Missing Peace | missingpeace.eu | NL

De crisis in de Egyptische Israëlische relatie – Updated

Door Missing Peace

Het ‘staakt het vuren’ dat door Hamas werd aangekondigd voor 21.00 uur zondagavond lijkt – zoals eigenlijk gebruikelijk is – niet te houden.

Hoewel de aanvallen zich lijken te hebben verplaatst naar de steden direct om Gaza werden er sinds gisteravond 16 raketaanvallen op Israël gemeld. Waarvan de meest recente om 19.30 maandagavond 22 augustus toen twee raketten richtng Ashkelon werden afgeschoten.

In de urenlange nieuwsuitzendingen op de Israëlische televisie zondagavond, waren echter de raketten niet het hoofdonderwerp van gesprek. De meeste aandacht ging uit naar de spanningen met Egypte.
Met aan de ene kant commentatoren die het publiek gerust stelden door te wijzen op het belang dat Egypte heeft bij het handhaven van de rust met Israel gezien de interne chaos in het land.
Aan de andere kant was er bijvoorbeeld Ehoed Yari, de commentator voor Arabische zaken op Arutz (Kanaal) 2 , die meldde dat de 121 partijen die willen deelnemen aan de Egyptische verkiezingen nu allen roepen om het opzeggen van het Camp David vredesakkoord. Het Moslim Broederschap organiseerde bovendien de betogingen tegen Israel om zodoende nu al de banden te verbreken.
De opvattingen van de politici reflecteren de toenemende haat tegen Israël in Egypte.
Dit werd ook duidelijk uit nieuw video materiaal dat gisteren ook op de Israëlische tv te zien was.
Een uitzinnige Egyptische massa bij de Israëlische ambassade heft spreekkoren aan waarin de bekende
kreet ‘Khaibar al Yahud’ voorkomt.

De vlag van Israël die kort daarvoor door een van de demonstranten was verwijderd werd verbrand en later is het volgende spreekkoor te horen:

“Stop met de verkoop van gas, laten we ze (de Joden red.) verbranden met gas”.

MEMRI kwam bovendien met een andere video waarop betogers te zien zijn die een bord met een swastika omhoog houden waarop geschreven staat “De gaskamers zijn klaar”

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/3083.htm

De Egyptische journalist Mahmoud Mounir, die Hebreeuws spreekt, werd op Arutz 1 en 2 geïnterviewd over de Egyptische houding tegenover Israël.          Hij noemde de situatie tot twee keer toe ‘kritisch’ en zei dat de militaire Junta wil dat Israël niet slechts spijt betoont over de dood van zes Egyptische politieagenten tijdens de jacht op de terroristen direct na de serie aanslagen op donderdag jl.
Egypte wil officiële excuses van Israël.
Het is duidelijk dat de Egyptische leiders op die wijze het volk willen kalmeren.

In Israel wordt echter terecht gewezen op de absurdheid van de Egyptische eis. Ten eerste omdat Israël vanuit Egypte werd aangevallen maar ook omdat uit getuigenverklaringen is komen vast te staan dat de terroristen die de aanslagen pleegden Egyptische uniformen droegen.
Verder is het vrijwel zeker dat Egyptische militairen en/of politieagenten op zijn minst de andere kant op keken toen de terroristen hun actie voorbereidden en uitvoerden.
Voorts werd er donderdag jl. de hele dag vanuit Egypte op Israëlische burgers en militairen geschoten.
De omgekomen Egyptische agenten hielden zich op in het zelfde gebied. Wat er precies is gebeurd zal onduidelijk blijven.

Maar uit de hele affaire blijkt dat Egypte op een confrontatie koers ligt ten opzichte van Israël.
De huidige crisis zal vrijwel zeker niet direct in oorlog uitmonden maar wel zeker is dat na de Egyptische verkiezingen – met de verwachte overwinning van de islamisten –  iedere confrontatie tussen Hamas en Israël op een oorlog met Egypte zal kunnen uitdraaien.

Ondertussen is duidelijk geworden dat Israel er alles aan deed om zowel de rakettencrisis als de crisis met Egypte niet verder te laten escaleren.

Een Israëlische delegatie vloog gisteren onverwacht naar Cairo en president Shimon Peres nodigde de Egyptische ambassadeur uit voor een post Ramadan diner. Aan het rakettenfront werd een zelfde soort beheersing getoond. De laatste  Israëlische actie dateert van maandagavond toen in noord Gaza een eenheid die raketten afvuurde, werd aangevallen. De andere aanvallen inclusief de escalatie van zondag overdag bleef vrijwel onbeantwoord.

De haat tegen Israel die nu zo duidelijk zichtbaar werd in Egypte, kwam ook elders tot uitbarsting. niet in het Midden-Oosten maar in Engeland.                    Op Trafalgar Square was gisteren een demonstratie waarin kinderen actief meededen aan de haatcampagne tegen de Joodse staat en waar de foto hieronder werd genomen.   

 

 

 

 

 

 

De schoonzuster van Tony Blair, Lauren Booth, hield op de demonstratie een toespraak waarin ze Jordanie, Libanon en Egypte opriep om Jeruzalem (Al Quds) te ‘bevrijden’.  Assad hoefde van Booth niet in actie te komen die heeft immers ‘andere dingen’ aan zijn hoofd.

http://richardmillett.wordpress.com/2011/08/22/lauren-booth-lebanon-jordan-and-egypt-must-liberate-jerusalem/

 

  1. http://missingpeace.eu/nl/2011/09/tantawi-%e2%80%98onbereikbaar%e2%80%99-tijdens-aanval-op-israelische-ambassade-in-cairo/
    Tantawi ‘onbereikbaar’ tijdens aanval op Israëlische ambassade in Cairo | missingpeace.eu/nl
    schreef: op 10 september, 2011 op 9:58 pm

    […] Op 22 augustus jl. publiceerde Missing Peace een artikel getiteld ‘ De crisis in de Egyptisch Israëlische relatie’. […]