Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Feiten en achtergronden bij hongerstaking Palestijnse gevangenen

Door Missing Peace

Sinds enige weken is een grote groep Palestijnse gevangen in Israëlische gevangenissen in hongerstaking.

De actie wordt officieel gebracht als een protest tegen de administratieve detentie, die Israel in sommige gevallen toepast op Palestijnen,  die een direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

Echter, al snel werd duidelijk dat er sprake was van een nieuw hoofdstuk in de politieke campagne die de PA tegen Israel voert.

De PA speelt de zaak van de gevangenen hoog op omdat het een kwestie is waarmee men de verdeelde Palestijnse samenleving kan verenigen. Ook weet men zo de kritiek op de PA, zoals de woede over de recente campagne tegen Palestijnse journalisten, af te leiden naar Israël.

Ziad Abu-In, een lid van de oude garde binnen de PA, waarschuwde zelfs voor het uitbreken van een ‘derde intifada’, mochten de eisen van de hongerstakers niet ingewilligd worden.

Hamas dreigde Israël met ‘onvoorziene consequenties’ mocht één van de hongerstakers bezwijken.

In feite is de campagne begonnen toen Khader
Adnan
, de leider van Islamic Jihad op de West Bank, besloot in hongerstaking te gaan omdat hij in administratieve detentie werd gehouden.

Adnan die nu weer op vrije voeten is, nadat hij een deal met Israel had gesloten, wordt door de PA zelf ook gevaarlijk geacht. Hem werd de afgelopen week de toegang tot de universiteit van Jenin ontzegd toen hij daar wilde spreken op een solidariteitsbijeenkomst voor de Palestijnse gevangen in hongerstaking.

Cruciale feiten

In de media berichtgeving over deze hongerstaking wordt vaak gezwegen over cruciale feiten die een ander licht werpen op de hongerstaking. Iets dergelijks gebeurde ook bij de hongerstaking van Adnan die werd omschreven als een onschuldige bakker.

Zo wordt maar een uiterst klein deel van de gevangenen die nu in hongerstaking zijn gegaan in preventieve hechtenis gehouden. Begin deze week ging het om een groep van zes op een totaal aantal van meer dan 1600 hongerstakers.

De 1600 plus die nu in hongerstaking zijn, werden allen veroordeeld wegens terroristische activiteiten.

Eén van de leiders van de hongerstaking is Moehanned Sharrim, een Hamas terrorist die vast zit voor zijn aandeel in de moord op 29 Israeli’s, die omkwamen bij de beruchte aanslag op het Park hotel in Netanya tijdens het Joodse paasfeest in 2002.

Een andere Hamas terrorist die deelneemt aan de hongerstaking, is Jamal al-Hur die vast zit wegens zijn betrokkenheid bij de zelfmoordaanslag op café Apropo in Tel Aviv in 1997.

Van de 1600 hongerstakers zijn ongeveer 750 lid van Hamas en 250 van Islamic Jihad.

Fatah  is vertegenwoordigd met een groep van 360 in de hongerstaking.

De eisen van de groep hongerstakers gaan veel verder dan het opheffen van administratieve hechtenis.

Zij willen het recht op bezoek van familieleden uit de Gaza strook (nu niet toegestaan vanwege de staat van oorlog met Hamas). Maar ook zaken die officieel niet worden verplicht onder de internationale verdragen en wetgeving, vallen onder het pakket eisen van de hongerstakers.                                                                                                                                         

Hierbij gaat om het recht op academische studie (afgeschaft tijdens de onwettige detentie van IDF soldaat Gilad Shalit door Hamas, een maatregel die onlangs overeind werd gehouden door het Israëlische hooggerechtshof) en het ontvangen van kranten iedere dag.

Uiteraard zwijgen de hongerstakers over de privileges die Israel wel verleent en die in veel gevallen ook niet gebruikelijk zijn, internationaal gezien.

Daarbij gaat het om het in het bezit hebben van elektronische apparaten, boeken en toegang tot kabeltelevisie. Ook de aanschaf van snacks en drankjes in de kantine van de gevangenissen is standaard toegestaan.

Mobiliseren

De PA blijft ondertussen actief in het mobiliseren van de Palestijnse massa’s. Officieel is het standpunt dat de PA geweld heeft afgezworen in de strijd tegen Israël.

Echter uit de hele houding tegenover de hongerstaking blijkt dat men probeert een klimaat te creëren waarbij er vroeg of laat een vonk in de pan slaat.

De dood van één van de hongerstakers zou die vonk kunnen zijn. De jaarlijkse ‘Naqba’ herdenking volgende week, is een ander moment waarop het mis zou kunnen gaan.

Het is daarom niet verwonderlijk dat uit het overzicht hieronder blijkt dat  het geweld op de West Bank inderdaad sterk is toegenomen over de laatste week.   

Deze situatie heeft er zelfs toe geleid dat Israëlische burgers in het Benjamin district ten noorden van Jeruzalem begonnen zijn met het houden van patrouilles op de wegen om Palestijnse aanvallen en het kapen van auto’s te voorkomen.

Gegevens verstrekt door de IDF en de hulpverleningsorganisatie Hatzalah.

 May 8, 2012
Massive rock attacks on Israeli vehicles on the road between Efrat and Tekoa causing damage.
Rock attacks against Israeli vehicles on Gush Etzion-Hebron Highway near El Arub causing damage to vehicles.
Near Bet Umar on the Gush Etzion-Hebron Highway IDF soldier moderately injured by rocks in his leg.  He was treated by IDF medic on the spot.
Possible shooting directed on Israeli vehicle between Ma’ale Levona and Sinjil in the Benjamin Region.  Driver reported shots and when the vehicle was examined the mirror was found damaged.  Security patrols check for evidence of shooting.
For hours over 50 Arab terrorists in Abu Dis north east of Bet Lechem attack IDF forces with rocks and Molotov Cocktails.
Massive rock attacks and damage to several Israeli vehicles on the Cross Judea Highway near the bridge of Chalchul and near Bene Naim village in the Kiryat Arba region.
Massive rock attacks against Israeli bus in El Fuar in the Southern Hebron Hills.
Rock attacks against Israeli vehicles near Bet Enun north of Kiryat Arba continuing the attack for hours and causing damage to Israeli vehicles. And moderate injuries to 2 Israelis.
Bet Enun, planned ambush by Arab terrorists with vehicles waiting to escape into the village following attacks on Israeli vehicles. Following the attacks the waiting vehicles escaped into the village when IDF arrived. 7 Israeli vehicles were damaged in the attack.
Arab terrorists attacked IDF force near Neguhot in the southern Hebron Hills and rock attacks against Israeli vehicles near El Fuar.
Rock attacks between Bet Umar and El Arub causing damage to Israeli vehicles.
Arab terrorists continue to attack Israeli vehicles on the Gush Etzion-Hebron Highway near Chalchul north of Hebron as a result of the attack Israeli bus damaged.

May 7, 2012
Road 446 north of Nili in the Benjamin Region  Arab terrorists put blocks in road causing damage to Israeli vehicle that hit the obstruction.
Massive rock attacks on Israeli vehicles near El Arub on the Gush Etzion-Hebron Highway.
Arab terrorists threw rocks on Israeli vehicle north of Na’alim checkpost causing damage.
3 Arab terrorists started fire between Har Bracha and Kedumim in the Shomron fire fighters put out the flames.
Hundreds of Arab terrorists with Hamas flags marched inside of Hebron towards the Jewish Quarter of Hebron.
Qalandia checkpost Arab terrorist found hiding firearm on his possession.  Arrested and taken in for questioning by security forces.
Rock attacks on Israeli vehicles between Tapuach and Migdalim in the Shomron causing damage.