Missing Peace | missingpeace.eu | NL

ISIS komt met nieuwe feiten over nucleaire programma Iran

Door Missing Peace

De Iraanse nucleaire crisis blijft voorpaginanieuws. Nadat de afgelopen week Israël bijna dagelijks werd gewaarschuwd om geen aanval op Iran uit te voeren, ging het afgelopen weekend de aandacht voornamelijk uit naar het jongste IAEA rapport over het Iraanse nucleaire programma.

In feite bevatte het rapport weinig nieuws dat al niet eerder was gepubliceerd in de media. Iran blijft in hoog tempo doorwerken aan haar nucleair programma en weigert nog steeds volle medewerking met de IAEA.

Parchin

Het meest verontrustende feit dat werd vermeld in het rapport van het Internationaal Atoom agentschap, was dat een team IAEA onderzoekers in januari de toegang tot Parchin werd ontzegd.

Parchin is een militair complex 30 kilometer ten zuidoosten van Teheran waar research en ontwikkeling plaats vindt van raketten en hoog explosieve materialen die ook voor een kernwapen gebruikt kunnen worden.

ISIS rapport

Afgelopen donderdag werd een ander rapport gepubliceerd van het gezaghebbende Institute for Science and International Security (ISIS) dat wel nieuwe feiten bevatte. Vreemd genoeg werd in de media weinig aandacht besteed aan dit nieuwe rapport.

Het ISIS rapport werd, onder andere, opgesteld door voormalig IAEA inspecteur David Allbright die indertijd betrokken was bij het onderzoek naar de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein.

Allbright geldt als een van de best ingevoerde experts op het gebied van geheime nucleaire wapenprogramma’s.

ISIS wist de hand te leggen op telex berichten van het Iraanse PHRC (Physic Research Center) en de Sharif Universiteit in Teheran daterend uit het begin van de jaren negentig.

Deze berichten tonen aan dat er toen al sprake was van twee simultane nucleaire programma’s. Het officiële programma van het Iraanse atoomagentschap (AEOI) stond los van het PHRC programma, waarvan Iran altijd beweerde dat het om onderzoek ging. Ook beweerde Iran dat de betrokkenheid van het ministerie van defensie bij PHRC te maken had met onderzoek naar een nucleaire aanval op Iran en naar stralingsdetectie.

Dekmantel

Uit het ISIS document blijkt echter dat PHRC de Sharif Universiteit gebruikte als dekmantel voor de ontwikkeling van allerlei elementen van een nucleair programma dat bedoeld leek voor  de ontwikkeling van een kernwapen.

ISIS publiceerde telex berichten waaruit blijkt dat Iran bij Europese bedrijven allerlei materialen en documenten bestelde die te maken hadden met de productie van nucleaire brandstof en  de ontwikkeling van een kernwapen.

Zo bestelde PHRC een ‘HadlandHigh-Speed ​​Camera Systeem voor ballistische toepassingen dat ook gebruikt wordt in testen met hoog explosieve materialen (voor een atoombom).

Het complex waar de PHRC was gehuisvest, werd in 2003 voor  inspectie door de IAEA met de grond gelijk gemaakt en alle sporen van nucleaire activiteiten werden door Iran uitgewist.

Niet bekend is wat er met de apparatuur en de staf van het centrum gebeurde. Echter, in haar rapport van oktober 2011 meldde de IAEA dat het over aanwijzingenbeschikte dat PHRC onder het zogenaamde AMAD plan was voortgezet.

Amerikaanse inschatting

Een ander opmerkelijk bericht stond in The New York Times. De krant berichtte dat de Amerikaanse geheime diensten van mening zijn dat Iran geen beslissing heeft genomen om een atoombom te bouwen. Die inschatting zou overeenkomen met de conclusies van het NEI rapport uit 2007 dat indertijd werd gebruikt om de regering Bush van een aanval op Iran af te houden.

Voormalig CIA topman David Kay, die indertijd betrokken was bij de zoektocht naar de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, was echter zeer kritisch over mogelijkheden van de Amerikaanse geheime diensten om een accurate inschatting te maken van Iran’s bedoelingen en vorderingen.

Het lijkt er dan ook sterk op dat het openbaar maken van deze conclusies een ander doel had, namelijk het genereren  van druk op Israël met het oog op een eventuele aanval op Iran.

Ehud Barak

In Israël werd met de nodige scepsis en zelfs ergernis gereageerd op de publicatie in The New York Times en de waarschuwingen uit het buitenland.

In een uitgebreid interview met Nissim Mashal op het Israëlische tv station Arutz 2, verklaarde minister van defensie Ehud Barak dat Israël haar lot niet in de handen van zelfs haar beste vrienden (doelend op de Amerikanen) zal leggen.

Later herhaalde Barak dat in andere bewoordingen, toen hij zei dat ‘een volk dat het leven op prijs stelt en in een omgeving leeft zoals het Midden-Oosten, verantwoordelijk is voor zijn eigen lot, zelfs als dat betekent dat er gecalculeerde risico’s genomen moeten worden’.

Wie het interview goed bekijkt zal opmerken dat Barak vooral duidelijk maakte dat hij alle meningen van opponenten van een militaire aanval op Iran kent maar dat hij er niet van onder de indruk is, en vindt dat Israël geen keus heeft waar het om Iran gaat en slechts op zichzelf moet vertrouwen.

Interview met Ehud Barak over Iran op de Israelische TV zender Arutz 2 (Hebreeuws) 

Uiteraard is Barak niet de enige die over een eventuele (militaire) actie beslist tegen Iran.

Barak en Netanyahu hebben echter één ding gemeen, en dat is dat zij beiden van mening zijn dat Iran – vanwege haar genocidale plannen met Israël – onder geen enkel beding over een kernwapen mag beschikken.

Voorlopig zijn echter alle artikelen over een spoedige Israëlische aanval op Iran gebaseerd op pure speculatie.