Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Iran geeft bedrog over nucleaire programma nu toe.

Door Missing Peace

Een serie ontwikkelingen hebben de Iraanse nucleaire crisis de laatste weken verder op de spits gedreven.Eerst was er een serie interviews die de Israëlische premier Netanyahu gaf aan de binnenlandse pers ter gelegenheid van Rosh HaShana, het Joods Nieuwjaar op 17 en 18 september jl.

In die interviews uitte Netanyahu indirecte kritiek op de Amerikaanse politiek inzake Iran. Zo gaf hij in een interview aan Israel HaYom aan te twijfelen aan de bereidheid van de Amerikanen om Iran met militaire middelen af te houden van een kernwapen.

Eerder had Netanyahu geïrriteerd gereageerd op uitlatingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton. Deze had gezegd dat er nog genoeg tijd was voor onderhandelingen met Iran.

De Israëlische premier dreef daarop de spot met de pogingen om Iran nu nog via onderhandelingen af te houden van een kernwapen af te houden en vroeg zich af waar de internationale gemeenschap eigenlijk op wacht.

Verder wees de premier erop dat hij vanaf het begin van de jaren negentig degene was geweest die de Iraanse dreiging juist had getaxeerd.

Militant

De Iraniërs op hun beurt gedragen zich steeds militanter.

Eerst was er de order van geestelijk leider Ayatollah Khamenei aan de Al Quds brigade van de Revolutionaire Garde om de terreurcampagne tegen het Westen op te voeren.

Khamenei gaf de order tijdens een spoedzitting van de Nationale Veiligheidsraad van Iran in Teheran waar de crisis in Syrië werd besproken.  Het Westen heeft volgens Iran ‘rode lijnen’ overschreden vanwege de steun aan de strijd van de oppositie tegen president Assad van Syrië.

Valse informatie

Daarna gaf het hoofd van de Iraanse delegatie tijdens de jaarlijkse vergadering van het internationaal atoomagentschap IAEA toe dat Iran valse informatie had gegeven aan het IAEA over het nucleaire programma. Het was voor het eerst dat een hoge Iraanse functionaris toegaf dat Iran gelogen had over haar nucleaire activiteiten.

Deze opmerkelijke bekentenis, die in Israel groot nieuws was, werd echter grotendeels genegeerd door de internationale media.

Komende oorlog

Tot slot waren er de uitlatingen van twee Iraanse militaire leiders die het afgelopen weekend openlijk spraken over de ‘komende oorlog’ met Israel.

Het hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde Mohammad Ali Jafari zei tegen Fars News dat er zeker een militair conflict zal komen tussen Iran en Israel in de nabije toekomst. Hij noemde Israel opnieuw een kankergezwel dat erop uit is om een oorlog tegen Iran te beginnen.

Later verklaarde brigade generaal Ali Hajizadeh van het opperbevel van de Revolutionaire Garde dat Iran een preventieve aanval op Israel zou kunnen uitvoeren.

Hij waarschuwde in het zelfde interview dat een militaire confrontatie zou kunnen uitmonden in de Derde Wereldoorlog.

Analisten

De toegenomen militante houding van de Iraniërs wordt door sommige Israëlische analisten toegeschreven aan bepaalde conclusies die de Iranese leiders zouden hebben getrokken uit de verdeeldheid in de internationale gemeenschap over Iran.

Volgens deze analisten zijn de Iraanse leiders ervan overtuigd dat het Westen (inclusief de VS) op zijn retour is en geen militaire actie zal ondernemen tegen Iran.

De reactie van het Westen op de uitbraak van Moslimgeweld na de publicatie van een Amerikaanse anti Islam film op You Tube zou de Iraniers hebben gesterkt in deze overtuiging.

Het zou ook verklaren waarom Iraanse leiders bijna dagelijks verklaringen afleggen over de ontwikkeling of de ingebruikname van nieuwe geavanceerde wapensystemen die passen bij een supermacht.

Anderen verklaren het Iraanse gedrag echter vanuit de gevolgen van de Islamistische omwenteling in de Arabische wereld en de afbrokkelende positie van de Syrische dictator Assad wiens regime deel uitmaakt van het Iraanse machtsblok.

De positie van Iran staat volgens deze analisten onder druk, en daarom is de retoriek die uit Teheran komt opgeschroefd. Dit zou uiteindelijk kunnen uitmonden in het bewust creëren van een confrontatie met Israel via bijvoorbeeld Hizbollah in Libanon en Hamas in Gaza.

Psychologische oorlog

Uit dit alles blijkt dat er een doorlopende psychologische oorlog gaande is over het Iraanse nucleaire programma.

Inmiddels is ook duidelijk dat er hernieuwde pogingen worden gedaan om Iran via onconventionele militaire middelen af te houden van een kernwapen.

Op 17 augustus werd bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening naar de uraniumverrijkingsfabriek in Fordow gesaboteerd.

Dit weekend beschuldigde een Iraanse parlementariër Siemens van het plaatsen van explosief materiaal in onderdelen die de Duitse firma voor het nucleaire programma van Iran zou hebben geleverd. Deze actie lijkt echter het werk van een buitenlandse geheime dienst. Siemens ontkende dan ook iedere betrokkenheid bij deze sabotage en wees op het stopzetten van de leveranties aan Iran in de jaren tachtig.

De Sunday Times rapporteerde tegelijkertijd dat Iraanse Revolutionaire Garde nabij Fordow een elektronisch spionage toestel hadden ontdekt dat ontplofte na de ontdekking. Dergelijke spionage middelen werden eerder in Zuid Libanon door Hizbollah ontdekt.

 

  1. http://boinnk.nl/blog/43046/iran-geeft-bedrog-toe/
    BOINNK!!! | Iran geeft bedrog toe.
    schreef: op 24 september, 2012 op 10:42 am

    […] Iran geeft bedrog over nucleaire programma nu toe. Door Missing Peace […]