Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Palestijnse Autoriteit betrokken bij Hamas terreur in zuid Israël.

Door Missing Peace

President Abbas van de Palestijnse Autoriteit reist deze week naar New York waar hij de VN  formeel zal vragen om de PA de status van waarnemend lid te geven. Dit moet de eerste stap worden naar volledige erkenning van de PA als onafhankelijke staat.

Israel en de VS zien deze stap als een schending van eerder gesloten akkoorden en hebben al aangekondigd dat de actie de PA duur zal komen te staan. In de Oslo akkoorden staat bijvoorbeeld dat alle uitstaande kwesties tussen Israel en de Palestijnen slechts via bilaterale onderhandelingen kunnen worden opgelost.

De PA heeft de afgelopen periode intensief gelobbyd om de EU lidstaten over te halen voor het VN lidmaatschap van de PA te stemmen. Abbas heeft daarom de EU beloofd terug te keren naar de vredesonderhandelingen met Israel zodra de VN een positief besluit heeft genomen over het PA lidmaatschap.

Deze belofte lijkt echter slechts bedoeld om de Europeanen zand in de ogen te strooien.

Zo is er sprake van een nieuwe toenaderingspoging van Abbas richting Hamas. Al tijdens de recente oorlog tussen Israel en Hamas werd duidelijk dat Abbas niet Israel, maar Hamas als een partner ziet. Zo feliciteerde Abbas Hamas’ premier Haniyeh met de ‘overwinning’ op Israel en besloot deze week om Hamas leden die in PA gevangenissen zitten vrij te laten.

Ook werd duidelijk dat Fatah, de partij van Abbas, direct heeft deelgenomen aan de raket beschietingen van Israëlische steden. De Al Aksa brigade van Fatah vuurde 516 raketten op Israel af. Een woordvoerder voor El Aksa prees ook de aanslag op een autobus in Tel Aviv vorige week.

Eerder had Abbas al gezegd dat de raketbeschietingen vanuit Gaza niet zijn probleem zijn maar dat van Israel. Met andere woorden hij zal er niets tegen ondernemen.

De relatie tussen de Palestijnse Autoriteit en de Hamas’ staat in Gaza zou voor de EU reden moeten zijn om tegen het VN lidmaatschap van de Palestijnen te stemmen.

Al eerder was namelijk duidelijk geworden dat de PA –  en met haar de donors  waaronder de EU – indirect verantwoordelijk is voor de bewapening van Hamas.

Volgens Mahmoud Abbas en PA premier Salam Fayad gaat 58% van het PA budget naar Gaza, waar slechts  38% van de Palestijnen woont. In totaal maakt de PA 120 miljoen dollar per maand over naar Gaza.

Een aanzienlijk deel van dat geld is afkomstig van internationale donoren. Er lijkt echter geen  sprake te zijn van adequate controle op de besteding van die gelden. Hamas legt immers geen verantwoording af over de financiële huishouding in Gaza.

Zo betaalt de PA de salarissen van 80.000 (!) employees in Gaza die  of voor Hamas werken of thuis zitten sinds de bloedige coup in 2006. Verder betaalt de PA o.a. de rekening voor medicijnen, onderwijs en voor door Israel geleverde elektriciteit aan Gaza.

Hamas laat de burgers van Gaza echter ook voor de elektriciteit betalen maar behoudt de opbrengst daarvan zelf. Hamas koopt verder tegen een spotprijs benzine in Egypte maar verkoopt dat tegen reguliere prijzen aan de burgers in Gaza. Daarnaast verdient Hamas aanzienlijke bedragen met de tunnelindustrie op de grens met Egypte. Er zijn overigens bewijzen dat Hamasleiders een deel van deze opbrengsten hebben verduisterd.

Hamas krijgt heeft ook zijn eigen donoren. Qatar sponsort Hamas dit jaar bijvoorbeeld met een bedrag van 400 miljoen dollar. Iran is een andere belangrijke sponsor. Hamas ontvangt niet alleen wapens maar ook geld uit Teheran.

Doordat de PA uit haar budget allerlei kosten betaalt in Gaza kan Hamas dus aanzienlijke bedragen besteden aan de aankoop van wapens, de ontwikkeling van raketten en de training van haar milities. Het resultaat hiervan was dat de positie van Hamas werd versterkt in plaats van verzwakt. Dit resulteerde uiteindelijk in nieuwe aanvallen op de burgers van Israel en uiteindelijk oorlog.

De uitkomst van die oorlog was echter niet – zoals de meerderheid van de Israëli’s hoopte – de val van het Hamas regime in Gaza. Integendeel de positie van Hamas vis a vis de PA  is door de oorlog juist versterkt. Dit is de reden waarom Abbas nu opnieuw toenadering zoekt tot Hamas.

De internationale gemeenschap zorgde opnieuw voor vroegtijdige beëindiging van een oorlog waarin Israel duidelijk aan de winnende hand was. Het probleem van twee Palestijnse entiteiten bleef daardoor bestaan en de positie van Hamas in de Palestijnse samenleving werd erdoor versterkt. 

Abbas  is nu van plan om na het verkrijgen van beperkt VN lidmaatschap een eenheidsregering te vormen met Hamas. Dat zal de deur sluiten naar ieder compromis met Israel.

Onder deze omstandigheden zal een stem voor het beperkte Palestijnse  lidmaatschap van de VN de oplossing van het Midden-Oosten conflict slechts verder compliceren.

.