Missing Peace | missingpeace.eu | NL

De Kerk in het Midden-Oosten en Christenen tegen Israël

Door Missing Peace

Dit Missing Peace bulletin gaat volledig over christenen en het Midden-Oosten.

Aan de ene kant is er het grotendeels onbekende verhaal van de vervolging van christenen die in de Islamitische landen van het Midden-Oosten wonen.  En aan de andere kant is er het fenomeen dat een groot gedeelte van de christelijke gemeenschap in het Westen geobsedeerd is met het enige land waar christenen niet vervolgd worden en waar de christelijke gemeenschap bloeit en groeit in plaats van verdwijnt.

Situatie christenen in PA
Het eerste artikel in dit bulletin, dat ook werd gepubliceerd in het Christelijke maandblad Profetisch Perspectief, laat zien dat christenen in vrijwel alle Arabische landen en Iran onderdrukt worden.

Bijzondere aandacht gaat in het artikel uit naar de situatie van de christenen in de gebieden onder Palestijnse bestuur in Israel.

Daaruit blijkt dat de aan populariteit winnende claim dat de zogenaamde Israëlische ‘bezetting’ verantwoordelijk is voor de afname van het aantal christenen in die gebieden, totaal vals is.

In feite vertrokken veel christenen nadat duidelijk was dat Yasser Arafat en de PLO het bestuur van de meeste Palestijnse steden en dorpen over zou nemen. Maar ook tijdens de jaren na 2000, toen tijdens de oorlog tussen de PA en Israel christenen het slachtoffer werden van moslimintimidaties

Het volledige artikel onder de titel ‘Christianophobia in het Midden-Oosten kunt u hier lezen:

http://missingpeace.eu/nl/2011/06/%E2%80%98christianophobia%E2%80%99-in-het-midden-oosten/

Kerk in Actie
Het tweede artikel in dit bulletin gaat over de wijze waarop de christelijke  NGO ‘Kerk in Actie’ omgaat met de waarheid en werkelijkheid wanneer het over Israël gaat.

Kerk in Actie heeft een afgezant die bij de Palestijnse organisatie Sabeel in Jeruzalem gestationeerd is.

In mei publiceerde Missing Peace twee artikelen over de wijze waarop deze afgezant bezig is met het zogenaamde ‘Israel bashen’.

Sabeel is een organisatie die streeft naar de zogenaamde ‘één staat oplossing’ voor het conflict in Israel.

Dat betekent het einde van de Joodse staat.

Sabeel is voor een groot deel verantwoordelijk voor de mythe dat Palestijnse christenen wegvluchtten als een gevolg van de Israëlische ‘bezetting’.

Sabeel hangt ook de moderne vervangingstheologie aan, die feitelijk stelt dat delen van het zogenaamde ‘oude testament’ in de Christelijke bijbel niet meer van kracht zijn, waar het gaat over het  volk Israël en het land Israël.

De Missing Peace- en andere publicaties leiden tot een reactie van de top van de Protestantse kerk in Nederland in het Reformatorisch Dagblad.

Kort daarop werd in Nes Amim in Israel een bijeenkomst gehouden tussen de PKN en leden van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Het doel van de PKN leek om weer bruggen te gaan bouwen in- en met Israël.

Uit het navolgende artikel blijkt echter duidelijk dat Kerk in Actie nog altijd bezig is met het verspreiden van valse getuigenissen tegen de Joodse staat . Ook was er sprake van onwaarheid toen men beweerde geen officiële banden te hebben met de Nederlandse Vrienden van Sabeel, de organisatie die in Nederland betrokken is bij het organiseren van de tweede ‘Free Gaza’ vloot.

Lees hier het artikel ‘ Kerk in Actie diskwalificeert zichzelf als bruggenbouwer in Israël’’

http://www.vkblog.nl/bericht/403775 een positieve waardering maakt u duidelijk door op de groene pijl naast de kop te klikken.

Bodar en het Derde Rijk
Het derde artikel, dat morgen verschijnt in het Katholiek Nieuwsblad,  gaat over Antoine Bodar, een vertegenwoordiger van de Katholieke kerk Nederland.

Bodar zei vorige week in het TV programma Knevel en Van den Brink dat de situatie op de West Bank doet denken aan het ‘Derde Rijk’.

De schrijver van dit artikel, ex-VVD senator Tom Struick van Bemmelen, neemt Bodar de maat over zijn hypocrisie tegenover Israel, en gaat ook in op het lot van de christenen in Israël.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/694-katholieken-steun-israël.html
Wat Van Bemmelen buiten beschouwing liet, is de volledig onacceptabele wijze waarop Bodar een vergelijking maakte met het fascistische Duitsland onder Hitler.

Bodar baseerde zijn opmerking op een bezoek aan een checkpoint (waarschijnlijk bij Bethlehem) en de in zijn ogen vernederende behandeling die Palestijnen daar ondergaan.

Het staat buiten kijf dat het checkpoint in kwestie gehaat wordt door Palestijnen die naar Jeruzalem willen.

De vergelijking  met het Duitse fascistische systeem is echter schandalig en gaat op alle punten mank.

Voor de tweede intifada konden Palestijnen Jeruzalem gewoon in en andersom konden Israeli’s Bethlehem bezoeken.

De serie gruwelijke zelfmoord aanslagen in Jeruzalem die vanuit Bethlehem werden georganiseerd maakte een eind aan beide bezoekersstromen.

De checkpoints die door de IDF daarop werden gebouwd waren regelmatig ook het doel van aanslagen waarbij vele doden zijn gevallen.

Dat resulteerde uiteindelijk in het bouwen van doorgangen waarbij vooral gekeken werd naar de veiligheid en niet naar het comfort van de degenen die er doorheen moeten.

Bodar erkende zelf aan het begin van het interview dat hij onvoldoende weet van de situatie in Israel. Hij zei namelijk: “wij weten eenvoudig te weinig af hoe het er daar aan toe gaat”.
Dat was echter een opmerking die werd ondergesneeuwd door de kant en klare conclusies die er op volgden, en er werd door de interviewers verder niet op gereageerd.

De erkenning van zijn eigen cognitieve afstand belette hem echter niet om mee te doen aan de cognitieve oorlog tegen Israël.

Het negende gebod
De obsessie met Israël brengt sommige christenen dus zelfs  zo ver om een deel van hun eigen Bijbel te ontkennen, maar ook tot het overtreden van een gebod dat ook in het christendom behoort tot de belangrijkste leefregels: ‘Lo ta’aneh be re’ega ed sjeker’ (9e van de  zgn.10 geboden)

In goed Nederlands:  ‘Leg over een ander geen valse getuigenis af’.