Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Misbruik donorgelden in de Palestijnse Autoriteit blijft voortduren

Door Missing Peace
Mahmoud Abbas onder een portret van Yasser Arafat, beiden betrokken bij corruptie in de PAMahmoud Abbas onder een portret van Yasser Arafat, beiden betrokken bij corruptie in de PA

Het misbruik van (Europese) donorgelden door de Palestijnse Autoriteit is niet nieuw. Op de website van de Britse organisatie EU Funding zijn hiervan genoeg voorbeelden te vinden

Tijdens het bewind van PLO leider Yasser Arafat kwam bijvoorbeeld aan het licht dat Arafat een deel van de buitenlandse hulp (waaronder geld van de EU) gebruikte voor het verrichten van betalingen aan Palestijnen die terreuraanslagen pleegden op Israëlische burgers.

De bewijzen van de betalingen die werden gevonden tijdens een inval in Arafat’s hoofdkwartier in Ramallah, werden door de Israëlische politicus Benny Elon aan EU parlementariërs gegeven.

Hun pogingen om de EU te dwingen om de financiering van de PA te herzien werden echter gefrustreerd door het EU bureau voor fraudebestrijding OLAF. OLAF weigerde volledige inzage te geven in de bevindingen van een onderzoek naar de fraude bij de PA.

De kwestie werd daarop in de doofpot gestopt door de EU en grotendeels genegeerd door de internationale media.

Wel werden later van de PA hervormingen geëist op het gebied van financieel beheer. Een eis die onder andere resulteerde in de benoeming van Salam Fayad een Palestijnse econoom die carrière had gemaakt bij de Wereldbank. Fayad werd uiteindelijk premier  van de Palestijnse Autoriteit.

Enkele jaren later, onder het bewind van Mahmoud Abbas en Salam Fayad, kwam Fahmi Shabaneh, het voormalige hoofd van de Palestijnse Algemene Veiligheidsdienst opnieuw met bewijzen over de corruptie in de PA. Het ging daarbij om de diefstal van honderden miljoenen dollars door PA officials die geld dat afkomstig was van buitenlandse donors, wegsluisden naar privé bankrekeningen.

Zijn onthullingen waren bedoeld om de internationale gemeenschap wakker te schudden over de gevolgen van deze corruptie voor de Palestijnse maatschappij. De zaak leidde echter niet tot heroverweging van de financiële hulp aan de PA.

Het meest recente voorbeeld van misbruik van donorgelden door de PA is het bedrog met de betalingen aan Palestijnse terroristen die gevangen worden gehouden in Israel. In Noorwegen heeft dit al geleid tot een politiek schandaal. De regering van Noorwegen was eerder op de hoogte gebracht van het bedrog door de Israëlische organisatie Palestinian Media Watch maar had niets gedaan met de informatie totdat het Noorse TV station NRK aandacht besteedde aan de zaak.

De PA had altijd tegen de donorlanden gezegd dat het om sociale bijstand ging aan de families van de gevangen terroristen. In werkelijkheid ging het echter om betaling van salarissen die ver boven het gemiddelde in de PA liggen. Gevangen terroristen met de langste straffen (dus degenen die bijv. Israëlische burgers vermoordden) kregen de hoogste salarissen. In totaal besteedt de PA vier miljoen Euro per maand aan deze betalingen.

De afgelopen twee maanden werden de betalingen echter opgeschort vanwege de financiële problemen in de PA. De vereniging voor Palestijnse gevangen Hussam eist nu dat de PA onmiddellijk de salarissen overmaakt.

De Israëlische kranten Ma’ariv en Makor Rishon gaven vorige week meer details over de betalingen. Beide kranten maakten melding van feit dat Salam Fayad twee jaar geleden zelf opdracht zou hebben gegeven om de salarissen van deze terroristen te verdrievoudigen.

Fayad nam vorige week ontslag als premier van de PA. Volgens Fatah leider Husam Khader had Fayad’s besluit ook te maken met de campagne die hij voerde tegen de corruptie in de PA.

Husam zei in een interview met Sama News dat Fatah leiders samen zweerden tegen Fayad omdat hij hun financiële- en andere privileges reduceerde. Khader zei verder dat “Fayad zijn best had gedaan in de meest vuile realiteit die een volk heeft ervaren sinds maatschappijen en staten ontstonden”.

De recente onthullingen hebben behalve in Noorwegen inmiddels ook in Engeland geleid tot nader onderzoek op politiek niveau, maar het misbruik van donorgelden blijft onverminderd doorgaan.

In Birzeit op de West Bank werd bijvoorbeeld onlangs een museum geopend waar de geschiedenis over Israel wordt vervalst. Zo wordt in de expositie beweerd dat Palestina een van de meest invloedrijke culturen ter wereld huisde, daarbij werd uiteraard niet de Joodse geschiedenis bedoeld, die wordt ontkend door het museum. Het museum is tot stand gekomen met o.a. donaties van de EU en de Wereldbank

Verder schreef Nitsana Darshan-Leitner de directrice van de Israëlische centrum voor justitie Shurat HaDin op 14 april jl. in The Jerusalem Post dat 28 percent van het PA budget wordt besteed aan defensie, vergeleken met 16 procent voor onderwijs en 10 procent voor gezondheidszorg. Deze cijfers kwamen ruwweg overeen met wat het Palestijnse centrum voor economisch onderzoek MAS berichtte in januari van dit jaar. MAS schreef in een rapport dat 31 procent van het Palestijnse BNP opgaat aan de veiligheidsdiensten.

Shurat HaDin wil nu dat de VS en de EU ( de voornaamste donors van de PA) beginnen met het naleven van de eigen wetgeving op controle op de besteding van overheidsgelden waar het gaat om de financiële hulp aan de PA.