Missing Peace | missingpeace.eu | NL

De niet zo ‘Vrije’ Universiteit en de anti-Israel campagne

Door Missing Peace

 Sharon Shaked en Yochanan Visser

George Canawati is een christelijke Palestijnse journalist uit Bethlehem. Deze week werd hij door de PA gearresteerd nadat hij kritiek had geuit op de nalatige behandeling die Palestijnen krijgen in een door de PA beheerde kliniek in Bethlehem.

Uiteraard zal de arrestatie van Canawati niet besproken worden wanneer vandaag en morgen op de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) het symposium ’Uur van de waarheid’ zal worden gehouden.

Die conferentie richt zich op promotie van het zogenaamde ‘Kairos Dokument’.

Dat document belicht de positie van de Palestijnse christenen op een wijze die op geen enkele wijze recht doet aan de realiteit en de  waarheid. De onderdrukking en intimidatie van christenen door moslims en de PA,  die vooral in het geval van Bethlehem uitgebreid beschreven is, komt niet in het document voor.

In feite zijn zowel het document als het VU symposium slechts bedoeld om de staat Israël te demoniseren.

Wetenschap

Met wetenschap heeft het Kairos document dan ook niets te maken.

De vraag rijst dus, waarom de VU toestond dat dit symposium – dat in feite haaks staat op de wetenschappelijke doelen van de universiteit – op haar campus wordt gehouden.

Daarnaast zou ook de wijze waarop de organisatie is omgegaan met herhaaldelijke verzoeken om het symposium een meer wetenschappelijke basis te geven – door sprekers uit te nodigen die hadden kunnen bijdragen aan ‘het geheel der kennis’ – voor de VU  reden hebben moeten zijn om het evenement te schrappen.

Uiteindelijk bleek uit het verhaal hieronder echter, dat de VU in het geheel niet van plan was om bij te dragen aan het juiste academische karakter van het symposium.

Verschillende sprekers waaronder de directeur van Sabeel Jeruzalem Naim Ateek, die bekend staat om zijn uiterst anti Israël denkbeelden, zijn uitgenodigd om een rede te houden. Daarbij gaat het over onderwerpen zoals ‘de voortdurende  Nakba”.

Anderen zijn geïnviteerd om over hun persoonlijke belevenissen te vertellen. Onder hen Daoud Nasser een Palestijnse boer uit de omgeving van Bethlehem.

Leugens

Nasser werd vorig jaar betrapt op het verspreiden van grove leugens over slooporders van enige bouwsels op zijn boerderij nabij Neve Daniel.

Hij beweerde toen dat de Israëlische autoriteiten ‘zomaar’ en ‘plotseling’ opdracht hadden gegeven om deze bouwsels te slopen. Hij zei verder dat Israel dit deed om zijn geest te breken en dat hij vastbesloten was dit kwaad te bestrijden. Nasser vroeg daarop om donaties aan zijn buitenlandse sponsors.

Later gaf Nasser toe dat hij had gelogen en dat de order om de illegale bouwsels af te breken vijf jaar daarvoor, en na rechtbankprocedures, was afgegeven.

Nasser is zeker niet armlastig en heeft permanent gratis personeel op zijn boerderij, waar Europese vrijwilligers het werk doen.

Ethos VU

Van verschillende kanten is geprobeerd om de organisatie te bewegen om het symposium  open te stellen voor andere gezichtspunten opdat het wetenschappelijke ethos van de universiteit niet zou worden beschadigd.

Zo is er bijvoorbeeld aan de organisatie voorgesteld om iemand te laten spreken die de andere kant van het Palestijns Israëlische conflict zou kunnen belichten, en die meer over de positie van de Christenen in het Midden-Oosten zou kunnen vertellen. Dit werd echter geweigerd.

Na deze weigering is er  aan de Vrije Universiteit  toestemming gevraagd voor het plaatsen van een kraampje met alternatieve informatie, bij het universiteitsgebouw waar het symposium zal plaatsvinden.

Na een lange bedenktijd werd ook dit verzoek geweigerd.

Deze weigering betekende in feite  een breuk met het beleid van de universiteit.

In een brief aan dominee Gerbrig Arends, die het verzoek indiende, gaf de VU als excuus dat de organisatie die het symposium leidt (en niet de universiteit zelf) denkt dat religieuze ideeën over het Palestijns Israëlische conflict niet zullen passen bij de internationale en juridische aard van deze conferentie.

Ds. Arends had echter op geen enkele wijze aangegeven dat haar informatie religieus van aard zou zijn.

De Vrije Universiteit is  gebonden aan de wetenschappelijke integriteit van haar instituut, en is daarom gehouden deze integriteit te waarborgen voor haar studenten en faculteitsleden.

Integriteit

Een beschrijving van dit beleid kan ook worden gevonden in de Europese code voor wetenschappelijke integriteit die de VU zelf publiceerde.

Artikel 2.2 van deze Europese code stelt vast dat een academisch instituut verplicht is om een “cultuur van onderzoeksintegriteit” te bewerkstelligen. Dezelfde code benadrukt ook dat fabricatie en vervalsing, inclusief misrepresentatie en het opzettelijk weglaten van ongewenste feiten en informatie een van de ergste schendingen van de wetenschappelijke ethos is. 

In het Kairos document zijn veel voorbeelden te vinden van misrepresentatie, en het opzettelijk weglaten van ongewenste feiten. Het document  bevat daarnaast meer dan 50 negatieve verwijzingen naar de soevereine staat Israël.

Woorden zoals “bezetting” en “beroving” komen regelmatig voor als het over Israel gaat en de staat wordt omschreven als “de vijand die slecht is en een zonde tegenover God begaat” . Het document keurt nog net geen zelfmoord acties goed, maar het stelt wel dat iedereen die om het leven komt als gevolg van een “verzetsactie” tegen Israel in hoog aanzien moet worden gehouden.

Het Kairos Document promoot ook de anti Israël boycot campagne (BDS) en roept op tot de zogenaamde één staat oplossing. Een oplossing die al in 1938 door de Britse Peel commissie werd verworpen omdat het tot meer bloedvergieten zou leiden.

Verder heeft de directeur van Sabeel, Naim Ateek, opgeroepen tot een stopzetting van de westerse hulp aan Israël.

Doordat de conferentie het  Kairos document  met zijn vele onjuistheden centraal stelt, en omdat er sprekers zijn uitgenodigd die aantoonbaar zijn betrapt op liegen, gaat de VU in tegen haar eigen codes.  Het symposium zal dan ook een negatieve invloed op de onderzoeksintegriteit van de studenten en faculteitsleden van de VU hebben.

VU en PLO

Sterker nog, in feite collaboreert de VU, door het organiseren van de Kairos conferentie minder dan een week voor de stemming in de VN over de  unilaterale uitroeping van een Palestijnse staat, met de agenda van de PLO.

Deze tactiek van het beïnvloeden van Universiteiten staat ook beschreven in een onlangs gepubliceerd rapport van de Palestijnse Strategie Groep (PSG).  Daarin wordt uitgelegd dat het organiseren van symposia in het buitenland bedoelt is om het publiek aldaar te beïnvloeden door het geven van informatie over de Palestijnse zaak en de  gang naar de VN, die tot doel heeft een staat uit te roepen zonder vredesakkoord met Israel.

De Vrije Universiteit heeft zich dan ook door het toelaten van deze conferentie en  door haar omgang met de vrijheid van meningsuiting en de wetenschappelijke integriteit, buiten de academische orde geplaatst.