Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Kerk in actie opnieuw betrokken bij Israël ‘bashen’

Door Missing Peace
De tegenpool van Daoud Nassar - Joden en Arabieren in de winkel van Ashraf Sharif in el Khader naast Efrat in Gush Etzion

Vorig jaar publiceerde Missing Peace enkele artikelen over de wijze waarop de christelijke hulporganisatie Kerk in Actie betrokken was bij het verspreiden van incorrecte informatie, die schadelijk is voor Israël.

Meta Floor,die voor Kerk in Actie bij Sabeel in Jeruzalem werkt en gast is van de staat Israel, was in hoofdzaak verantwoordelijk voor het verspreiden van die incorrecte informatie.

Floor, die zegt dat haar werk gebaseerd is op Bijbelse geboden aangaande de omgang met de naaste,  bewees daarmee dat zij die geboden, zoals in het boek Exodus/BaMidbar (23), niet heeft begrepen.  

Zo staat daar geschreven dat  het verboden is om valse geruchten of getuigenissen te verspreiden. (23:1).

Verder wordt in Exodus/Bamidbar 23:8,  in de originele Hebreeuwse tekst gesproken over het blind zijn van degenen die kunnen zien en het verdraaien van de woorden van de rechtvaardigen ten gevolge van omkoping (Shochat).

Rabbijn Avraham Sochotchov gaf hier als commentaar op dat het woord ‘Shochat’  ook betekent: het hebben van een vooroordeel.   En een vooroordeel maakt iemand blinder dan iemand die feitelijk blind is. Degenen die blind is vraagt immers om hulpmiddelen om waar te nemen, maar de bevooroordeelde weigert zich open te stellen voor  die hulpmiddelen (m.a.w. nieuwe informatie), aldus de rabbijn.

Wanneer we kijken naar het laatste bericht op de website van Floor, dan wordt duidelijk hoe zeer zij verblind is door haar vooroordelen tegenover Joden en Israël.

Daoud Nassar

Hier is wat Floor schreef over haar vriend Daoud Nassar, een Palestijnse boer uit de buurt van Bethlehem, die al eerder werd ontmaskerd als iemand die een loopje neemt met de waarheid en onder het mom van hoogdravende slogans over vrede (we refuse to be enemies) deelneemt aan de cognitieve oorlog tegen Israël:

Afgelopen dinsdag is de Civil Administration (Israëlische autoriteiten in de Westbank) op het land van Daoud Nassar geweest en heeft daar de boodschap achtergelaten dat de familie Nassar illegaal aanwezig is op het land waar zij wonen.

Daoud heeft 45 dagen om hiertegen in beroep te gaan. Voor Daoud en zijn familie is dit een zeer schokkende mededeling, temeer daar zij al ruim 20 jaar in allerlei rechtszaken verwikkeld zijn waarin zij hebben aangetoond aan de Israëlische autoriteiten dat het land hen toebehoort. Hun eigendomspapieren gaan terug op het Ottomaanse tijdperk.

Voor Israël is het echter van belang deze heuveltop over te nemen (net zoals de overige 60% landbouwgrond op de Westbank), zodat een nieuwe Joodse (illegale) nederzetting gebouwd kan worden. Mentaal heeft dit een ongelofelijke impact op de familie Nassar. Voor Daoud is het momenteel te zwaar om zijn boodschap ‘We refuse te be enemies’ uit te dragen in Nederland.

Ontbrekend deel

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Nassar slachtoffer is van een onderdrukkend beleid. Echter, zoals gewoonlijk bevat Floor’s verhaal een flink aantal onwaarheden en een ontbrekend deel.

Wij namen o.a. contact op met het Israëlische civiele bestuur in het gebied waar Nassar woont. Daar spraken we met Nir Cohen, het hoofd van de afdeling toezicht, die het dossier van Nassar beheert.

Nasser heeft zijn bedrijf (Tent of all Nations), dat voornamelijk gerund wordt door buitenlandse activisten, naast Neve Daniel in Gush Etzion, waar voor 1948 voornamelijk Joden woonden. Indertijd werden deze Joden na een massamoord in Kfar Etzion tijdens de Onafhankelijkheid Oorlog van hun land verdreven.

In 1967 kwam Gush Etzion, na Jordaanse agressie, weer in handen van Israël.

Het land waar Neve Daniel op werd gevestigd na 1967, werd begin 1900 aangekocht door de Joodse familie Cohen en werd doorverkocht aan het Joods Nationaal Fonds in 1935.

Een bepaling van het Britse mandaat – dat de status heeft van internationaal recht en nog altijd van kracht is – is dat de Joodse vestiging in heel Palestina legaal is (dus incl. wat nu wordt aangeduid als de West Bank) en zelfs werd aangemoedigd.

Floor’s bewering over de illegaliteit van de Joodse nederzettingen en met name die in Gush Etzion is dus incorrect. Haar mening is uitsluitend gebaseerd op enkele niet bindende VN resoluties, zoals zij eerder in een e-mail aan Missing Peace toegaf.

De opinies van gerenommeerde internationale juristen over dit onderwerp waren haar onbekend.

Zelfs de meest bekende voorvechter van de Palestijnse zaak Jimmy Carter heeft tijdens een bezoek aan Neve Daniel in 2008 aangegeven dat het gebied bij Israel hoort.

Juridisch proces

Zoals Floor schrijft, is er sprake geweest van een langdurig juridisch proces over het land waar Nassar op woont. Maar wanneer zij stelt dat Nassar heeft aangetoond dat het land hem toebehoort dan verteld zij op zijn minst een halve waarheid.

Cohen meldde ons dat Nassar een rechtszaak heeft verloren bij het Israëlische Hooggerechtshof over een deel van het eigendom van het land waarop hij woont.  Dat land is aantoonbaar staatsland aldus het Hooggerechtshof.

Cohen zei verder dat Nassar in het geheel niet hoeft te vertrekken van zijn boerderij maar dat het gaat om een  deel van het land waarop hij zijn bedrijf heeft gevestigd. Het civiel bestuur heeft slechts de standaard procedure uitgevoerd die gebruikelijk is na een rechtbankvonnis.

Floor schrijft dat Nassar’s eigendompapieren terug gaan op de Ottomaanse tijd. Dit is eveneens onjuist. De eigendomspapieren van Nassar dateren van 1924, exact 7 jaar nadat er een einde kwam aan het Ottomaanse bewind over Palestina.

Een rechter van een militaire rechtbank oordeelde in 1991 dat de handgeschreven kaarten die Nassar als bewijs aanvoerde voor zijn eigenaarschap, niet rechtsgeldig waren.

Klaarblijkelijk heeft het Israëlische Hooggerechtshof dit vonnis nu overgenomen. Het hof staat bekend om zijn onpartijdigheid in landdisputen op de West Bank, en heeft in veel gevallen de claims van Palestijnen toegewezen.

Valse claim

Een andere claim die Floor opvoert, is haar stelling dat Israël het land van Nassar wil overnemen nemen (net zoals de overige 60% landbouwgrond op de Westbank) om er een nieuwe ‘illegale nederzetting te bouwen’.

Ook deze claim is vals. Ten eerste zijn er sinds de introductie van de zogenaamde ‘Roadmap’ al 8 jaar geen nieuwe nederzettingen meer gebouwd en het ziet er naar uit dat deze stop niet zal worden opgeheven

Daarnaast heeft de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Arekat onlangs toegegeven dat de Israëlische  nederzettingen op de West-Bank niet meer dan 1,2 % van het totale landoppervlak beslaan. De bouw die er nu plaatsvindt gebeurt binnen de grenzen van bestaande nederzettingen.

.

Op de foto hieronder is te zien dat de heuvel waarop Nassar zijn boerderij runt een flink eind verwijderd is van Neve Daniel. Rechts en op de voorgrond van de foto is de afscheiding te zien die de gemeente grens markeert van Neve Daniel. Verder dan die lijn kan Neve Daniel niet uitbreiden

Nassar's boerderij links, rechts en midden witte pad dat de gmeentegrens van Neve Daniel markeert

.

Sloopbevel

Al eerder in 2010, gebruikte Floor op identieke wijze een verdraaid verhaal om buitenlandse (financiële) hulp te mobiliseren voor de Palestijnse boer. Dat gebeurde toen Nassar een sloop bevel kreeg voor een paar illegaal gebouwde overkappingen op zijn boerderij.

Ook toen werd gesuggereerd dat Nassar zijn boerderij in zijn geheel moest afbreken als een strafmaatregel van de Israëlische autoriteiten. Indertijd gaf Nassar persoonlijk toe dat er ook in dat geval sprake was van een rechtbankvonnis van vijf jaar daarvoor, en dat hij de rechtszaak verloren had.

Shaul Goldstein, de onlangs afgetreden burgemeester van Gush Etzion, noemde in een telefoongesprek met Missing Peace in 2010  Nassar een pathologische leugenaar die nooit geïnteresseerd is geweest in co-existentie met zijn Joodse buren.

Co-existentie?

Inderdaad  gaf Nassar tijdens een interview in 2010 toe niets te weten van co-existentie projecten in Gush Etzion en geen contact te hebben met zijn Joodse buren, een situatie die sindsdien ongewijzigd is gebleven.

In feite is er voortdurend sprake geweest van co-existentie tussen Joden en Palestijnse Arabieren in Gush Etzion. De locale supermarkt van Rami Levi en vele andere bedrijven in de streek zijn plaatsen waar dagelijks sprake is van co-existentie.

Een ander voorbeeld is de handel in doe het zelf materialen van Ashraf Sharif in el-Khader nabij Efrat in Gush Etzion.

Sharif, die in een vergelijkbare situatie woont als Nassar, onderhoudt uitstekende relaties met zijn Joodse buren en zij met hem. Zijn huis wordt bezocht door vele Israeli’s en Palestijnse Arabieren en niet alleen voor de handel. Verder is hij door de gemeente aangesloten op het waternet en riolering van Gush Etzion.

De Nederlandse actualiteiten rubriek Uitgesproken (EO) zond in 2011 een documentaire uit over een ander co-existentie project in Gush Etzion onder leiding van rabbijn Froman uit Tekoa.

Bekijk de video in andere formaten. Een ander recent voorbeeld van de co-existentie in Gush Etzion was de gezamenlijke actie van Oded Ravivi, de burgemeester van Efrat en de Palestijnse ondernemer Abu Taled uit het naburige dorp Jurat al-Shama. Op het Joodse feest Tu BiSwat plantten inwoners van beide plaatsen gezamenlijk bomen naast de weg die toegang geeft tot beide dorpen.Refuse to be enemies ?Dit zijn maar enkele voorbeelden van de wijze waarop de Joodse en Arabische inwoners werkelijk gestalte geven aan Nassar’s fraaie woorden “ we refuse to be enemies” en de Kerk in Actie slogan over ‘bruggen bouwen in Israël’.De bedenkers van deze slogans hoeven niet naar Nederland om deze boodschap uit te dragen. Zij zouden kunnen beginnen met het staken van hun propaganda campagne tegen Israël en het nemen van een voorbeeld aan mensen zoals Froman en Sharif.

Een ander recent voorbeeld van de co-existentie in Gush Etzion was de gezamenlijke actie van Oded Ravivi, de burgemeester van Efrat en de Palestijnse ondernemer Abu Taled uit het naburige dorp Jurat al-Shama. Op het Joodse feest Tu BiSwat plantten inwoners van beide plaatsen gezamenlijk bomen naast de weg die toegang geeft tot beide dorpen.

Burgemeester Ravivi van Efrat met Abu Taled tijdens Tu BiSwat

Refuse to be enimies

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de wijze waarop de Joodse en Arabische inwoners werkelijk gestalte geven aan Nassar’s fraaie woorden “ we refuse to be enemies” en de Kerk in Actie slogan over ‘bruggen bouwen in Israël’.

Nassar zou binnenkort naar Nederland gaan voor een tour langs kerken waar hij zijn boodschap over co-existentie zou uitdragen. Deze tour is inmiddels afgelast.

Zowel Nassar als Floor hoeven echter niet naar Nederland om deze boodschap uit te dragen. Zij zouden kunnen beginnen met het spreken van de waarheid en het nemen van een voorbeeld aan mensen zoals Froman en Sharif.