Missing Peace | missingpeace.eu | NL

De staat van ontkenning – Het Westen en het Midden-Oosten

Door Missing Peace

In haar boek  ‘The world upside down’ schreef de Britse journaliste Melanie Phillips het volgende:

‘Wanneer de waarheid en gerechtigheid op hun kop worden gezet is het gevolg tirannie en oorlog’.

Het boek beschrijft hoe in de huidige wereld op massale schaal rede en waarheid is vervangen door irrationaliteit en de leugen. ‘Het onderscheid tussen goed en slecht en het besef wie een slachtoffer is en wie een dader, is volkomen op zijn kop gezet’, aldus Phillips.

 Het thema van Phillips’ boek is de afgelopen tijd actueler dan ooit,  vooral waar het gaat om de benadering van de huidige crisis in het Midden-Oosten. 

De wijze waarop de wereldgemeenschap omgaat met de Palestijnse pogingen om, zonder vredesakkoord met Israel, een staat te verwerven is er een goed voorbeeld van. Maar er is veel meer.

Neem bijvoorbeeld de wijze waarop de Libanese Maronitische patriarch Bechara Rai werd behandeld toen hij het in zijn hoofd haalde om tijdens een bezoek aan Frankrijk te waarschuwen voor de gevolgen van de eventuele val van de Syrische tiran el-Assad.

Rai zei dat de val van Assad zou kunnen leiden tot een bloedbad en een burgeroorlog. Een scenario dat vooral  de Christelijke gemeenschap in Syrië zorgen baart. Christenen zijn immers ook in Irak en Egypte het slachtoffer geworden van de omwentelingen die daar plaatsvonden.

Het gevolg van Rai’s waarschuwing – die duidelijk niet was bedoeld als verdediging van Assad – was een boze verklaring van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse regering ging nog een stap verder en zegde alle geplande ontmoetingen tussen Rai en Amerikaanse regeringsfunctionarissen, tijdens zijn huidige bezoek aan de Verenigde Staten, af.

De ontwikkelingen in Egypte sinds de val van Moebarak en eerder in Irak, maken echter duidelijk dat Rai een beter inzicht heeft in de ontwikkelingen in het Midden-Oosten dan de Franse- en Amerikaanse regering.

De crisis in Egypte explodeerde de afgelopen week, toen demonstraties van woedende Kopten – die een einde eisten aan het geweld tegen deze christelijke gemeenschap – wreed de kop werden ingedrukt door het Egyptische leger. De regering Obama reageerde echter door de Kopten op te roepen tot ‘terughoudendheid’

Missing Peace onderzoeker Sharon Shaked, interviewde dezelfde week een in Egypte levende Koptische vrouw in Berlijn.  Deze waarschuwde voor wat er zal gebeuren na de Egyptische verkiezingen in november.

De vrouw, die anoniem wenste te blijven,  beschreef een klimaat van terreur en toenemend Islamisme, dat ook letterlijk zichtbaar is in het straatbeeld in Egypte, waar  Salafistische kledij nu dominant aanwezig  is.

Zij voorspelde dat de Koptische gemeenschap het lot zal ondergaan van de Egyptische Joden, die eerder uit Egypte verdwenen na jarenlange repressie en deportaties.

Libië

Een ander bewijs van de staat van ontkenning waarmee politici in het Westen de ontwikkelingen het Midden-Oosten beschouwen werd geleverd door Pajamas Media redacteur Barry Rubin.

Rubin rapporteerde over een bezoek van de Amerikaanse senatoren Mc Cain, Kirk, Graham en Mario Rubio aan Libië.

De vier senatoren schreven daarna een opinie artikel dat in The Wall Street Journal verscheen. In dat artikel deden zij het voorkomen dat na de val van Khadaffi alles in orde was in het door burgeroorlog geteisterde land.

Rubin vergeleek de senatoren met naïeve toeristen.  Er zijn immer talloze aanwijzingen  en ooggetuigen verklaringen, waaruit blijkt dat er allesbehalve sprake is van orde en een op handen zijnde democratie in Libië.

Als de ervaring van de  enige Jood in Libië indicatief is voor de richting die Libië opgaat, dan is Rubin’s bezorgdheid over de naïviteit in de benadering van de nieuwe situatie in Libië,  terecht.

David Gerbi, een Jood wiens familie 40 jaar geleden uit Libië werd verdreven, kwam vol hoop naar het land en wilde de synagoge van Tripoli in herbouwen. Hij werd echter met de dood bedreigd en werd gedwongen zijn rehabilitatie pogingen op te geven.

OVSE conferentie

Een derde voorbeeld van de Westerse neiging om weg te kijken van de realiteit in het Midden-Oosten werd geleverd tijdens de recente OVSE conferentie in Dubrovnik in Kroatië.

De Nederlandse parlementariër en Midden-Oosten deskundige Wim Kortenoeven hield daar een rede, waarin hij terecht waarschuwde voor de nieuwe agressieve politiek van de Turkse premier Erdogan in het Midden-Oosten. 

Kortenoeven beschreef de situatie, die is ontstaan door de Turkse politiek ten opzichte van Cyprus en Israël en de crisis in de Arabische wereld, op een reële wijze  maar stuitte op een muur van verzet.  Dat Kortenoeve beter op de hoogte is van de situatie rond Turkije werd  nog eens onderstreept door een bericht in Today’s Zaman. De Turkse krant meldde maandag jl. dat Turkse oorlogsschepen posities hadden ingenomen ten zuiden van Cyprus.

Kortenoeven verklaarde later in een e-mail aan Missing Peace dat zijn eigen delegatiegenoten van het CDA (Corus en Ferrier) hem keihard waren afgevallen. Er werd zelfs een speciale verklaring tegen hem uitgesproken.

De leden van de Nederlandse delegatie  applaudisseerden zelfs voor de Turkse delegatie toen die in een weerwoord Israel impliciet van oorlogsmisdaden beschuldigde.

Het incident dat tot een groot artikel in The Jerusalem Post leidde werd echter door de Nederlandse media geheel genegeerd.

Eerlijke benadering

Terug naar Melanie Phillips.  

Zij schrijft namelijk dat ‘het conflict tussen de Arabische wereld en Israel slechts zal worden opgelost wanneer de vrije wereld een reële en eerlijke benadering zal gaan hanteren tegenover de agressors en het werkelijke slachtoffer’.

Zo lang die vorm van rede ontbreekt zal de kans op oorlog slechts toenemen.

Het zelfde geldt voor de Westerse benadering van de zogenaamde Arabische ‘lente’.

Wanneer het Westen blijft wegkijken van de reële situatie en niet op tijd ingrijpt om processen richting democratie in het Midden-Oosten te waarborgen zal de kans op oorlog en chaos alleen maar toenemen.