Missing Peace | missingpeace.eu | NL

De escalatie in zuid Israël en het bredere conflict

Door Missing Peace

Terwijl Israël probeerde de spanningen met Egypte te reduceren door excuses aan te bieden voor de dood van 6 Egyptische politiemannen tijdens een vuurgevecht met de PRC terroristen na de aanslag donderdag, blijkt uit niets dat Egypte het zelfde wil.

Er zijn tegenstrijdige berichten over de Egyptische ambassadeur, die teruggeroepen zou zijn uit Tel Aviv. Maar uit Cairo kwamen beelden die genoeg zeggen over de haat tegen Israël, die in Egypte nieuwe hoogten heeft bereikt.

Deze video laat zien hoe een woedende menigte bij de Israëlische ambassade in Cairo juicht wanneer een van de demonstranten, ondanks de aanwezigheid van Egyptische bewakers de vlag van de Israëlische ambassade verwijdert.

Egypte heeft aangegeven dat excuses voor de dood van de 6 politiemensen onvoldoende zijn. Dat laat de intenties van de militaire leiders ten aanzien van Israël goed zien . De zes werden gedood tijdens een vuurwisseling die vanaf Egyptisch grondgebied begon en na een gecoördineerde moorddadige aanslag op Israelische burgers die vanuit het zelfde Egypte werd geïnitieerd.

De terroristen verbleven volgens Israëlische bronnen al een week in Egypte waar ze hulp hebben gehad van ‘locale groepen en elementen’. Al eerder berichten wij dat er sterke aanwijzingen zijn dat die zogenaamde ‘elementen’, Egyptische militairen of politiemensen waren. Op de plaats waar de aanval op Israel donderdag begon is een Egyptische militaire grenspost.

Er is niets bekend van een Egyptisch excuus voor de aanval tegen Israel vanaf haar grondgebied.

Terwijl het Israëlische antwoord op de massieve raket aanvallen van gisteren op zuid Israëlische steden uitbleef, werden vanuit Gaza vannacht onophoudelijk raketten afgevuurd.

Vanmorgen bijvoorbeeld, om 7.14 uur schoot het Iron Dome anti-raket systeem bij Ashkelon 3 raketten uit de lucht. Om 08.00 uur volgde een raket op Beer Sheva en om 8.54 werden opnieuw 3 raketten op Beer Sheva afgeschoten. Ook in dit geval schoot Iron Dome de raketten uit de lucht. Israel heeft maar twee van de antiraket systemen. Bovendien is het systeem peperduur, iedere onderschepping van een raket uit Gaza kost honderdduizend dollar.

Het voorlopig uitblijven van de Israëlische reactie heeft te maken met het dilemma waarvoor de Israëlische regering zich nu geplaatst ziet.

Aan de ene kant zal de veiligheid van de burgers in zuid Israel hersteld moeten worden, aan de andere kant is het duidelijk dat Israel geen nieuwe oorlog om Gaza wil waarbij dit keer de kans groot is dat er een regionaal conflict uit zal voortkomen.

In onze analyse van een maand geleden maakten we al melding van de aankondiging dat Egypte bij een toekomstige oorlog tegen Hamas in Gaza ‘de wil van het volk zal volgen’.

Wat die ‘wil’ inhoudt zagen we zaterdagavond bij de Israëlische ambassade in Cairo.

Een ander front waar escalatie verwacht kan worden bij een massieve IDF aanval op Hamas in Gaza is de grens met Libanon en zelfs die met Syrië.

Israëlische analisten hebben al gewezen op de banden tussen PRC, de beweging die verantwoordelijk is voor de huidige crisis,  en Hamas enerzijds en Hizbollah (Iran) en Assad in Syrië.

Hizbollah’s positie in Libanon is verder verslechterd sinds de bekendmaking van de namen van vier van haar leden die verantwoordelijk zijn voor de moord op ex-premier Hariri en de aankondiging dat er meer politieke moorden zullen worden onderzocht.

Assad’s regime wankelt nu de VS openlijk de kant van de oppositie hebben gekozen en door de zich uitbreidende opstand in Syrië. De alliantie tussen Iran,Syrië en Hizbollah in Libanon staat dus op de tocht. In het Midden-Oosten is het normaal dat dan de aandacht wordt afgeleid naar Israël.

Een derde complicerende factor van betekenis, is de nasleep van de Gaza oorlog in 2008/2009. Het leidt geen twijfel dat hernieuwd ingrijpen in Gaza Israël opnieuw schade gaat opleveren in de internationale arena.

Ondertussen is het sommige commentatoren opgevallen dat de president van de PA, Mahmoud Abbas geen veroordeling van de terroristische aanslag op Israël heeft uit gesproken.  Abbas heeft wel om een spoedzitting van de VN veiligheidraad gevraagd vanwege de ‘Israëlische agressie tegen Gaza’.

Het is een nieuwe aanwijzing dat Abbas meer waarde hecht aan goede betrekkingen met Hamas en de confrontatie met Israël onverminderd voortzet.

 

 

www.missingpeace.eu