Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Regime in Egypte wankelt na ultimatum leger

Door Missing Peace

VIDEO: Betogers in Alexandrie juichen na het bekend worden van het leger ultimatum

In een artikel dat op 10 juni onder andere door De Dagelijkse Standaard werd gepubliceerd schreven wij dat de situatie in Egypte zodanig verslechterd was, dat een burgeroorlog niet meer viel uit te sluiten.

Politici in het Westen deelden die conclusie niet. In Washington bijvoorbeeld dacht men dat er niets groots stond te gebeuren in Cairo. President Obama zei dit weekend dat hij bezorgd was maar dat dialoog tussen de partijen een oplossing voor de crisis moest brengen

Vierentwintig uur nadat de oppositie de voor 30 juni aangekondigde massabetoging tegen het regime van De Moslim Broederschap begon werd echter duidelijk dat Egypte inderdaad begon af te glijden naar een burgeroorlog.

Nadat 16 mensen waren gedood bij de protesten en honderden anderen gewond raakten bij de grootste betoging die Egypte ooit kende en het hoofdkwartier van de Moslim Broederschap werd bestormd, besloot het leger in te grijpen.

In een verklaring die werd voorgelezen op de Egyptische televisie gaf het Egyptische leger een ultimatum af aan het Islamistische regime van president Morsi. Wanneer niet binnen 48 uur de politieke krachten in het land (lees: de huidige regering) de voortdurende problemen weten op te lossen dan zal het leger een nieuwe wegenkaart voor de toekomst aankondigen, zo luidde de verklaring.

Tekenend voor de wanhoop onder de Egyptische bevolking was de reactie van de duizenden betogers op het Tahrir plein in Cairo. Zij begroetten de legerverklaring met vreugde en gejuich. Dezelfde massa’s eisten twee jaar geleden het einde van het militair bestuur dat toen nog onder leiding stond van veldmaarschalk Tantawi. Egyptische analisten zeggen dat de legerverklaring bewijst dat het leger de kant van het volk heeft gekozen.

Buitenlandse analisten wijzen op het feit dat de Moslim Broederschap niet zonder slag of stoot de macht zal opgeven in Egypte. Daarbij gaat het niet alleen om de Islamistische agenda van de beweging, maar ook om de grote gevolgen voor andere landen waar Islamisten nu aan de macht zijn (Tunesië bijv.) of bezig zijn de macht te grijpen (Syrië, Irak en Jordanië). President Morsi heeft in interviews aangegeven dat hij vindt dat een democratisch gekozen regime niet kan worden gedwongen af te treden via massaprotesten.

De situatie in Egypte is echter dramatisch slecht.  De ontwikkelingen gaan snel en worden bepaald door de enorme volkswoede over het falende bestuur van de Moslim Broederschap.

Daarnaast is er het feit dat Morsi c.s. geen relatie met het leger hebben zoals Mubarak die had, en zelfs dat voorkwam twee jaar geleden zijn val niet. Ook de Egyptische politie heeft al laten zien dat men nu aan de kant van de betogers staat.

De Tamarod beweging, die bestaat uit verschillende oppositie groepen, gaf eerder het regime tot dinsdag 2 juli 17.00 uur om af te treden. De beweging toonde zich verheugd over de aankondiging van het leger en is van plan om na het aflopen van het eigen ultimatum op dinsdag de presidentiële paleizen te bestormen.

President Morsi heeft in interviews gewezen op het feit dat zijn regering democratisch is gekozen en daarom niet via massabetogingen kan worden gedwongen om af te treden. De president vergat gemakshalve dat hij zelf zich ook bediend heeft van ondemocratische middelen om zijn agenda voor Egypte uit te voeren.

De laatste ontwikkelingen laten echter zien dat Morsi waarschijnlijk ongelijk gaat krijgen.  Eenheden van het Egyptische leger arresteerden maandagavond de bodyguards van een leider van de Moslim Broederschap en ex-premier Shafiq heeft gezegd dat het Broederschap regime voor het eind van deze week zal vallen.

Verder namen de Egyptische minister van Buitenlandse zaken en een belangrijke adviseur van Morsi (Anan) vannacht ontslag na het ultimatum van het leger. De Salafistische Nour partij die tot nu toe een bondgenoot was van Morsi riep vandaag op tot vervroegde presidentsverkiezingen.