Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Palestijnse ophitsing tegen Israël escaleert verder

Door Missing Peace

Enige weken geleden kreeg de Palestijnse ophitsing tegen Israël eindelijk enige internationale aandacht door, onder andere, vragen van Tweede Kamerleden.

Sindsdien is het niet stil op dat front. Vorige week noemde Hamas premier Haniyeh tijdens zijn bezoek aan Iran ( in navolging van de Iraanse leider Khamenei) Israël  een ‘kankergezwel’.

 Video bezoek Haniyeh aan Teheran.

De Hamas leider riep opnieuw op om heel ‘Palestina’ te bevrijden,  inclusief Jeruzalem, en herhaalde dat Hamas Israël nooit zal erkennen.

El Aksa

Deze week kwam er nieuwe informatie los over de wijze waarop het Palestijnse publiek wordt opgehitst door haar leiders.

Eerst werd het  bezoek aan de Tempelberg van de rechtse Likoed leider Moshe Feiglin gepresenteerd als een Joodse bestorming van de El-Aksa moskee. Feiglin bezoekt echter de Tempelberg iedere maand.

De bron van dit bericht was het PA nieuwsagentschap WAFA. Het bericht werd door het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken verder verspreid, om de aandacht af te leiden van de problemen in eigen land.

Daarna kwam Sjeik Mohammed Ahmed Hoessein – de PA moefti die eerder anti Semitische uitspraken had gedaan – met het verhaal dat Israël bezig is om de fundamenten van de El-Aksa moskee op de Tempelberg te vernietigen.

De Palestijnse journalist Khalid Amayreh kwam vervolgens met een virulent antisemitische libel die door al Jazeerah nota bene op de pagina voor intercultureel begrip werd geplaatst. Hij schreef dat Israël er naar streeft om een “Joods Derde Rijk” te stichten. 

Amayreh schreef verder dat het de plicht is van iedere moslim om de Al Aksa moskee te beschermen.                                       

Stroomstoringen Gaza

Op woensdag jl. werd dit gevolgd door een nieuwe leugen over de stroomonderbrekingen in Gaza die sinds het begin van Februari door een tekort aan diesel uit Egypte opnieuw de inwoners van Gaza plagen. Het Palestijnse ministerie van energie blameerde Israël voor het tekort aan dieselbrandstof.

De Palestijnse NGO PCHR meldde echter op haar website dat het ministerie van energie in Gaza in januari 2011 zelf Israël verzocht om de export van diesel naar Gaza te staken. Dit had te maken met de omwenteling in Egypte en het openstellen van de grens tussen Gaza en Egypte. Deze lezing werd later bevestigd door de IDF, die meldde dat de export van diesel op verzoek van Hamas was beëindigd in de loop van 2011.

In 2009 werd het tekort aan elektriciteit in Gaza door Hamas gebruikt om een propaganda campagne tegen Israel op te zetten, waarbij een vergadering van het Hamas parlement bij kaarslicht moest dienen om Israël internationaal onder druk te zetten.                                                                                                                     

Een persfotograaf ontmaskerde toen de propaganda van Hamas door een foto te maken waaruit bleek dat de vergadering overdag plaats vond. (zie de foto hieronder).

Hamas vergadering in Gaza bij kaarslicht. duidelijk is te zien dat door de gordijnen daglicht naar binnenkomt

Schoolbus
Op donderdag loog de Palestijnse minister van gezondheid over een ongeluk met een schoolbus ten noorden van Jeruzalem. Bij dat ongeluk kwamen 10 kinderen om het leven en werden 40 anderen gewond. Hij zei dat Israel geen medische hulp had verleend.

Uit foto’s bleek echter dat de IDF en de Israëlische hulp organisaties MADA en ZAKA betrokken waren bij de hulpverlening.

ZAKA hulpverleners op plaats van busongeluk

En tenslotte was er de nieuwe publicatie van Palestinian Media Watch waarin werd onthuld dat de PA televisie nog altijd propaganda materiaal uitzendt waarin het bestaan van de staat Israël wordt ontkend. Ook wordt de Palestijnse burgers voorgehouden dat er ooit een dag zal komen dat men terug zal keren naar Haifa, Akko en andere Israëlische steden.

Abbas

De escalatie in de ophitsing  komt op een moment dat de Palestijnse president Abbas Israël dreigt om terug te keren naar het pad van de unilaterale stappen via de Verenigde Naties, na het ondertekenen van het akkoord met Hamas in Doha.

Voorlopig lijkt het Palestijnse publiek echter niet van plan om een nieuwe Intifada te starten tegen Israël. Een recent opinieonderzoek van het Palestinian Center for Public Opinion (PCPO) wees uit dat slechts 13,5 % van de Palestijnse bevolking bereid is om op dit moment geweld te gebruiken in de strijd tegen Israël.

Een Missing Peace veldonderzoek in Jeruzalem Oost op woensdag jl. bevestigde dit beeld. Zelfs in de wijk Silwan, waar het vaak onrustig is, werd het straatbeeld vooral door toeristen bepaald.