Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Iran achter export van Syrische geweld naar Libanon

Door Missing Peace
Gevechten in de Noord Libanese stad Tripoli

Sinds een paar weken is het onrustig in delen van Libanon. Voornamelijk de noordelijke stad Tripoli (de op een na grootste stad in Libanon) is het terrein van gewelddadige schermutselingen  tussen voor- en tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad. Tot nu toe zijn er  al  20 doden gevallen en raakten meer dan honderd mensen gewond.

Gevechten

De recente gevechten tussen Assad supporters uit de wijk Jabal Mohsen en anti-Syrische protesters uit de wijk Bab al-Tibanneh ontstonden op 12 mei jl.. Toen probeerden anti Assad protesters  om bij  het hoofdkwartier van de pro-Syrische Syrische Sociale Partij te komen.

Zij werden echter tegengehouden en kort daarop braken er gevechten uit. 

Jabal Mohsen wordt voornamelijk bewoond door Alawieten ( Assad behoort ook tot deze sekte). In Bab al-Tibanneh wonen voornamelijk Soennitische Moslims.

Eerder vielen er twee doden en 18 gewonden in de hoofdstad Beiroet tijdens soortgelijke botsingen tussen pro- en anti Assad supporters.
Op 2 juni kwamen er 13 mensen om het leven in Tripoli tijdens gevechten De dag daarna overleden  nog twee anderen, die gewond waren geraakt tijdens de gevechten.

Libanese leger

Op 3 juni werden er extra troepen van het Libanese leger in Tripoli gestationeerd die de vrede moesten herstellen.

Het leger kreeg  opdracht om met harde hand het geweld de kop in te drukken en geen onderscheid te maken tussen beide partijen (de pro-Syrische Alawieten en de anti-Syrische Soennieten)

Op maandag 4 juni kondigden de inwoners van Tripoli aan dat zij een generale staking zouden houden vanwege het geweld in de stad. Deze staking werd aangekondigd nadat in de nacht van zondag op maandag er voortdurend werd geschoten. Dit werd bevestigd door een Engelse journalist ter plaatse.

Ook nu blijven er berichten binnenkomen over schotenwisselingen en liquidaties.

Burgeroorlog?

Sektarisch geweld vond al een aantal keren plaats in Tripoli sinds de start van de opstand in Syrië.

Bab al-Tebbaneh en Jabal Mohsen zijn regelmatig in de grip geweest van dit soort gevechten.

Dit geweld reflecteert de algehele situatie in Libanon sinds de opstand in Syrie begon, waar de Libanese oppositie de Syrische opstandelingen steunt. De leidende Hizbollah coalitie heeft echter de kant van Assad gekozen, en verleent openlijk steun aan het onderdrukken van de opstand in Syrie.

Inwoners van Tripoli zeggen dat het geweld van de afgelopen weken doet denken aan de Libanese burgeroorlog die plaats vond tussen 1975 en 1990. Sinds het einde van die oorlog heeft  de tweede grootste stad in Libanon niet meer zoveel geweld gekend als nu.

Libanon expert Michael Totten gebruikte zelfs het woord oorlogszone om de situatie in het noorden van Libanon te omschrijven.

Libanon is een land waar maar weinig nodig is om de situatie te laten exploderen. De huidige situatie zou daarom opnieuw in burgeroorlog kunnen ontaarden. De kans daarop zal toenemen wanneer Hizbollah haar positie ondermijnd ziet worden door acties van de Soennieten en door een dreigende val van het Assad regime.

Grens met Syrie

Het geweld in Syrië heeft zich inmiddels ook uitgebreid naar het grensgebied met Libanon. De afgelopen tijd zijn er diverse incidenten geweest die de spanningen tussen de twee landen hebben doen toenemen. Deze week escaleerden die spanningen toen het Syrische leger Libanon opnieuw binnen trok en een Libanese man doodschoot. Het Libanese leger reageerde door meer troepen naar de grens te sturen.

Ook beschuldigde Libanon Syrië ervan een Libanese journalist te hebben doodgeschoten in het grensgebied. Syrie op haar beurt zegt dat Libanese terroristen proberen in het land te infiltreren

De burgemeester van de Libanese stad Arsal in de Bekaa vallei riep zelfs op tot het stationeren van UNIFIL troepen aan de grens met Syrië om de Libanese burgers te beschermen tegen het geweld van het Syrische leger.

Arabische lente

Tot nu toe was er in Libanon relatief weinig te merken van de golf van geweld en onrust die een groot deel van de Arabische wereld teistert.Die situatie lijkt nu snel te veranderen.

De zogenaamde ‘Arabische Lente’ begon in feite in Libanon in 2005 toen honderdduizenden Libanezen de straat op gingen uit protest tegen de moord op Rafiq Hariri en de Syrische overheersing. Een actie die uiteindelijk leidde tot de terugtrekking van Assad’s troepen en zorgde voor (kortstondige) hoop op verandering en verbetering van de situatie in het land

Zeven jaar na die historische 14 maart opstand is duidelijk dat er in Libanon geen sprake is van een lente. Dezelfde problemen die eerder tot een langdurige burgeroorlog leidden in het land bestaan nog steeds.

Iran

Vooral Iran dat heeft toegegeven actief betrokken te zijn bij het onderdrukken van de opstand tegen Assad  heeft belang bij het opnieuw oplaaien van het sektarische conflict in Libanon. Dat zou immers buitenlands ingrijpen in Syrië nog moeilijker maken.

Bronnen in Libanon maakten de afgelopen week duidelijk dat de wapens die in Tripoli gebruikt worden in Iran zijn vervaardigd en afkomstig zijn uit Hizbollah opslagplaatsen.

Het lijkt erop dat Iran en Hizbollah op deze wijze een eind willen maken aan de steun die de Syrische opstandelingen krijgen vanuit Noord Libanon

Op het spel staat immers niet alleen de positie van Assad, maar die van de Shijietisch Alawitische as  die van Teheran via Damascus tot Zuid Libanon leidt.

Voor Iran is deze alliantie van groot belang vanwege het exporteren van de doelen van de Islamitische revolutie in het Midden Oosten. Eén van die doelen is het vernietigen van Israel.

IDF

De situatie in de noordelijke buurlanden baart Israel grote zorgen en heeft  al tot verhoogde waakzaamheid van de IDF aan de grens met Libanon en op de Golan Hoogvlakte geleid.

Zowel Assad; Hizbollah leider Hassan Nasrallah als Iran hebben namelijk al gedreigd met een aanval op Israel mocht de alliantie tussen de drie in gevaar komen door de opstand.