Missing Peace | missingpeace.eu | NL

AEI rapport: Reële kans dat Iran niet gestopt wordt door sancties

Door Missing Peace
Ayatolla Khamenei tijdens bijeenkomst met IRGC veteranen

De Israëlische nieuwssite Ynet publiceerde deze week een artikel over een nieuw rapport betreffende het Iraanse nucleaire programma. 

Dat rapport werd uitgebracht door AEI ( American Enterprise Institute for Public Policy Research).

 Volgens AEI zou Iran nog voor 2013 een atoom wapen kunnen hebben. Verder stelt het rapport  dat de huidige Westerse pogingen om het Iraanse nucleaire programma te stoppen hoogst waarschijnlijk zullen mislukken.

 Opties

De AEI bediscussieert de verschillende opties om het Iraanse nucleaire programma te stoppen,en komt tot de conclusie dat afschrikking en beheersing van Iran momenteel de ‘minst slechte keuze’ zou zijn.

Tegelijkertijd komt de Amerikaanse denktank tot de conclusie dat  het afschrikken van het huidige – atoombomvrije – Iran nu al moeilijk is.

AEI is van mening dat het huidige ‘afschrikkingbeleid’ er niet in is geslaagd om Iran te weerhouden van militaire acties of  agressie door middel van satelliet organisaties ( zoals Hamas en Hizbollah).

MAD doctrine

Afschrikking en beheersing waren onderdeel van de Mutual Anticipated Destruction doctrine (MAD, wederzijds verzekerde vernietiging) ten tijde van de Koude Oorlog.

Het zou echter een fatale fout zijn om aan te nemen dat deze doctrine ook zal werken in relatie tot het Iraanse regime.

Het Iraanse regime is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden kinderen die werden ingezet als ‘mijnenvegers’ tijdens de Irak Iran oorlog.

Ook was Iran voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor een zelfmoordaanslagen campagne in Irak, waarbij honderdduizenden mensen om het leven kwamen.

De Soviet Unie heeft tijdens de Koude Oorlog nooit “estesh hadiyun” (martelaren) brigades opgericht om zijn kernwapens te beschermen.

Iran heeft meer dan veertig duizend van die kamikaze martelaren paraat. Zij zijn bereid zijn om Westerse doelen met zelfmoordaanslagen aan te vallen in het geval van een confrontatie over Iran’s nucleaire programma.

Religieuze doctrine

Verder hangt het Iraanse regime een apocalyptische religieuze doctrine aan waarbij men geloofd dat er grote chaos in de wereld nodig is voordat de Shia Messias Mahdi, zal komen om de wereld te redden. 

Afgelopen zondag verwees Ahmadinejad wederom naar deze doctrine toen hij een aantal Iraanse religieuze elites toesprak in Teheran.

Hij zei toen: “de wereld moet veranderen en dat dit is een uitgemaakte zaak is waarin iedereen gelooft en waarnaar iedereen verlangd”. Hij herhaalde nogmaals dat de wereld aan de vooravond van een ‘grootse gebeurtenis’ staat. Ook zei hij dat de ‘recente gebeurtenissen en opstanden in regionale- en Westerse landen een nieuw tijdperk zullen inluiden, en dat er met dit nieuwe tijdperk zal er een einde komen aan de tirannie van de arrogante wereldmachten’.

Nucleaire wapenwedloop

Een ander probleem met de toepassing van de afschrikkingstheorie (MAD) in het huidige geval is, dat er onmiddellijk een nucleaire wapenwedloop zal plaatsvinden in het Midden Oosten op het moment dat Iran een kernwapen zal hebben.

Het is algemeen bekend dat in dat geval Egypte, Saoedi Arabië, Syrië en Turkije zullen gaan proberen om hun eigen atoombom te ontwikkelen.

Het AEI rapport komt tot de volgende conclusie: “Iran is en blijft de grootste sponsor van het internationale terrorisme; een producent van raketten en nucleaire materialen (wapens); een regionale agressor en een schender van mensen rechten.

We kunnen het ons daarom niet permitteren om de veiligheid van toekomstige generaties op te hangen aan een politiek van louter afschrikking.”

AEI expert Tom Donnelly zei bovendien het volgende: “afschrikking en beheersing is het standaardmiddel van mensen die niet bereid zijn om oorlog te voeren. We wilden (met het rapport) vooral benadrukken dat MAD geen goedkoop of gemakkelijk alternatief ( voor militair ingrijpen) is, zoals veel mensen neigen te denken.”