Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Haat en destructie tegenover de kwaliteit van het bestaan

Door Missing Peace

Hamas leider Khaled Mashal in Gaza: Beer Sheva en Haifa zijn van ons !  

Hamas leider Khaled Mashal bezocht afgelopen weekend voor het eerst in zijn leven Gaza. Tijdens dat bezoek hield hij een toespraak waarin hij zei dat Israel geen bestaansrecht heeft en dat al het land tussen de Jordaan en de (Middellandse) zee de Palestijnen toebehoort.

Mashal noemde Haifa en Beer Sheva ‘Palestijnse steden die onlosmakelijk verbonden zijn aan de West Bank en Gaza’. Hij zei verder dat Jihad en gewapend verzet de juiste manier zijn om “Palestina” te bevrijden, en dat dit de plicht is van alle Palestijnen, Arabieren en moslims.

De Hamas leider vindt dat Israel geen enkel recht heeft op Jeruzalem en had het over Moslim en Christelijke heilige plaatsen die zouden moeten worden bevrijd. Over Joodse heilige plaatsen zoals de Klaagmuur repte hij niet.

De video hieronder laat de belangrijkste fragmenten zien uit Mashal’s redevoering.

De uitspraken van Mashal in Gaza staan haaks op wat hij onlangs tegen CNN reporter Christiane Amanpour zei. In dat interview zei Mashal dat Hamas een Palestijnse staat binnen de bestandslijnen van voor 1967 had geaccepteerd.

Media

Een groot deel van de Westerse media liet de gewraakte uitspraken weg uit de verslaggeving over het bezoek van Mashal en de viering van het 25-jarig jubileum van Hamas. Zie bijvoorbeeld hoe de NOS het bezoek van Mashal versloeg in woord en beeld.

De Israëlische media besteden wel uitgebreid aan Mashal’s uitspraken en omschreven de feestelijkheden in Gaza als een festival van haat.         

Premier Netanyahu zei tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering dat Hamas opnieuw haar ware gezicht toont en dat de organisatie de Joodse staat wil vernietigen.  De premier wees ook op het stilzwijgen van de Palestijnse president Mahmoud  Abbas na de uitspraken van Mashal en eerder tijdens de raketbeschietingen op Israëlische steden door Hamas.

Abbas

Abbas heeft echter andere plannen en stuurt aan op verzoening met Hamas en het opnemen van Hamas in de PLO. Ook Mashal noemde het PLO lidmaatschap van Hamas tijdens zijn toespraak bij aankomst in Gaza.

Nieuwe gesprekken over nationale eenheid tussen Fatah en Hamas zullen later deze week naar alle waarschijnlijkheid in Cairo worden gehouden.  Fatah nam ook deel aan de feestelijkheden rond het jubileum van Hamas in Gaza en de PA heeft toestemming gegeven voor een Hamas manifestatie in Nablus later deze week.

De verzoening met Hamas waar Abbas op aanstuurt, laat zien dat de politiek van de Palestijnse president in wezen niet veel verschilt van die van Mashal.

Dat bleek ook uit zijn toespraak tot de VN vorige maand. Daarin beschuldigde hij Israel van ‘agressie en het gebruik van brute kracht om de bezettingspolitiek in stand te houden’, toen hij het over de IDF actie tegen de Hamas rakettenterreur had.

Eerder berichtte Al Ahram in Egypte dat de PA president in een telefoongesprek met premier Haniyeh in Gaza Hamas had gefeliciteerd met de ‘overwinning’ op Israel in de rakeetenoorlog in november.

 In dezelfde toespraak voor de VN zei Abbas dat de “ (Israëlische) bezetting hetzelfde is als  Apartheid en dat dit koloniale systeem van bezetting racisme institutionaliseert en verankerd is in haat en ophitsing”.

Net als Mashal negeert Abbas de Joodse geschiedenis in het land Israel. Zo had hij het over de Christelijke en Moslim heilige plaatsen in Israel maar zweeg bewust over de Joodse heilige plaatsen en de Joodse geschiedenis in het land Israel. Zie de video van Abbas’ toespraak hieronder, de bewuste uitspraak begint bij minuut 5:53.

Abbas schond ook zijn belofte aan diverse EU lidstaten om na de stemming over het beperkte VN lidmaatschap terug te keren naar directe vredesonderhandelingen. In plaats daarvan stelde hij tijdens een bijeenkomst van de Arabische Liga nieuwe voorwaarden aan onderhandelingen met Israel.

Gevolgen

De militante houding van de Palestijnse leiders begint ondertussen zijn weerklank te vinden in het dagelijkse leven op de West Bank.

In Hebron vond bijvoorbeeld afgelopen vrijdag een ernstig incident plaats waarbij PA politie betrokken was bij een massale aanval op een IDF patrouille. Later werd in het dorp  Kfar Qaddum een IDF patrouille gestenigd door een menigte Palestijnen. Verscheidene soldaten raakten gewond bij deze aanval. Deze aanval werd op video vastgelegd. (zie hieronder)

Overleven

De uitzichtloze ontwikkelingen in het Arabisch Israelisch conflict en de houding van de internationale gemeenschap waren ook het onderwerp van een analyse van Midden-Oosten expert Barry Rubin die maandag werd gepubliceerd in The Jerusalem Post.

Rubin komt tot de conclusie dat er niets zal veranderen in de houding van de Arabische wereld en de internationale gemeenschap. Maar hij wees terecht ook op de positieve wijze waarop Israeli’s omgaan met deze uitzichtloze situatie.

Rubin schreef dat Israel al tientallen jaren overleeft in extreem moeilijke omstandigheden door drie factoren, namelijk door te geloven in de waarheid; door constructieve dingen te doen en door te lachen om de absurditeit van de situatie.