zijn nabij de grens met Gaza gestationeerd. Israel heeft naar verluid toestemming gegeven voor het stationeren van de helikopters. De regering in Jeruzalem is echter in toenemende mate bezorgd over de mogelijkheid van een Egyptische aanval op doelen in Gaza.

Die aanval zou kunnen komen wanneer de situatie in de Sinai woestijn verder escaleert. Bij de strijd in de Sinai zijn sinds september al meer dan 160 militairen en terroristen gedood en eerder vorige week werden opnieuw 5 Egyptische politiemensen geliquideerd door Islamisten.

Hamas is voortgekomen uit de Moslim Broederschap en was betrokken bij de gebeurtenissen die leidden tot de val van president Mubarak in Egypte. Sinds de de facto coupe die een einde bracht aan het bewind van de Moslim Broederschap in Egypte is Hamas in een isolement terecht gekomen.

Egypte beschuldigt Hamas van collaboratie met de Islamisten in de Sinai. Volgens het Egyptische leger waren 5 Hamas terroristen betrokken bij de moord op 25 ongewapende Egyptische politiemensen op 19 augustus jl. Ook zou Hamas Grad raketten en andere wapens aan de terreurbewegingen in de Sinai hebben geleverd.

In reactie heeft het Egyptische leger al 90% van de tunnels onder de grens met Gaza vernietigd. Dit veroorzaakt nu een tekort aan allerlei levensbehoeften in Gaza, maar heeft er ook voorgezorgd dat Hamas geen wapens meer krijgt. Ook heeft Egypte de grensovergang bij Rafah gesloten, waardoor in feite een blokkade is ontstaan. In reactie op de verslechterende humanitaire situatie in Gaza heeft Israel de export naar Gaza opgevoerd.

De vernietiging van de tunnels leverde de economie van de Gaza strook een verlies op van 230 miljoen dollar. Hamas verdiende enorme bedragen aan de tunnelindustrie en zit nu in geldnood.

Hamas probeert nu de relaties met Iran te herstellen. Die relatie was door de steun van Hamas aan de oppositie tegen het door Iran gesteunde Assad regime in Syrie sterk bekoeld. Iran betaalde Hamas tot vorig jaar 20 miljoen dollar per maand.

Ook probeert Hamas bij Qatar en Turkije financiële hulp te krijgen, tot nu toe echter zonder veel succes. Dit heeft ook te maken met de verslechtering in de relatie tussen Egypte en Turkije sinds de val van de regering Morsi in Egypte, en met de verslechterde situatie in Turkije zelf.  Ishmael Haniyeh de leider van Hamas zal deze week in Ankara proberen om alsnog financiele hulp van Turkije te krijgen omdat Hamas niet meer in staat is om de salararissen van overheidspersoneel te betalen.

De verslechtering in de relatie tussen Egypte en Hamas in Gaza is voor Israel niet per definitie goed. Hamas probeert nu al de grens met Israel ‘op te warmen’ en heeft haar retoriek tegen de Joodse staat opgevoerd. De raketbeschietingen vanuit Gaza op Israel zijn in september bijvoorbeeld weer toegenomen.

Een Egyptische militaire actie tegen doelen in Gaza zou de verder status quo tussen Israel en Egypte die sinds de ondertekening van het Camp David vredesakkoord in 1979 bestaat, in gevaar kunnen brengen.

Verder probeert Hamas de nieuwe besprekingen tussen de PA en Israel te saboteren door het initiëren van nieuw geweld op de Westelijke Jordaanoever (Samaria en Judea). De moord op een Israëlische soldaat in Hebron door een Palestijnse sluipschutter twee weken geleden,  is waarschijnlijk door Hamas uitgevoerd. De website van de Al Qassambrigades, de militaire tak van Hamas promoot openlijk ontvoeringen van Israelische soldaten in de West Bank.

Benny Gantz, de opperbevelhebber van het Israelische leger, noemde dinsdag tijdens een toespraak op het Begin Sadat Centrum voor Strategische Studies de Egyptische acties tegen de Islamisten in Sinai en Gaza een van de weinige positieve ontwikkelingen sinds het begin van de omwentelingen in de Arabische wereld. Gantz zei dat de Egyptische acties tegen Gaza ervoor gezorgd hebben dat Hamas weer zelf wapens is gaan produceren en dat Gaza nu geen ‘zuurstof meer krijgt via de terreurtunnels’. 

Duidelijk is dat de recente ontwikkelingen rond Gaza voor het eerst een concreet gevaar inhouden voor het voortbestaan van het Hamas regime in Gaza.