Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Achtergronden bij de raketcrisis in zuid Israël

Door Missing Peace

De aanval die Hamas vorige week donderdag pleegde op een Israëlische schoolbus nabij Kibboets Sa’ad aan de grens met Gaza, betekende een dramatische escalatie in het slepende conflict met Israel.

De wijze waarop de aanslag werd uitgevoerd en het daaropvolgende bombardement van zuid Israelische steden en dorpen leek op de Hizbollah actie waarmee de Tweede Libanon Oorlog werd ingeluid in juli 2006. Toen werden twee humvee jeeps van de IDF getroffen door een antitank raket, nadat Hizbollah tientallen Katusha raketten op Israëlische steden afvuurde. Bij die aanslag op Israëlisch grondgebied kwamen 9 Israëlische soldaten om.

De Russische 9M133 Kornet raket die de autobus bij Sa’ad trof had een grote tragedie kunnen veroorzaken, ware het niet dat enkele minuten daarvoor vijftig kinderen waren uitgestapt.

In de touringcar, die duidelijk herkenbaar was als een schoolbus, zaten nu alleen de chauffeur en een 13-jarige jongen, die levensgevaarlijk gewond raakte.

Voor het eerst in de tien jaar dat het zuiden van Israel onder vuur ligt vanuit Gaza werd door Hamas een precisiewapen gebruikt om doelbewust een burgerdoel te treffen.

De Kornet raket wordt via lasertechnologie naar zijn doel geleid, hetzelfde type raket werd ook door Hizbollah gebruikt tegen Israëlische Merkava tanks in de Tweede Libanon Oorlog. Deze tanks, die werden beschouwd als de best beveiligde ter wereld, bleken toen niet bestand tegen dit wapen. Hamas heeft de raket eerder gebruikt tegen Israëlische tanks aan de grens met Gaza, daarop werden die vervangen door Merkava tanks die nu wel beveiligd zijn d.m.v. het zogenaamde Trophy (TAPS) systeem.

Hamas probeerde op haar Izzidin Al Qassam website de aanval te rechtvaardigen door te suggereren dat de autobus werd gebruikt voor militair vervoer en dat hij tanks en artillerie passeerde op het moment van de aanslag. Dat zal wellicht door haar eigen achterban worden geloofd, maar een dergelijke raket wordt op een vooraf vastgesteld doel afgevuurd.

Hizbollah in Gaza
In januari 2011 waarschuwde de Israëlische minister voor strategische zaken Ya’alon dat Hizbollah agenten Gaza had binnen gebracht die Hamas terroristen trainden.  Gezien de wijze waarop deze operatie werd uitgevoerd lijkt het aannemelijk dat Ya’alon gelijk had.

De actie betekende verder dat Hamas doelbewust Israel provoceerde, zoals dat ook het geval was op 24 december 2008, toen Hamas operatie ‘olievlek’ tegen Israel aankondigde en zei dat vanaf dat moment duizenden Israëli’s met raketten zouden worden bestookt.

Die woorden werden in daden omgezet. Dezelfde dag kwamen tussen de 63 (Hatzalah opgave) en 87 (Ma’an opgave) raketten op Israëlische steden neer.

Sinds donderdag jl. zijn 120 raketten en mortiergranaten op Israel afgevuurd, daarbij vielen vijf gewonden.  Een video die vanuit een Israëlisch vliegtuig werd gemaakt laat zien dat Hamas zelfs begraafplaatsen gebruikt voor de lancering van raketten en mortiergranaten.

De IDF voerde vergeldingsacties uit op Hamas doelen en eenheden die betrokken zijn bij de lancering van raketten in Gaza. Hierbij werden volgens Palestijnse opgave 20  Palestijnen gedood.

Het nieuwe Israëlische antiraket systeem ‘Iron Dome’ haalde in totaal 10 Grad raketten neer die dreigden neer te komen op de steden Beer Sheva en Ashqelon. Een van die onderscheppingen werd op video vastgelegd.

Bestand
Enkele uren nadat vandaag bekend was geworden dat VN woordvoerder Robert Serry een bestand had weten te bereiken vielen vandaag opnieuw Kassam raketten op Israel neer. Ook werd opnieuw een antitank raket afgeschoten door Hamas.

De Arabische liga heeft nu aangekondigd dat men in navolging van Libië ook een no-fly zone boven Gaza wil.  Dit is een nieuw bewijs dat de Arabische positie ten opzichte van Israel aan het verharden is.

Dat werd eerder ook duidelijk toen de Egyptische leider Mohammed Tantawi dreigde om ieder Israëlisch vliegtuig neer te schieten dat het luchtruim van Egypte bij Gaza zou schenden.

Verborgen oorlog
De escalatie in het Zuiden van Israel lijkt doelbewust gezocht en zou te maken kunnen hebben met de onrust in de Arabische wereld, en in het bijzonder in Syrië waar de protesten alleen maar toenemen.

Hamas krijgt haar orders uit Damascus waar het hoofdkwartier is gevestigd van de organisatie, en uit Teheran dat de voornaamste sponsor is van de terreurbeweging. Bovendien is er nu support vanuit Egypte dat voorheen met Israel tegen Hamas werkte.

Israel en Iran zijn al vanaf 1979 in een ‘onzichtbare’ oorlog verwikkeld. Iran gebruikt proxy organisaties en buitenlands grondgebied voor het voeren van een asymmetrische oorlog tegen Israel. Israel voert op haar beurt geheime operaties uit om die oorlog te ontregelen.

Het laatste jaar wordt die tactiek ook in toenemende mate tegen Hamas gebruikt. Soedan beschuldigde Israel er vorige week bijvoorbeeld van dat het achter de aanslag op twee Hamas leden zat die vorige week in Soedan omkwamen.  Hun auto werd getroffen door een raket die was afgevuurd door een onbekend vliegtuig. Een van de slachtoffers zou het hoofd wapenaankopen van Hamas zijn geweest.

Iran is al lange tijd direct betrokken bij het Palestijns Israëlische conflict en sponsorde een groot deel van de terreuraanslagen tegen Israel gedurende de Tweede Intifada.

Zo was Hizbollah verantwoordelijk voor de dubbele zelfmoordaanslag op 5 januari 2003 in Tel Aviv (Dolfinarium aanslag) en was volgens de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet betrokken bij 21% van de terreuraanslagen in 2004. Hizbollah eenheid 18OO die in samenwerking met Iran werd opgezet, is verantwoordelijk voor de hulp aan Palestijnse terreurbewegingen.

‘Geweldspiraal’
De buitenlandse media en zelfs de EU blijven de huidige situatie in Gaza/Zuid Israel opnieuw aanduiden als een geweldspiraal waar beide zijden in gelijke mate voor verantwoordelijk zijn.

EU commissaris Catherine Ashton gaf na de aanslag in Sa’ad zelfs een verklaring uit waarin met geen woord werd gerept over het afvuren van een geleide antitank raket op een Israëlische schoolbus.

Deze aanslag betekende een nieuwe oorlogsmisdaad door Hamas die minimaal veroordeeld had moeten worden door Ashton.

Uit haar woorden bleek duidelijk dat Ashton of slecht is geïnformeerd, of doelbewust de ogen sluit voor de ontwikkelingen rond Gaza.

Een bestudering van de ontwikkelingen rond Gaza sinds januari laat namelijk zien dat de Palestijnse terreurbewegingen doelbewust de aanvallen op Israel hebben geëscaleerd sinds het uitbreken van de opstanden in Tunesië en later Egypte.

Op 31 januari 2011 werden de Israëlische steden Netivot en Ofakim voor het eerst sinds operatie Cast Lead beschoten met Grad raketten. Op 23 februari volgde Beer Sheva waar een Grad raket insloeg naast een woonhuis. Sinds de wapenstilstand tussen Hamas en Israel daterend uit januari 2010 zijn er opnieuw honderden raketten en mortiergranaten afgevuurd op Israel.

Ook de huidige escalatie werd ingeluid door een explosie van Palestijnse raket/mortier beschietingen op 19 maart.

De Israëlische regering heeft sinds Cast Lead 3500 schuilkelders in de streek rond Gaza gebouwd en miljarden dollars uitgegeven aan een
nieuw raketschild dat niet afdoende bescherming biedt aan de bevolking in zuid Israel.

Gazavloot en de escalatie
Een verdere escalatie richting oorlog op de langere termijn valt niet uit te sluiten nu het Midden-Oosten aan drastische veranderingen onderhevig is en de onrust in vele landen voortduurt.

De komst van een nieuwe ‘Gazavloot’ onder leiding van de Turkse Islamistische beweging IHH staat voor mei op het programma en kan verder bijdragen aan de escalatie. De leider van IHH heeft in een toespraak aangekondigd de zee-intifada te zullen voortzetten totdat de mars op El-Aksa (de moskee in Jeruzalem) is volbracht.

Hij noemde verder het zionisme eenvirus dat de gehele mensheid heeft geïnfecteerd.

Ook in Nederland worden voorbereidingen getroffen voor deelname aan deze Gazavloot.

Er zou nog altijd humanitaire hulp nodig zijn in Gaza, dit terwijl al in februari bekend werd dat Hamas voedsel en andere goederen naar Egypte en zelfs de EU exporteert.

De actie komt op het moment dat in andere landen in het Midden-Oosten echt sprake is van een humanitaire crisis. Syrië, Libië, Jemen en Egypte zijn voorbeelden van zulke landen

Het is te hopen dat de deelnemers beseffen dat deze actie niets te maken heeft met humanitaire hulp  maar alles met politiek, namelijk het doorbreken van een zeeblokkade in tijd oorlog.

  1. http://missingpeace.eu/nl/2011/04/de-syrische-opstand-en-de-mogelijke-gevolgen/
    De Syrische opstand en de mogelijke gevolgen | missingpeace.eu/nl
    schreef: op 26 april, 2011 op 6:10 pm

    […] en Iran gelieerde Palestijnse terreurbewegingen Hamas en Islamic Jihad probeerden al eerder om Israel tot een offensief te provoceren toen op 7 april jl. zuid Israel met raketten werd beschoten en een Hornet antitankraket een […]