Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Va hie she amda

Door Missing Peace

Negentig procent van de Joodse Israëlische bevolking vierde vrijdagavond jl. de ‘seideravond’ die dit jaar  samen viel met de sabbat.

Het centrale thema op de seideravond, die het Joodse paasfeest inluidt, is de herdenking van de uittocht uit Egypte aan de hand van de Hagada, een compositie van relevante teksten uit de Hebreeuwse bijbel; andere Joodse geschriften en liederen.

De meest aangrijpende van deze liederen is een kort vers genaamd ‘Va hie she amda’, dat tegenwoordig  ook in een nieuw arrangement wordt gezongen, dat is gecomponeerd door de Israëlische zanger Jonathan Razel.

Het lied gaat over de vervolging van Joden in alle generaties  en de hoop op verlossing die een einde moet maken aan het antisemitisme, dat zijn oorsprong vindt in de eerste verzen van het boek ‘Shemot’ (Exodus).

In die verzen wordt beschreven hoe een nieuwe koning (Pharao) in Egypte via leugens de publieke opinie in Egypte mobiliseerde tegen de Joden. Dat mondde uiteindelijk uit in vervolging, slavernij en een massamoord onder de Joodse jongentjes.

Hedendaagse campagne

De Israëlische professor Gerald Steinberg schreef deze week voor de Times of Israel een artikel waarin hij voorbeelden gaf van de hedendaagse campagne tegen de Joodse staat, die ook gebaseerd is op  geschiedvervalsing en leugens over Israel.

Deze campagne heeft de publieke opinie in Europa in aanzienlijke mate negatief beïnvloed en bepaalt niet zelden  de politieke besluitvorming over Israel.

EU rapport

Propaganda die door de pro Palestijnse media en lobby wordt verspreid vindt ook zijn weg naar Europese politici.

In Nederland vond bijvoorbeeld de afgelopen week een debat plaats in de Tweede Kamer over toegenomen ‘kolonistengeweld’ op de West Bank.

Centraal in dat debat stond een intern rapport van de Europese Unie dat vrijwel uitsluitend was gebaseerd op Palestijnse bronnen en door de EU gefinancierde pro Palestijnse NGO’s.

Uiteraard maakte het EU rapport geen melding van het Palestijnse geweld op de West Bank dat qua omvang een veel groter probleem vormt.

Over de eerste drie maanden van 2012 werden bijvoorbeeld 511 incidenten gemeld waarbij Palestijnse Arabieren stenen wierpen naar Israëli’s op de West Bank. Ook werden er in diezelfde periode 35 molotovcocktails gegooid. Dertig Israëli’s werden gewond als gevolg van dit geweld.

Sinds 2008 zijn er bovendien 39 gevallen gemeld waarbij Palestijnse Arabieren schoten op Israëlische doelen op de West Bank.

Propaganda

Een uitstekend voorbeeld van de wijze waarop Palestijnse media en officials propaganda gebruiken om de publieke opinie op te zetten tegen Israël kwam de afgelopen week van de Voice of Palestine:

De bouw van een  politiebureau op de Olijfberg werd op deze wijze gepresenteerd door V.O.P:

A new police station will be built east of the Old City on the Mt. of Olives. Israeli authorities previously have prevented residents from using the area there for construction purposes. They have also imposed restriction on their movement there. It is also right up against the so-called Torah gardens and the so-called Holy Basin. This police station will provide protection for the settler movement in this area and reinforce Israel’s security in the area where there are many settlement neighborhoods. There are over 400 security cameras in the Old City and in this area, especially in the 80 settlement pockets set up. Israeli authorities also announced a ‘development’ project in the Old City for rehabilitating the infrastructure for security monitoring systems all the way from Damascus Gate down to the Wad Street. This is to tighten their grip over the Old City. all the ‘development’ is focused on the settlement pockets.

The Voice of Palestine interviewde ook Jama  Amr,  een PA expert op het gebied van stedelijke bouw, die het volgende te vertellen had over het politiestation op de Olijfberg:

There is always a continuous targeting of the Aqsa Mosque Compound and the Old City, which is the heart of Jerusalem. They target this area above ground, below ground and all around it. This new police site is just a strengthening of this control and given the many security cameras, will be able to monitor people and the Aqsa at all times. The Mt. of Olives is a very sensitive area and I am sure that this police station will eventually turn into a settlement enclave of extremist settlers.

De gemiddelde buitenlandse lezer van dit soort berichten zal al snel de conclusie trekken dat Israël het politiebureau wil openen om de Joodse aanwezigheid in het gebied te versterken ten koste van de Arabieren.

Ander verhaal

The Jerusalem Post had echter in de week daarvoor een hoofdredactioneel commentaar gewijd aan het zelfde onderwerp en kwam met een geheel ander verhaal:

De Olijfberg in Jeruzalem Oost, waar de oudste Joodse begraafplaats ter wereld is gevestigd, wordt geteisterd door een golf van Arabisch geweld en vandalisme. Onlangs werden daar twee Israeli’s bijna gelyncht  door een Arabische meute. Joodse graven op de Olijfberg worden bijna iedere nacht geschonden, waarbij vaak de grafstenen compleet worden verwoest of besmeurd met feces.

Zie video

 De redactie van The Jerusalem Post had kritiek op het uitblijven van de bouw van een politiebureau op de Olijfberg dat drie maanden geleden al geopend had moeten worden.

De primaire taak van het bureau zou namelijk het indammen van het Arabische vandalisme en geweld op de Olijfberg moeten zijn.

 Leugens

Het is duidelijk dat het bericht van The Voice of Palestine dat door het persbureau JMCC onder buitenlandse verslaggevers in Israel werd verspreid, vele leugens bevatte.

Dergelijke propaganda is echter geen uitzondering in de  twee dagelijkse Engelstalige samenvattingen van nieuws in de Palestijnse media, die door JMCC worden gepubliceerd.

De effecten van deze propaganda werden door professor Steinberg in zijn artikel goed beschreven.  De Joodse claim op het land Israel wordt nu door een toenemend aantal Westerlingen ontkend en is vervangen door Palestijnse claims, die veelal gebaseerd zijn op het soort leugens zoals die over het politiebureau op de Olijfberg.

De anti-Israel campagne heeft het laatste decennium daardoor een antisemitisch karakter gekregen en past in de treurige traditie die in het lied ‘Va hie she amda’ wordt beschreven.