Missing Peace | missingpeace.eu | NL

De Egyptische revolutie en de koude vrede met Israël

Door Missing Peace


Nu de protesten in Egypte zich meer en meer richten op het huidige interim regime wordt ook de rol van het Moslim Broederschap duidelijker.

De hernieuwde protesten op Tahrir, die nu al meer dan drie weken duren, werden eerst afgewezen door het Moslim Broederschap en andere Islamisten. Toen de demonstraties echter in omvang toenamen en er regelmatig gewelddadigheden plaatsvonden, besloot het Broederschap om een daad te stellen en nam Tahrir over aan de vooravond van het wekelijkse massaprotest op vrijdag.

Duizenden Islamisten vulden donderdagavond 28 juli het Tahrir plein en maakten duidelijk dat zij geen verdere ongeregeldheden zouden dulden.

Tijdens de massademonstratie werd opgeroepen tot invoering van de wet van Allah (sharia) en tot de ondergang van Israël.

Mythe
Eerder gebruikte het Moslim Broederschap een klassieke antisemitische mythe om de’ policy’ verandering en de ‘coup’ op Tahrir te rechtvaardigen.

De officiële website van het M.B. Ikhwan Online, publiceerde een bericht waarin werd beweerd dat drie ‘Zionistische provocateurs’ waren aangehouden op Tahrir die in het bezit waren van messen en buitenlandse valuta.

Ikhwan beweerde dat de drie tatoeages met de Davidster op hun lichamen hadden. Het MB orgaan meldde verder dat er sprake was van collaboratie tussen de Zionisten en de overblijfselen van het Moebarak regime, met de bedoeling om de revolutie te saboteren.

Dergelijke mythes over ‘Zionisten’ zijn normaal in Egypte en andere landen in het Midden-Oosten.

Deze bewering kwam echter zelfs in Egypte ongeloofwaardig over.

Al Masry Al Youm, de Egyptische krant die het bericht over de mythe bracht, merkte op dat tatoeages verboden zijn volgens de Joodse wet.

Een Egyptische militaire expert zei verder dat ‘het Zionistische veiligheidsapparaat niet zo stom is om gangsters en spionnen naar Tahrir te sturen met de Davidster getatoeëerd op hun lichaam’.

Men zou de belachelijkheid van dergelijke mythes nog kunnen inzien, ware het niet dat het een veel dieperliggend probleem exposeert en een aanwijzing is voor de toekomst van de verhoudingen tussen Egypte en Israël.

Opinieonderzoek
Juist vorige week werd een opinieonderzoek gepubliceerd dat werd uitgevoerd door ‘Newsweek’, in samenwerking met ‘The Daily Beast’.

Het onderzoek wees uit dat de Vrijheid- en Gerechtigheidpartij van het Moslim Broederschap de verkiezingen in Egypte gaat winnen en dat Amr Moussa de nieuwe president wordt. Moussa staat bekend om zijn anti-Israëlische houding.

Het anti Israel sentiment in Egypte was ook onderwerp van onderzoek in deze poll. Slechts 3% van de ondervraagden gaf aan positief over Israel te denken.

Maar nog verontrustender waren de gegevens over het in stand houden van het Camp David vredesakkoord tussen Israel en Egypte. In totaal 70% van de ondervraagden wilde het akkoord of annuleren of wijzigen. Slechts 17 % sprak zich uit voor het in stand houden van het akkoord.

Egyptisch antisemitisme
Het Moslim broederschap heeft een lange geschiedenis van antisemitisme. De oprichter van het MB Hassan al-Banna was een fervent supporter van Hadj Amin al Husseini, de Palestijnse leider die bekend stond om zijn antisemitisme.

In een document dat door de OSS in 1946 werd onderschept, prees hij Hoesseini voor de collaboratie met Hitler. Een collaboratie die volgens al-Banna als doel had het ‘zionistische probleem’ op te lossen.

De ideoloog van het moslim Broederschap Sayyid Qutb schreef in 1950 een invloedrijk essay met de titel ‘ Onze worsteling met de Joden’ waarin hij de Joden als de uitvinders van het kwaad neerzette. Hij schreef dat dit kwaad ook zichtbaar was in de vorming van de staat Israel.

De huidige leiders van het Moslim Broederschap hebben nooit afstand genomen van deze denkbeelden.

Maar ook Hamas, dat een filiaal is van het Moslim Broederschap, heeft een handvest waarin grove antisemitische passages staan.

Het antisemitisme in Egypte werd niet door het Moslim Broederschap uitgevonden en werd bijvoorbeeld al beschreven door de Franse chirurg A.B. Clot die van 1825 tot 1848 in Egypte verbleef. Hij schreef dat het “Israëlitische ras door de Moslims het meest gehaat wordt”. Hij meldde verder dat de eeuw daarvoor de ‘Israëlieten’ vaak gedood werden omdat ‘ze zonder respect over de Koran praatten’[i].

Vanaf het ontstaan van de staat Israel heeft het antisemitisme in Egypte echter epidemische vormen aangenomen. Dit resulteerde in de verwoesting van de totale Joodse gemeenschap in Egypte maar ook in vier oorlogen tegen de Joodse staat.

Zelfs Anwar Sadat de Egyptische president die vrede sloot met Israel, heeft zich ingelaten met antisemitisme en de antisemitische retoriek tegen Israël.

Al in 1953 publiceerde Al Musawwar, een Egyptisch weekblad, een antisemitisch geschrift over Hitler, dat door Sadat geschreven was[ii].

Een paar dagen voor de ondertekening van de Camp David akkoorden met Israël in september 1979, zei Sadat in Cairo het volgende tegen zijn minister Buitenlandse zaken: “Wij hebben te maken met de laagste en de meest gemene van alle vijanden. De Joden kwelden hun profeet Mozes en ergerden hun God”[iii].

Relaties
De relaties tussen Egypte en Israel staan dus in toenemende mate onder druk. Tijdens de betogingen op Tahrir vrijdag jl. werden anti-Israëlische spreekkoren aangeheven. http://www.youtube.com/watch?v=hoOWIhPOdaQ

De afgelopen periode zijn er echter ook pogingen ondernomen om de Egyptische relaties met Israel letterlijk op te blazen.

Dit blijkt het meest duidelijk uit de herhaaldelijke sabotage van de gasleiding die Israël voorziet van Egyptisch gas.

De gasleiding naar Israël werd zaterdag 30 juli voor de vijfde keer in 4 maanden aangevallen door Islamisten. De Egyptische autoriteiten lijken een dubbelspel te spelen met betrekking tot de gasleveranties aan Israel. Ten eerste valt op dat sinds de val van Moebarak de gasleiding onvoldoende bewaakt wordt.

Ten tweede wordt hervatting van de gasleveranties na reparatie van de gasleiding opgehouden door de Egyptische regering.

Bovendien probeert Egypte voortdurend te tornen aan de contractprijs die Israel voor het gas betaald.

De gigantische problemen in Egypte – dat ook verwikkeld is in een economische crisis – en de wijze waarop de Islamisten nu de volkswoede proberen te manipuleren doen het ergste vrezen voor de uitkomst van de revolutie.

De naderende machtsovername door een fel anti Israëlisch nationalistisch Islamistisch blok, maakt ook de toekomst van de Camp David akkoorden met de dag onzekerder.

Analisten wijzen vaak op het belang dat het Egyptische leger heeft bij handhaving van de Camp David akkoorden, die immers vergezeld gingen van omvangrijke pakketten Amerikaanse militaire hulp.

Mohammed Badie de leider van het Moslim Broederschap heeft echter al in juni jl. aangegeven dat de nieuwe Egyptische regering bij een volgend conflict tussen Israël en Hamas, zal luisteren naar ‘de wil van het volk’.

Een dergelijk conflict lijkt gezien de snel veranderende interne verhoudingen in het Midden-Oosten; de uitzichtloze situatie in de Palestijns Israëlische betrekkingen en de geavanceerde wapens die Gaza sinds het februari in overvloed binnenstromen slechts een kwestie van tijd.

De koude vrede van 42 jaar tussen Egypte en Israël lijkt voorbij.

[i] Andrew Bostom – Islamic Anti-Semitism pagina 39

[ii] D.F.Green Arab Theologicans on Jews and Israel pagina 87

[iii] Karsh-Islamic Imperialism pag. 188

 1. http://missingpeace.eu/nl/2011/08/meervoudige-terroristische-aanslag-schokt-israel/
  Meervoudige terroristische aanslag schokt Israel | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 18 augustus, 2011 op 4:01 pm

  […] aanslag komt niet als een verrassing. Missing Peace heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gerapporteerd over verontrustende ontwikkelingen in de Sinai woestijn en in de Egyptische houding tegenover […]

 2. http://missingpeace.eu/nl/2011/08/de-escalatie-in-zuid-israel-en-het-bredere-conflict/
  De escalatie in zuid Israël en het bredere conflict | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 21 augustus, 2011 op 7:11 am

  […] onze analyse van een maand geleden maakten we al melding van de aankondiging dat Egypte bij een toekomstige […]