Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Briefing met kolonel Avital Leibowich IDF over laatste informatie m.b.t. de flotilla

Door Missing Peace

Hier is een korte opsomming van de inlichtingen die Missing Peace zojuist ontving in een briefing met colonel Avital Leibowich van de IDF.

1. De IDF heeft betrouwbare informatie dat passagiers van de Amerikaanse boot Audicy of Hope IDF soldaten zouden willen doden.
Ook beschikt men over informatie dat passagiers sulfur zullen gebruiken een zuur dat ernstige brandwonden veroorzaakt en zeer ontvlambaar is

2. De organisatoren van de flotilla, en met name de Europeanen, hebben banden met Islamisten, niet alleen met de IHH maar ook met Hamas en de Moslim Brotherhood in Europa

3. Amin Abu Rashed een Nederlandese moslim, is een van de leiders op de flotilla. Hij leidt ook een Hamas charity in Holland die gesloten werd door de autoriteiten maar nu weer onder een andere naam geopend is. De financiering komt voor een deel van de MB in Europa en andere islamitische organisaties daar.

4. Er zijn IHH leden op de flotilla.

5. De schepen zijn ongeveer 10 in aantal, de organisatie is niet goed maar de vastbeslotenheid des te groter. Het aantal deelnemers loopt in de honderden.
Nog lang niet alle deelnemende schepen zijn op het rendez vous punt aangekomen.

6. De IDF heeft het afgelopen jaar getraind in allerlei technieken die gebruikt kunnen worden in allerlei scenario’s. Van extreem geweld tot soft power. Iedere deelnemer in de flotilla overtreedt de Internationale maritieme wet op zeeblokkades in oorlogstijd, ook journalisten.

7. Een apart schip waarop 12 buitenlandse reporters met wat Israelische journalisten meevaren gaat met de Israelische marine mee tijdens de onderscheppingen. Daarnaast heeft de IDF een nieuw systeem dat het mogelijk maakt om live beelden van de gebeurtenissen aan te leveren aan de ‘warroom’ in Israel. Die beelden zullen direct vrijkomen.