Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Het andere verhaal over het Israëlische veiligheidshek

Door Missing Peace

Volgens de Nederlandse actiegroep ‘Sloop De Muur’ moet het door Israel gebouwde veiligheidshek worden afgebroken.

De groep, waarin pro-Palestijnse groeperingen zoals Greta Duisenberg’s “Stop de Bezetting” en de”Coalitie voor het recht op terugkeer” (Al-Awda) vertegenwoordigd zijn, probeert  via een zogenaamd burgerinitiatief steun in de Tweede Kamer te verwerven. Oud premier Dries van Agt zal deze week tijdens een plenaire vergadering van het parlement namens de werkgroep  het woord mogen voeren.

Te verwachten valt dat Van Agt niet zal spreken over de aanleiding voor de bouw van het hek en ook niet over het feit dat de bouw van hekken elders in de wereld normaal is en niet tot het oprichten van actiegroepen leidde.

De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld een hek gebouwd op de grens met Mexico met als doel om illegale immigratie te stoppen. Een ander voorbeeld is Turkije dat illegaal het noorden van Cyprus bezet houdt, en daar een hek bouwde.

Achtergronden bouw veiligheidshek

Tot de start van de Tweede Intifada in september 2000 kwamen ongeveer tweehonderd en vijftigduizend Palestijnen dagelijks illegaal Israel binnen om te werken. Nog eens honderdduizend Palestijnen werkten legaal in Israel. Deze praktijk bleef ook bestaan toen Hamas begon met het plegen van zelfmoordaanslagen in Israel.

Na de start van deze Intifada werden terroristen in sommige gevallen met de Palestijnse werkers vervoerd naar de plaats van de aanslag.

Het mislukken van twee mega aanslagen in Israel was uiteindelijk beslissend bij het besluit om een hek te bouwen.

De eerste mega aanslag lukte gedeeltelijk. Een door Hamas van een bom voorziene tankauto, ontplofte op het centrale overslagdepot voor brandstoffen in Pi Glilot op 23 mei 2002. De bedoeling was duidelijk dat het hele depot zou hebben moeten ontploffen.

In april 2002 reed een terroristische cel uit Qalkilya een autobom met een springlading van duizend kilo de Azrieli torens  (vergelijkbaar met de Twin towers) in Tel Aviv binnen. Het ontstekingsmechanisme van de bom vertoonde echter een defect, en de terroristen reden de auto terug richting de West-Bank. Pas toen werd de auto onderschept door de Israëlische politie.

Kort daarop besloot de Israëlische regering tot de aanleg van het hek.

Ilegaal ?

De actiegroep Sloop De Muur  betoogt op haar website dat het veiligheidshek illegaal is en baseert zich daarbij op een uitspraak van het internationaal gerechtshof. De groep behandelt deze uitspraak als een vonnis.

In werkelijkheid ging het om een niet bindend advies van het Internationale Gerechtshof  (IJC).  Dit advies werd om politieke redenen  aangevraagd door de Algemene Vergadering van de VN (waar iedere tegen Israel gerichte motie op een automatische meerderheid kan rekenen).

Tenminste twee rechters van het IJC hadden bezwaren tegen het afgeven van deze zogenaamde ‘advisory opinion’ vanwege het risico van politisering van het Hof en het negeren van informatie van Israëlische kant in het oordeel.

Er is echter nog meer mis met deze uitspraak van het IJC. In de uitspraak verwees het hof naar artikel 51 van het handvest van de VN dat gaat over het recht op zelfverdediging in het geval van een gewapende aanval op een VN-lidstaat. Het hof las in dat artikel dat het zou gaan om agressie van de ene staat tegen de andere. Dat staat echter nergens in dat artikel. Israel’s verweer was voornamelijk gebaseerd op dit artikel maar werd door het hof op grond van artikel 51 verworpen. 

Dus het Hof verklaarde enerzijds ten onrechte  dat artikel 51 over het recht op zelfverdediging niet van toepassing was omdat het  niet ging om een conflict tussen twee VN lidstaten (de PA is geen staat) en aan de andere kant nam het IJC de zaak wel in behandeling terwijl men normaal gesproken slechts conflicten tussen twee soevereine staten behandelt.

De opinie van het IJC stond ook haaks op uitspraken van Het Israëlische Hooggerechtshof  die wel gebaseerd waren op de toepassing van het internationaal recht . Bijvoorbeeld in haar uitspraak over de legaliteit van de route van het hek schreef het Israëlische Hooggerechtshof :

“Het is toegestaan onder het internationale recht  om in een gebied dat in handen kwam van een bezetter na een defensieve oorlog bezit te nemen van het land van een individu met als doel om een hek te bouwen op conditie dat dit wordt gedaan vanuit militaire noodzaak……In het onderhavige geval is het obstakel bedoeld om de plaats in te nemen van militaire operaties door het fysiek blokkeren van terroristische infiltraties”.

Annexatie?

De werkgroep ‘Sloop De Muur” beweert verder dat het hek ‘voor het grootste deel op Palestijnse grond werd gebouwd’ en dat deze gebieden ‘geannexeerd’ zouden zijn. De kaart hieronder laat het traject (rood) van het hek  zien en de bestandslijn van 1948 (zgn. Groene lijn in vet roze) die meestal ten onrechte wordt aan geduid als ‘grens’.

Israel-Security-Fence-Route-Map_mediumthumb

Uit bestudering van de kaart blijkt dat het grootste deel  van het hek  op de bestandslijn van 1948 werd gebouwd. Ook ziet men dat voornamelijk rond Jeruzalem de route afwijkt van deze bestandslijn.

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste liep de bestandslijn dwars door Jeruzalem en ten tweede was de stad het toneel van een ongekende golf zelfmoordterreur voor de bouw van het hek.  Tussen 9 augustus 2001 en 22 februari 2004 werden 157 inwoners van de stad gedood bij Palestijnse zelfmoordaanslagen.

In totaal werden meer dan duizend Israëlische burgers gedood ten gevolge van Palestijnse zelfmoordaanslagen voordat het hek werd gebouwd. Het bouwen van het hek zorgde voor een drastische reductie van het aantal aanslagen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen pogingen worden ondernomen om Israel binnen te dringen met wapens. Vorig jaar werden door het Israëlische leger en veiligheidsdiensten in totaal 1147 infiltratiepogingen en 475 pogingen om wapens Israel binnen te smokkelen geregistreerd.

‘Sloop De Muur’ beweert ook dat delen van de West Bank zijn geannexeerd en dat dit de vestiging van een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk maakt. Verder suggereert de groep dat privé grond zonder compensatie is onteigend voor de bouw van het hek.

Ten eerste zijn er geen delen van de West Bank geannexeerd ten behoeve van de bouw van het hek. Verder is het onjuist dat de bouw van het hek een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk maakt. In feite lieten notulen van de onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit in 2007 zien dat er in grote lijnen overeenstemming was over het grondgebied van een Palestijnse staat.

Op individueel nivo bestaat er sinds de aanleg van het hek een compensatieregeling voor het verlies aan grond en onroerend goed. Verder heeft het Israëlische Hooggerechtshof herhaaldelijk bevolen dat delen van het traject moesten worden verlegd of zelfs herbouwd nadat Palestijnen of hun vertegenwoordigers rechtszaken hadden aangespannen tegen de staat Israel.

De route van de barrière is  herhaaldelijk aangepast om zoveel mogelijk Palestijnse dorpen aan de Palestijnse kant te krijgen.

De bouw van het veiligheidshek was noodzakelijk en heeft talloze levens gespaard, ook aan Palestijnse kant. Zonder het hek had immers militaire actie een eind moeten brengen aan de golf terreur.

Het aanleggen van het hek kostte de staat Israel tot nu toe bijna 3 miljard dollar en de onderhoudskosten bedragen 260 miljoen dollar per jaar. Dit gaat ten koste van andere belangrijke zaken zoals onderwijs en gezondheidszorg.

  1. http://ejbron.wordpress.com/2013/05/28/het-andere-verhaal-over-het-israelische-veiligheidshek/
    Het andere verhaal over het Israëlische veiligheidshek | E.J. Bron
    schreef: op 28 mei, 2013 op 5:34 pm

    […] Lees verder>>> […]