Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Iran werkt aan Armageddon, de wereld slaapt

Door Missing Peace

De wereld staat op zijn kop. Nieuws over boten en vliegtuigen met activisten op weg naar Israel, is goed voor honderden reportages. Ontwikkelingen in Iran die een acuut gevaar voor de wereldvrede inhouden, worden echter grotendeels genegeerd. Deze ontwikkelingen worden beschreven in een nieuw Missing Peace rapport: ‘The second Islamic revolution and the return of Mahdi’.

Het rapport, beschrijft de apocalyptische messiaanse denkwijze van de Iraanse leiders, en geeft de meest  recente bewijzen over de productie van een Iraanse atoombom. Het rapport laat verder zien dat het Iraanse regime ervan overtuigd is dat de onrust in de Arabische wereld en de economische crisis in het Westen deel zijn van een apocalyptisch ‘einde van de huidige wereld’ scenario. Dit scenario zou moeten uitmonden in de komst van de Shia Messias Mahdi, de verdwenen twaalfde imam, en de stichting van een Islamitisch wereldrijk onder leiding van Iran. Deze religieuze overtuiging komt ook tot uiting in de wijze waarop Iran opereert in de Arabische landen waar omwentelingen gaande zijn, of hebben plaatsgevonden.

Het MP rapport gaat ook in op de zeer ongebruikelijke waarschuwingen tegen een militaire aanval op Iran, die het voormalig hoofd van de Mossad Meir Dagan, in mei gaf aan de Israëlische regering. De Israëlische regering zou inderdaad tot de conclusie kunnen zijn gekomen dat nog slechts militair ingrijpen Iran kan afhouden van een nucleair wapen. Een zelfde conclusie werd in juni ook voorgelegd aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, door de directeur van het Washington Institute for Near East Policy, Robert Satloff. Deze conclusies lijken echter niet tot nieuwe internationale actie te leiden. Om met Satloff te spreken, het Westen lijkt verdoofd.

Sancties
Het Internationale Atoom Agentschap (IAEA) geeft nu steeds duidelijker aan dat het uitermate ongerust is over de ontwikkelingen in het Iraanse nucleaire programma. Het Westen beperkte zich echter tot het uitbreiden van het sanctie regime. Uit Iran kwam vorige week informatie die laat zien dat de sancties vooral de Iraanse bevolking hard treffen. Nu al is aan te tonen dat de sancties nauwelijks invloed hebben op het Iraanse nucleaire programma en zeker niet op de Iraanse leiders. Die lijken steeds militanter te worden en bedreigen het Westen en Israel bijna dagelijks.

Kochavi
De bevindingen in het Missing Peace rapport werden onderschreven door een analyse die het hoofd van de militaire inlichtingendienst van de IDF vorige week in de Knesset gaf. Generaal Majoor Aviv Kochavi vertelde de Knesset dat Iran binnen twee jaar een kernwapen kan produceren. Ook hij stelde dat de sancties vrijwel geen invloed hebben gehad op het regime en haar nucleaire programma. Hij zei verder dat Iran de onrust in de Arabische wereld uitbuit, en geïnfiltreerd is in Syrië, Libanon, Egypte, Bahrein, Soedan, Jemen, Irak en Gaza.

De directeur generaal van het Internationale Atoom Agentschap, Yukia Amono trok vorige week opnieuw aan de bel over de Iraanse plannen om de uranium productie te verdrievoudigen. Eerder had het IAEA al informatie vrijgegeven waaruit bleek dat Iran inderdaad werkt aan de ontwikkeling van een ontstekingsmechanisme voor een atoombom, en nu voldoende verrijkt uranium heeft voor de productie van meerdere kernwapens. Een gesprek tussen Iraanse onderhandelaars en de IAEA deze week, werd door de Iranaanse delegatie uitermate positief genoemd. Maar zoals zo vaak bleek later dat de zaken nog altijd muurvast zitten.

Militante houding
De Iraanse leiders gaven recentelijk ook weer blijk van hun toenemende militante houding. Jerusalem Post columnist Michael Freund schreef dat Ahmadinejad op 23 juni rechtstreeks sprak over het maken van een atoombom. “ Wanneer we een bom zouden willen maken,  zijn we voor niemand bang en we zijn niet bang om het bekend te maken, niemand kan ook maar iets doen”, aldus Ahmadinejad.

In dezelfde week zei de Iraanse president dat de westerse landen afgezanten van Satan zijn op de wereld. Eerder had de Iraanse president op 27 mei tijdens een ceremonie in Qom gezegd dat de landen in het Midden Oosten de arrogante machten (Het Westen) zullen trotseren, en het Zionistische kankergezwel uit het Midden-Oosten zullen verwijderen. De Iraanse geestelijk leider Ali Khamanei  zei eind juni dat ‘de fundamenten onder het Zionistische en Amerikaanse regime aan het afbrokkelen zijn’.  Hij zei verder dat de omwentelingen in de Arabische landen zullen uitmonden in meer Islamitische regimes.

Khamenei’s topadviseur voor militaire zaken Safavi zei vorige week dat de 21ste eeuw de eeuw van de Islamitische bewustwording zal zijn. Deze opmerking kwam nadat hij uiteen had gezet hoe Iran en de islamitische landen 80 % van de wereldeconomie kunnen saboteren door het scheepvaart verkeer in belangrijke waterwegen lam te leggen. Dat Safavi geen loze bedreigingen uitte bleek uit het afschieten van zogenaamde ‘stealth’ raketten op namaakschepen in de straat van Hormuz, tijdens grootscheepse proeflanceringen van Iraanse raketten deze week.  http://www.youtube.com/watch?v=AUwHC9SiTWw

Europa
In Europa lijken de ontwikkelingen in Iran echter nauwelijks indruk te maken. In Nederland vindt men dergelijk nieuws over Iran vaak terug op blogs en kleinere nieuwssites. Maar ook in andere opzichten is het letterlijk ‘business as usual’.

In Duitsland bijvoorbeeld blijft de handel met Iran bloeien, de gouverneur van Esfahan maakte op 7 juli bekend dat 500 Duitse bedrijven zullen deelnemen aan een gezamenlijke Duits Iraanse industriële expo in Iran. Ondanks de sancties nam de handel tussen Duitsland en Iran vorig jaar met 2,6% toe tot 3,8 miljard Euro.

De uitvoer van Nederlandse producten naar Iran steeg in de eerste vier maanden van dit jaar met 19% ten opzichte van de zelfde periode in 2010. Aan een handelsexpositie over de bouwindustrie in Mashhad Iran nemen maar liefst negen Europese landen deel.

Verdoving
Satloff had gelijk met zijn analyse dat de wereld door de onrust in de Arabische landen ‘verdoofd’ is geraakt met betrekking tot Iran. Zijn stelling dat slechts grootschalig militair ingrijpen Iran nog van een nucleair wapen kan afhouden, lijkt ook terecht.

De Israëlische regering lijkt echter tot de conclusie gekomen dat de wereld Iran niet meer zal stoppen. De  zeer ongebruikelijke waarschuwingen van ex Mossad  chef Dagan aan het adres van Netanyahoe en Barak  kunnen alleen in die context begrepen worden. Minister van defensie Ehoed Barak heeft jaren geleden al voorspeld dat Israël alleen tegenover Iran zou komen te staan. De Israëlische premier heeft consequent duidelijk gemaakt dat hij het voorkomen van een Iraanse nucleaire Holocaust ziet als een historische missie.

Een herhaling van het Osirak scenario in 1981, toen de Israëlische premier Begin tegen het advies van de Mossad de Iraakse nucleaire reactor liet bombarderen, lijkt niet uitgesloten. Netanyahoe  weet ongetwijfeld over de  poster die twee jaar geleden een Hizbollah manifestatie in Beiroet domineerde. Een enorme foto met daarop een nucleaire paddestoel wolk hing boven het podium. De tekst eronder liet niets aan duidelijkheid over: Oh Zionisten, als jullie dit type oorlog willen, dan zal het zo zijn.

Het wordt tijd dat de wereld uit haar ‘verdoving’ ontwaakt.