Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Het nieuwe Midden Oosten – Van kwaad tot erger?

Door Missing Peace

Terwijl in Libië nu sprake is van een situatie die lijkt op een burgeroorlog, begint het er op te lijken dat de dagen van president Khadaffi zijn geteld. De val van Benghazi en het overlopen van een groot deel van de regeringstroepen daar, zal de oppositie versterken. Kadhaffi beschuldigt nu Al Kaida van inmenging in de Libische opstand. Deze beschuldiging lijkt op het eerste gezicht een propaganda truc die het optreden tegen de demonstranten zou moeten rechtvaardigen. Er zijn echter voldoende aanwijzingen dat Islamisten inderdaad de drijvende kracht zijn achter de Libische opstand.

Missing Peace ontving informatie dat de meeste van die berichten niet uit Libië kwamen maar uit een moskee in Manchester in Engeland.

Veel van die berichten droegen het bijschrift: CONFIRMED (bevestigd). Hetgeen dus onmogelijk was omdat er geen communicatie mogelijk was met Libië.

De opstand zelf bleek voornamelijk vanuit Zwitserland en Engeland te zijn georganiseerd. De Libiër Mohammed Lataiwesh bleek een voorname, drijvende kracht achter de 17 februari beweging. Hij is de eigenaar van de fabriek Al Manara in Engeland en is een Islamist.

Al Kaida is in Libië actief onder de naam Jama’a al Islamiyya al muqatilah. De in ballingschap verblijvende leiders van de groep gaven twee dagen voor de uitbraak van de opstand vanuit Londen een verklaring uit waarin zij de Islamisten in Libië opriepen het voortouw te nemen bij de protesten tegen Khadaffi.

Yusuf Al Qaradawi, de Islamistisch Soennitische leider die vorige week terugkeerde naar Egypte, vaardigde deze week een fatwa uit waarin hij het vermoorden van Khadaffi tot een religieuze plicht verhief.

Indien Khadaffi inderdaad het veld moet ruimen dan zal het aannemelijk zijn dat Libië wordt overgenomen door een Islamistisch bewind.

Het land kent geen georganiseerde oppositie maar slechts Islamistische groepen die een alternatief bieden voor het corrupte en repressieve regime van de Khadaffi clan.

De berichten die uit Libië komen zijn nu voornamelijk afkomstig van ooggetuigen die de grens met Egypte passeerden. CNN was echter het eerste officiële medium dat een verslag toonde van de bevrijding van Benghazi.

Verslaggever Ben Wedeman was duidelijk onder de indruk van de uitzinnige menigte die na 42 jaar repressie groots feest vierde en de CNN ploeg inhaalden alsof het de geallieerden betrof tijdens de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereld oorlog.

http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2011/02/24/wedeman.benghazi.voices.cnn.html

Uit Tripoli kwamen beelden die bevestigden dat er een slachting heeft plaatsgevonden onder de burgers. Op een strand bij de stad registreerde een amateurfilmer hoe honderden graven werden gedolven. http://www.youtube.com/watch?v=B8ICz-D6wNo

Onrust houdt aan

Elders in het Midden Oosten blijft het onrustig, in Iraq vielen 7 doden tijdens de ‘dag van woede’. Ook in Jemen duren de onlusten voort en wordt met scherp geschoten op de demonstranten, zoals blijkt uit deze beelden: http://www.youtube.com/watch?v=6rA4XoGcXcA&feature=youtube_gdata_player

In Jordanië loopt de spanning ook weer op nadat de Islamistische oppositie nieuwe demonstraties heeft aangekondigd. Het Moslim broederschap heeft het voortouw genomen bij het organiseren van de demonstratie waaraan door 19 groeperingen wordt deelgenomen.

De acties in Jordanië lopen parallel met die op de West Bank waar in diverse steden werd gedemonstreerd voor verandering. Daarin werd opgeroepen tot ‘nationale eenheid’ en verzoening met Hamas.

De Palestijnse Autoriteit vertoont nu een toenemende militante houding. Dit komt tot uiting in het organiseren van betogingen tegen de VS en de openlijke initiatieven om samen met Hamas een regering te gaan vormen.

Zelfs de als gematigd bekend staande PA premier Fayad, heeft zich aangesloten bij dit initiatief.

Hamas op haar beurt heeft aangegeven niet afwijzend te staan tegenover verzoening met Fatah, maar dan wel op haar voorwaarden.

Uit alles blijkt dat zowel Fatah als Hamas, het ‘nieuwe Midden-Oosten’ doorgronden.

Hamas voelt zich sterk en liet dat ook blijken in een verklaring deze week over nieuwe onderhandelingen met Israel over de vrijlating van Gilad Shalit. Daarin werd opgemerkt dat de tijd nu rijp was voor onderhandelingen, nu de psychologische backing van Moebarak (voor Israel) was weggevallen.

Woensdagavond jl. kregen de inwoners van Beer Sheva een ander bewijs van de gewijzigde machtsverhoudingen in de regio. Een Iraanse Gradraket uit Gaza landde in een woonwijk maar richtte slechts materiële schade aan. Nu Egypte de grens deels geopend heeft, is er geen controle meer op de hoeveelheid wapens die Gaza bereiken. Israëlische woordvoerders vertelden dat de afgelopen weken nieuwe types raketten Gaza zijn binnengebracht, daaronder anti tank raketten.

Vanuit Egypte zelf kwamen deze week nieuwe berichten over acties tegen de Koptische minderheid.

Het Egyptische leger schoot met scherp tijdens de verwoesting van een omheining om een Koptisch klooster. Dit werd opnieuw geregistreerd door een amateurfilmer die het bewijs op You Tube postte.

Een Koptische priester werd vermoord door Islamisten, die de priester met 22 messteken om het leven brachten en daarna zijn huis verlieten terwijl zij ‘Allah Hu Akhbar’ riepen.

Het Moslim Broederschap is inmiddels een campagne begonnen om de aan Moebarak gelieerde Moslim geestelijken te vervangen door haar eigen imams.

Onderschat nieuws
Het meest onderschatte nieuws uit het Midden-Oosten van de afgelopen week is echter de organisatie van een opstand in Saoedie Arabie. Op Facebook wordt opgeroepen om op 11 maart in Saoedie Arabie een volksopstand te beginnen die het regime van het koningshuis moet omver werpen.

Gealarmeerd door deze ontwikkeling, heeft koning Abdullah – die juist deze week terugkeerde van geneeskundige behandeling in het buitenland- opdracht gegeven om een ontwikkelingsfonds te creëren van 10,7 miljard dollar waarmee eenvoudige Saoedische burgers geholpen worden bij het kopen van een huis, het starten van een bedrijf of om te trouwen.

In het land bestaan ondanks de enorme olierijkdom; grote armoede, werkloosheid en grote sociale misstanden. Zo bestaat er een speciaal ziekenhuis voor het koningshuis waar de ongeveer 1000 prinsen en hun gevolg een VIP behandeling krijgen.

Een opstand in Saoedie Arabie zal echter wereldwijde gevolgen hebben die kunnen uitmonden in een veel groter conflict. Een Israëlische expert van de denk tank “Institute for the Analysis of Global Security” vertelde The Jerusalem Post op 24 februari dat de opstand in Saoedie Arabie voor een explosie van de olieprijs zal zorgen. Die explosie zal gemakkelijk kunnen betekenen dat olie 200 dollar per vat zal gaan kosten.

Het gevolg daarvan zal zijn dat arme staten onvoldoende voedsel voor hun bevolking kunnen kopen en er hongersnood zal uitbreken.

De wereldeconomie zal in een nieuwe diepe depressie wegzinken en de financiële markten zullen opnieuw instorten. Eventueel Westers ingrijpen om de olietoevoer te waarborgen zou een groot wereldwijd conflict kunnen veroorzaken. Saoedie Arabie is niet alleen de grootste olie exporteur ter wereld maar is ook het centrum van Islam. Tijdens de eerste golfoorlog bijvoorbeeld, was de Amerikaanse militaire aanwezigheid al reden voor grote spanningen in Saoedie Arabie.

Het lijkt waarschijnlijk dat het Westen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten onderschat en de gevolgen ervan niet overziet.

Dit bleek ook uit het bezoek van de Engelse premier David Cameron aan de oliestaten deze week. Cameron die in Israel bekend staat om zijn gebrek aan kennis over buitenlandse aangelegenheden werd op de Israëlische TV bespottelijk gemaakt om zijn uitspraken in Koeweit, toen hij zelfs het woord racisme in de mond nam om de scepsis over de kansen op democratisering in de Arabische wereld besprak.

De enige uitspraak van Cameron die wel waardering oogstte in Israel was die in Qatar toen hij in reactie op kritische vragen over Israel vertelde dat ‘sommige’ Arabische leiders Israel gebruiken als bliksemafleider voor de interne problemen.

Ya’acov en Taliyah siepman droegen bij aan dit bulletin.