Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Pro Palestijnse organisaties in Nederland verspreiden propaganda

Door Missing Peace

In een brief aan de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, gedateerd 18 november 2012, schrijven pro Palestijnse organisaties in Nederland (waaronder Greta Duisenberg’s  Stop de Bezetting en Vrienden van Sabeel) dat zij de eenzijdige koers van het vorige Nederlandse kabinet ten aanzien van Israel betreuren. Ook achten deze organisaties het urgent dat de nieuwe regering daarvan terugkomt.

In de brief  adviseren de organisaties  de nieuwe Nederlandse regering  het ‘eenzijdige beleid’ verder om te buigen. Ook bevelen zij stappen aan die de kansen op vrede en een ‘rechtvaardige oplossing’ zouden bevorderen

Deze stappen zijn volgens hen:

  • beëindigen van de bouw van nederzettingen,
  • stoppen van de afbraak van huizen en waterinstallaties in Palestijnse gebieden,
  • beëindigen van het gescheiden rechtssysteem (met o.a. ‘administratieve detentie’)
  • opheffing van de blokkade van Gaza.

Volgens de organisaties  bevatten rapporten zoals het recente “Trading away peace. How Europe help sustain illegal settlements” waardevolle aanbevelingen voor ‘evenwichtig handelen’.

Dit rapport, dat door NGO monitor werd geanalyseerd en eenzijdig anti Israëlisch werd bevonden, bevat een voorwoord van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek.

Deze staat bekend om zijn eenzijdige (anti-Israëlische) visie op het Midden-Oosten conflict. Onlangs riep hij minister Timmermans op de banden met Israel niet te intensiveren. Van den Broek is gelieerd aan de door ex-premier Van Agt geleide pro Palestijnse organisatie The Rights Forum.

Het rapport bevat echter tal van onwaarheden.

Bijvoorbeeld op pagina 6 staat een foto van de bouw van het veiligheidshek bij het dorp El Walaje nabij Jeruzalem. Het onderschrift suggereert dat het dorp wordt omringd door duizenden wooneenheden van het “nederzettingen blok Gush Etzion”. In feite grenst El Walaje aan de oostzijde aan Har Gilo een van de kleinste Joodse dorpen in Gush Etzion. In Har Gilo wonen nu minder dan 1000 Joden.  De andere Joodse dorpen in Gush Etzion liggen kilometers verwijderd van El Walaje. Aan de west- en zuidkant grenst El Walaje aan natuurgebieden. De enige bewoners daar zijn Palestijnen.

Natuurgebied naast het dorp el WalajaNatuurgebied naast het dorp el Walaja

Op dezelfde pagina staat dat Palestijnen die door het zogenaamde  zogenaamde C gebied reizen (C gebied is het gebied dat volgens de Oslo akkoorden onder volledig Israëlisch bestuur zou blijven) door Israëlische controle posten moeten. Deze claim wordt herhaald en uitgewerkt op pagina 7.

Ook dit is onwaar, alle controleposten binnen de West Bank zijn opgeheven. Slechts op de zogenaamde groene lijn en rond Jeruzalem zijn controleposten.  Palestijnen uit Bethlehem kunnen bijvoorbeeld zonder een controlepost te passeren naar Hebron reizen. Hetzelfde geldt voor Palestijnen uit Ramallah die naar Jenin reizen. Deze situatie bestaat al sinds 2009 en werd beschreven door buitenlandse journalisten

Palestijnse Arabieren die Israel binnen willen hebben sinds de golf van zelfmoord terreur in de jaren 2000-2005 speciale toestemming nodig.

Op pagina 7 staat een paragraaf over de watervoorziening aan de Palestijnse bevolking op de West Bank. In die paragraaf staat dat Israëlische beperkingen de ontwikkeling van de Palestijnse watersector belemmeren (zoals het belemmeren van het boren van waterbronnen) en dat die beperkingen voorkomen dat de Palestijnse bevolking genoeg drinkwater heeft.

Een recent gepubliceerd Zwitsers wetenschappelijk onderzoek naar de watersituatie op de West Bank laat echter niets heel van de claim dat Israel verantwoordelijk is voor het watertekort in de Palestijnse samenleving. Juist de Palestijnse Water Autoriteit heeft door wanbeleid en het misbruiken van water als politiek wapen de opbouw van de Palestijnse watersector gefrustreerd.

Op pagina 10 wordt de financiële hulp van de EU aan de Palestijnen besproken evenals de financiële crisis in de Palestijnse Autoriteit. Het rapport blameert Israel voor de Palestijnse afhankelijkheid van buitenlandse financiële hulp en zelfs voor de financiële crisis in de PA.

Het Palestijnse instituuut voor economisch onderzoek MAS kwam echter deze week met een rapport waarin mismanagement door de Palestijnse overheid wordt aangevoerd als een van de belangrijkste factoren voor de financiële crisis in de PA.

Uit dat rapport wordt duidelijk dat 31 % van het Palestijns bruto nationaal product wordt gespendeerd aan de veiligheidsdiensten van de PA. De PA heeft in totaal 153.000 man overheidspersoneel in dienst, daarvan zijn bijna 65.000 lid van de veiligheidsdiensten. Op een populatie van iets meer dan twee miljoen betekent dit een overheidsdienaar per 13 burgers en een lid van de veiligheidsdiensten per 30 Palestijnen op de West Bank.

Een andere factor die de financiële crisis in de PA beïnvloedt, is dat meer dan de helft van het PA budget naar Gaza gaat. Daar gaat het grootste deel van dit budget (120 miljoen dollar per maand) op aan salarissen van Fatah leden die niet  meer werken voor de PA sinds de machtsovername door Hamas in 2006. Hamas heeft zijn eigen budget overigens.

De Arabische journalist Khaled Abu Toameh berichtte vorige week dat de PA ondanks de financiële crisis besloot om openstaande schulden van Palestijnen aan de eigen electriciteitsmaatschappij kwijt te schelden. De zelfde journalist meldde ook dat PA functionarissen op ongekende schaal privileges genieten, zoals peperdure tandarts behandelingen in Tel Aviv.

Tot slot, de Nederlandse pro Palestijnse organisaties spreken over de ‘blokkade van Gaza’ die zou moeten worden opgeheven. Uit recente publicaties blijkt echter duidelijk dat er geen sprake is van een Israëlische blokkade van Gaza. De Palestijnse journalist  Mudar Zahran bijvoorbeeld schreef in November jl. dat de mythe dat er een Israëlische blokkade is van Gaza bewust in stand wordt gehouden door Hamas. De organisatie kan daardoor de tunnelindustrie in stand houden en zo een half miljard dollar per jaar toevoegen aan haar budget.

Een blik op de updates die op de website van COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories) worden gepubliceerd laat ook zien dat er geen sprake is van een blokkade van Gaza. Op 13 januari jl. bijvoorbeeld werden tomaten, bloemen en aardbeien uit Gaza geëxporteerd via Israel. Op 14 januari leverde Israel 264 vrachtwagenladingen met allerlei goederen aan Gaza en sinds het einde van de tweede Gaza oorlog worden ook bouwmaterialen e.d. weer geleverd aan Gaza.

Uit de gegevens hierboven blijkt dat juist de pro Palestijnse organisaties een volstrekt eenzijdige kijk hebben op het Palestijns Israëlische conflict en dat zij hun conclusies baseren op incorrecte informatie afkomstig uit Palestijnse propaganda. Daarmee dragen zij niet bij aan vrede of een rechtvaardige oplossing van het conflict maar juist aan escalatie ervan.

Verder zwijgen de organisaties over het toenemende extremisme in de Palestijnse maatschappij. Palestijnse leiders, inclusief PA president  Mahmoud Abbas, spreken onverzoenlijke taal en dragen bij aan de escalatie van het conflict.

Dit werd vorige week opnieuw duidelijk toen Abbas een toespraak hield in Ramallah. Daarin prees hij terroristen die verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden Israëlische burgers en roemde hij de anti Semitische Palestijnse leiders Izzadin al Qassam en Haj Amin al-Husseini. Beiden onderhielden nauwe banden met Hitler.

In Europa wordt nauwelijks aandacht besteed aan dit soort excessen. De aandacht is eenzijdig gericht op wat Israel doet. Daarbij valt op dat tot in de hoogste echelons er sprake is van politieke beslissingen en uitspraken die gebaseerd zijn op de desinformatie .

De vorige Nederlandse regering had zich ten doel gesteld om een einde te maken aan het zogenaamde ‘Israel bashen’. De pro Palestijnse organisaties noemen dat een ‘eenzijdige koers’.  Zij willen dat de nieuwe regering evenwichtig handelt.

Dat kan echter alleen wanneer alle aspecten van het Palestijns Israëlische conflict in aanmerking worden genomen en de ware oorzaken van de continuering daarvan worden geadresseerd.