Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Alarmerende ontwikkelingen rond Iraanse atoomprogramma

Door Missing Peace
Satelietfoto van Fordow in Iran

Ook gepubliceerd door De Dagelijkse Standaard:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/alarmerende-ontwikkelingen-rond-iraanse-kernprogramma

Updated

The New York Times berichtte vrijdag jl. dat officials, die klaarblijkelijk gesproken hadden met inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), hebben onthuld dat de ondergrondse uranium verrijkingssfabriek in Fordow Iran nu bijna volledig operabel is.

Dit betekent dat alle 3000 centrifuges in Fordow binnenkort uranium zullen verrijken. In augustus berichtte het IAEA al dat de helft van de toen 2140 geïnstalleerde centrifuges uranium opwerkte tot een nivo van 20%.

Het bestaan van de  ondergrondse fabriek in Fordow werd in 2009 onthuld door Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Het doel van deze onthulling was toen om de wereldgemeenschap klaar te stomen voor sancties die zouden hebben moeten bewerkstelligen dat Iran de opwerking van uranium zou stoppen.

Premier Netanyahu heeft onlangs aangegeven dat  Israel niet zal toestaan dat Fordow operabel wordt, omdat Iran dan de zogenaamde zone van immuniteit zou binnengaan. Dit is het punt waarop het Iraanse nucleaire wapenprogramma volgens Israel niet meer te stoppen is.

Algemeen wordt aangenomen dat Israel echter niet over de militaire middelen beschikt om de fabriek in Fordow, die diep onder de grond ligt, via luchtaanvallen onklaar te maken.

Alarmerend

De onthulling over Fordow was niet het enige alarmerende nieuws over Iran deze maand. Op 2 oktober jl. rapporteerde Fars News in Iran dat Mansour Haqiqatpour, het plaatsvervangende hoofd van het Iraanse comité voor buitenlandse zaken en veiligheid, had gezegd dat wanneer de gesprekken met de zogenaamde P5 landen zouden mislukken, Iran uranium zou gaan opwerken tot 60 %.

Officieel voerde hij aan dat Iran uranium 60% nodig heeft als brandstof voor atoomonderzeeërs. Dit is echter een drogreden omdat andere landen laag verrijkt uranium gebruiken als brandstof voor atoomreactors op oorlogsschepen. Bovendien heeft Iran geen progressie geboekt in de ontwikkeling van een atoomonderzeeër.

Het verrijken van uranium tot 60% duidt dan ook op het voornemen om ‘sluipend’ uit te breken (zgn.slow motion breakout) van een civiel nucleair programma naar een militair programma, dat het bouwen van een atoombom beoogt. Het zal in ieder geval de tijd die nodig is om een kernwapen te bouwen aanzienlijk verkorten.

Diplomatie?

De vraag of Iran nog te stoppen is begint met de dag actueler te worden.

De Israëlische minister van defensie Ehud Barak denkt bijvoorbeeld dat de kans dat de huidige aanpak van Iran succesvol zal zijn vrijwel nihil is. 

In een interview met de Engelse krant The Telegraph zei Barak dat hij extreem lage verwachtingen heeft over de kans dat sancties de Iraanse leiders zullen afhouden van hun voornemen een kernwapen te produceren.

Volgens de Amerikaanse regering is er echter nog voldoende tijd over voor diplomatie en sancties. Dit blijkt ook uit een eerder bericht in de New York Times over geheime bilaterale onderhandelingen tussen de VS en Iran. Beide partijen hebben het bericht echter officieel ontkend.

De Israëlische Iran expert Dore Gold schreef echter in de krant Israel HaYom dat het om zogenaamde ‘back channel’ gesprekken gaat. In 2004, kort na de Amerikaanse invasie van Irak, probeerde Iran ook op deze wijze om de dreiging van een militaire aanval door de VS af te wenden.

Gold, de schrijver van het boek “The rise of a nuclear Iran, was dan ook sceptisch over dergelijke gesprekken.

Glick

Caroline Glick ,  stercolumnist van The Jerusalem Post, schreef vorige week dat -ongeacht de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen – het nu al vast staat dat de Verenigde Staten geen militaire actie tegen Iran zullen ondernemen.

Glick vergeleek de eerdere militaire acties die de VS in het Midden Oosten hebben gelanceerd met de huidige stand van zaken. Zij kwam tot de conclusie dat dergelijke acties altijd veel voorbereidingstijd vereisen en dat er nu geen spoor van een dergelijke voorbereiding bij de Amerikanen waarneembaar is.

Verder concludeerde zij dat het idee van een militaire actie tegen Iran niet acceptabel is voor de media en ook niet voor het militaire establishment en het publiek in de VS.

Het grootste deel van het Israëlische militaire establishment is echter volgens Glick ook tegen een solo actie tegen het Iraanse nucleaire programma door de IAF.

Het politieke leiderschap onder leiding van premier Benjamin Netanyahu lijkt er echter een andere mening op na te houden. De premier weet bovendien dat voor Israel het uur van de waarheid binnenkort aanbreekt.

Verkiezingen

Het vervroegen van de verkiezingen in Israel naar januari volgend jaar en het samenvoegen van de partijen Likoed en Yisrael Beiteinu op één lijst, die een gegarandeerde overwinning betekent voor rechts, is vanuit dit perspectief bezien logisch.

De Israëlische premier waarschuwde de wereld in zijn redevoering voor de VN immers al dat Iran op zijn vroegst in het volgende voorjaar en op zijn laatst in de zomer van 2013 de zone van immuniteit zal hebben bereikt.

Vervroegde verkiezingen en het veiligstellen van een overwinning voor het rechtse blok zal betekenen dat Netanyahu voor die tijd een nieuwe coalitie kan hebben, en zijn politiek vis a vis Iran dus kan voortzetten.

Uitdagingen

Het samengaan van Likoed en Yisrael Beiteinu zal Netanyahu buiten Israel ongetwijfeld weinig nieuwe vrienden hebben opgeleverd.

Tijdens de persconferentie waarop het samengaan van de partijen werd bekendgemaakt werd echter duidelijk dat de Israëlische premier momenteel andere zorgen aan zijn hoofd heeft.

Hij had het over de ‘enorme uitdagingen waarvoor Israel zich geplaatst ziet’ en ‘de noodzaak om de krachten te bundelen in het belang van de staat’.

Zonder twijfel doelde hij daarbij vooral op de ontwikkelingen rond het Iraanse nucleaire programma.

  1. http://www.amsterdampost.nl/hamas-israel-de-stand-11-1/
    Hamas-Israël, de stand; 11-1 | AmsterdamPost – De keerzijde van het nieuws
    schreef: op 22 november, 2012 op 8:14 pm

    […] zal zijn om zijn nucleaire capaciteiten in te zetten. Hier schreef ik al dat Israëls conventionele wapens niet langer volstaan om het Iraanse kernwapenprogramma te […]