Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Over olijftakken en ‘bruggen bouwen’ – Kerk in Actie tegen Israel

Door Missing Peace

Kerk in Actie publiceerde deze week op haar website een artikel waarin poging werd gedaan om haar medeplichtigheid aan het zogenaamde ‘Israel Bashen” te ontkennen. De aan de Protestantse Kerk Nederland gelieerde organisatie schreef in het artikel onder meer het volgende:

“In de media zijn berichten verschenen over ‘Israël bashing’, wat het beledigen van Israël betekent. Er wordt gesteld dat de Protestantse Kerk dit financiert. Dat is niet het geval”.

Bashen is een Engels woord en de betekenis is niet beledigen, maar kapot maken of in elkaar rammen.

Deze woorden passen beter bij wat er in de cognitieve oorlog tegen Israel bijna dagelijks gebeurt.

Kerk in Actie zegt nu dat het niet het ‘Israel bashen financiert. Echter uit het hele artikel blijkt dat men zich niet geheel prettig voelt bij die bewering. Dat blijkt uit de verdediging van Sabeel en de opzichtige poging om de activiteiten van Meta Floor, die namens Kerk in Actie bij Sabeel in Jeruzalem werkt, te rechtvaardigen.

De fraaie slotzin over bruggen bouwen in het Midden Oosten kan echter niet verbloemen dat uit de activiteiten in- en de publicaties van Kerk in Actie over Israel, blijkt dat de organisatie wel degelijk direct betrokken is bij het Israel ‘bashen’ en het ook financiert.

Kookboek
Een paar voorbeelden van Kerk in Actie publicaties maken duidelijk dat er absoluut geen sprake is van ‘bruggen bouwen’

Werelds koken - Meta Floor

Op de website van de organisatie staat bijvoorbeeld onder het artikel ‘Kerk in Actie wil Israel niet beledigen’ een bericht dat de actie ‘Gratis Kookboek’ tot nader order wordt verlengd. Het gaat hier om het kookboek ‘Werelds Koken’.

In dat kookboek staat een bijdrage van Meta Floor (zie bijlage) die het volgende schreef:

Palestijnse boeren kunnen hun olijfolie nauwelijks verkopen. Zij mogen niet reizen en zijn daarom aangewezen op Israëlische opkopers. Deze opkopers betalen nog minder dan de kostprijs. Palestijnse producten maken zo geen kans. En dat terwijl de Palestijnen zo’n rijke landbouwtraditie hebben”.

Dit verhaal is een helder voorbeeld van de wijze waarop Meta Floor -die Kerk in Actie 70.000 Euro per jaar kost- meewerkt aan de demonisering van Israel.

Werkelijke verhaal
Laten we aan de hand van betrouwbare bronnen, zoals de Wereldbank en Bloomberg, onderzoeken wat het werkelijke verhaal is over de Palestijnse olijfolie.

“Palestijnse boeren kunnen hun olijfolie nauwelijks verkopen”.

Wat schrijft de Wereldbank ? “Export is nooit de focus geweest van de Palestijnse olijfolie producenten”.

Waarom niet? Omdat historisch gezien bijna de hele productie bestemd was voor de eigen bevolking.

De overschotten- die per jaar verschillen omdat de olijfoogsten door allerlei factoren sterk fluctueren- werden altijd verkocht aan sommige Arabische landen en aan de Israëlische Arabische sector, schrijft de Wereldbank in een rapport uit 2006.

De EU organisatie EDD schrijft op haar website in december vorig jaar dat de Palestijnse olijfolie industrie altijd slecht georganiseerd en onprofessioneel was, dat was de voornaamste reden dat er niet werd geëxporteerd naar landen in Europa. Daar is nu verandering in gekomen dankzij EU projecten.

Maar het meest in het oog springende in het EDD artikel, is de opmerking dat

Israel haar markt gesloten heeft voor Palestijnse olijfolie.

Dat zou een antwoord kunnen zijn op de boycot van Israelische produkten door de Palestijnse Authoriteit .

Wat schrijft Floor?

“Zij (Palestijnse boeren) mogen niet reizen en zijn daarom aangewezen op Israëlische opkopers”.

Palestijnse boeren mogen niet reizen? Voor de export van olijven zal er eerst geoogst moeten worden en daarvoor reist men naar de akkers. Palestijnse boeren wonen namelijk zelden bij hun akkers.

De boeren zelf exporteren niet, dat doen de exporteurs en die reizen wat af zo blijkt uit de artikelen die in de links hieronder staan.

Een recent rapport van the Quartet Office van Tony Blair schetst dan ook een geheel ander beeld over de bewegingsvrijheid op de West Bank. Het rapport staat vol met voorbeelden van opheffen van checkpoints en verbeterde bewegingsvrijheid.

De Palestijnse boeren zijn aangewezen op Israëlische opkopers?

The Olive Oil Times is een medium dat over de productie van olijfolie rapporteert. In een artikel van januari 2011 wordt melding gemaakt van een ‘boost’ in de export van Palestijnse olijfolie naar Europa en de VS.

Agence Francaise Development een instituut van de Franse overheid dat derde wereld landen helpt, bevestigt dat de Palestijnse olijfolie buiten het Midden-Oosten wordt geëxporteerd.

Het instituut bevestigt ook de EDD conclusie dat een gebrek aan kwaliteit het voornaamste probleem was met de Palestijnse olijfolie tot nu toe.

Maar er wordt hard gewerkt om de kwaliteit op te krikken, en daarbij krijgen de Palestijnse boeren hulp van o.a. … Israel.

In Jenin, Tubas, Nablus en Beit Hanina op de West bank werken the Israeli Olive Board en the Palestinian Olive Board samen aan de verbetering van kwaliteit in de teelt van olijven. (Sr.Martin Gilbert – Atlas of the Arab -Israeli conflict pagina 174)

Een Bloomberg artikel van 20 januari jl. verhaalt ook over de verbetering in de situatie van de Palestijnse olijfboeren dank zij de exporten. Bloomberg voert een Palestijnse boer op die in 2003 2,80 dollar verdiende op een kilo olijven en nu 4,45 dollar per kilo. De man verdient nu het voor Palestijnse begrippen zeer goede salaris van 22.000 dollar per jaar.

Gezien de grote achterban van Kerk in Actie/PKN en het feit dat het hier om een gratis kookboek gaat, valt het aan te nemen dat deze nieuwe onwaarheden van Meta Floor door duizenden onwetende Nederlanders voor waar zijn aangenomen.

Niet de eerste keer
Dit is beslist niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Missing Peace publiceerde onlangs een rapport met andere voorbeelden waaruit blijkt dat Meta Floor en Kerk in Actie volop betrokken zijn bij de campagne om Israel te demoniseren en schuldig zijn aan het verspreiden van onwaarheden over de Joodse staat.

Plant een olijfboom
Over het onderwerp olijven publiceerde Kerk in Actie eerder een document onder de titel “Houd hoop levend – Plant een olijfboom!”

Ook in dat document werd het publiek onjuist voorgelicht met het doel om sympathie te kweken voor de Palestijnse zaak en om op de anti Israel sentimenten in te spelen.

Zo schreef Kerk in Actie dat sinds 2000 grote stukken landbouwgrond in de West Bank zijn onteigend en tienduizenden olijfbomen zouden zijn vernietigd voor de aanleg van het veiligheidshek door Israel.

Landbouwgrond voor het bouwen van het hek werd echter niet onteigend, de eigenaar kon bij de Israëlische overheid compensatie aanvragen maar de grond bleef zijn eigendom.

Olijfbomen die werden uitgegraven voor de bouw van hek moesten herplant worden.

Deze en andere aspecten van de aanleg van het hek zijn gewoon te vinden op de website van het Israelische Ministerie van Buitenlandse Zaken. http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Saving+Lives-+Israel-s+anti-terrorist+fence+-+Answ.htm

Olijfbomen als wapen
Olijfbomen spelen in het algemeen een grote rol in de cognitieve oorlog tegen Israel.

Olijfboom wordt met wortel en al uit de grond gehaald om elders herplant te worden.Olijfboom wordt met wortel en al uit de grond gehaald om elders herplant te worden.

Verhalen over “settlers’ die ’s nachts olijfbomen uit de grond rukken zijn gemeengoed en ook in het Kerk in Actie document wordt deze claim opgevoerd.

Uit de foto hierboven blijkt dat men een flinke kraan nodig heeft om een olijfboom uit de grond te trekken.

Het is dan ook gebleken dat een deel van de claims over olijfboom vandalisme die tegen Joden op de West Bank worden uitgebracht gebaseerd is op leugens.

Een andere claim die wordt gebruikt is de bewering dat Israel massaal olijfbomen heeft vernietigd op de West Bank. Pro Palestijnse websites spreken elkaar echter volledig tegen over de aantallen olijfbomen die zouden zijn vernietigd. Wij kwamen claims tegen van 260.000 bomen maar ook 1,2 miljoen en van 1,6 miljoen ! Over 2009 meldt de ene website dat er 7000 bomen zijn vernietigd maar elders werd met gemak het dubbele aantal gehaald.

Een Palestijnse website laat echter statistieken zien waaruit blijkt dat de productie van olijven stabiel is gebleven vanaf 1984.

Bruggen bouwen
Het lijkt er sterk op dat Meta Floor en Kerk in Actie dus niet de enige zijn die verhalen over olijven gebruiken om de onwetende massa’s te mobiliseren in de cognitieve oorlog tegen Israel.

Kerk in Actie wil echter bruggen bouwen en spreekt over haar ‘onopgeeflijke band’ met Israel.

Meta Floor schrijft op de website van de organisatie dat ze ‘met de houding van een leerling’ in Israel werkt, maar ze reageerde niet op een aanbod om meer te leren over het Midden-Oosten en de betekenis van het land Israel voor Joden.

Deze vrome taal en intenties kunnen niet langer verbloemen dat Kerk in Actie gewoon meewerkt aan de demonizering van de staat Israel.

 1. http://torayeshua.nl/cms/?p=2250
  Persbericht: PKN/Sabeel eensgezind anti-Israel «
  schreef: op 17 mei, 2011 op 7:56 am

  […] >>> De door Kerk in Actie gesubsidieerde Nederlandse medewerkster Meta Floor van Sabeel Internationaal verspreid onware anti-Israel informatie, zie: http://missingpeace.eu/nl/2011/05/over-olijftakken-en-bruggen-bouwen-kerk-in-actie-tegen-israel […]

 2. http://www.amsterdampost.nl/kerk-in-actie-spreekt-zich-zichzelf-tegen-inzake-israel-bashing/
  Kerk in Actie spreekt zich zichzelf tegen inzake Israel bashing - AmsterdamPost
  schreef: op 18 mei, 2011 op 11:25 pm

  […] medewerkster Meta Floor van Sabeel Internationaal verspreid onware anti-Israel informatie, zie: http://missingpeace.eu/nl/2011/05/over-olijftakken-en-bruggen-bouwen-kerk-in-actie-tegen-israel   4. Over de Gaza-vloot   Kerk in Actie stelt: "Ondersteunt Kerk in Actie de Gaza […]

 3. http://tora-yeshua.nl/2011/05/persbericht-pknsabeel-eensgezind-anti-israel/
  Persbericht: PKN/Sabeel eensgezind anti-Israel | tora-yeshua.nl
  schreef: op 10 juni, 2011 op 2:53 pm

  […] >>> De door Kerk in Actie gesubsidieerde Nederlandse medewerkster Meta Floor van Sabeel Internationaal verspreid onware anti-Israel informatie, zie: http://missingpeace.eu/nl/2011/05/over-olijftakken-en-bruggen-bouwen-kerk-in-actie-tegen-israel […]

 4. http://missingpeace.eu/nl/2011/06/de-kerk-in-het-midden-oosten-en-christenen-tegen-israel/
  De Kerk in het Midden-Oosten en Christenen tegen Israël | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 29 juni, 2011 op 8:45 pm

  […] mei publiceerde Missing Peace twee artikelen over de wijze waarop deze afgezant bezig is met het zogenaamde ‘Israel […]

 5. http://missingpeace.eu/nl/2011/07/pkn%e2%80%99s-politieke-actiegroep-tegen-israel/
  PKN’s politieke actiegroep tegen Israel | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 10 juli, 2011 op 8:41 pm

  […] over Israël naar buiten brengt. Eerder gebeurde dat met Floor’s beweringen over de olijfolie export van Palestijnse boeren, die volgens Floor door Israël onmogelijk gemaakt zou worden, en de claim […]

 6. http://missingpeace.eu/nl/2011/07/water-als-brandstof-voor-het-palestijns-israelische-conflict/
  Water als brandstof voor het Palestijns Israëlische conflict | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 21 juli, 2011 op 3:59 pm

  […] In totaal hebben de Palestijnen sinds de ondertekening van de Oslo akkoorden over water 250 illegale waterbronnen geboord. Wanneer de ‘Civil Authority’ de in area C gelegen illegale putten weer sluit, volgt er meestal een desinformatiecampagne via het internet. Die campagnes gaan vaak gepaard met oproepen tot actie tegen de ‘brute oppressie’ van de Israëlische autoriteiten. Iets dergelijks gebeurt ook met informatie over de Palestijnse olijvenindustrie zoals we eerder aantoonden. […]

 7. http://likud.nl/2011/05/kerk-in-actie-spreekt-zich-zichzelf-tegen-inzake-israel-bashing/
  Kerk in Actie spreekt zich zichzelf tegen inzake Israel bashing
  schreef: op 17 december, 2011 op 9:21 pm

  […] Over olijftakken en bruggen bouwen – kerk in actie tegen israel. […]

 8. http://likud.nl/2011/06/kerk-in-actie-diskwalificeert-zich-als-bruggenbouwer-in-israel/
  Kerk in Actie diskwalificeert zich als bruggenbouwer in Israel
  schreef: op 26 december, 2011 op 12:43 pm

  […] ons artikel ‘Over olijftakken en bruggen bouwen’ toonden wij aan dat Kerk in Actie medewerkster Meta Floor opnieuw onjuiste informatie over Israel […]