Missing Peace | missingpeace.eu | NL

  • Gepubliseerd: Woensdag, 18 Augustus, 2010 - 7:13 PM
  • Trefwoorden:

Hizbollah – Een Iraanse divisie in Libanon

Door Missing Peace
Foto: ANP, via nowlebanon.com

De Tweede Libanon oorlog in 2006 heeft geleerd dat Hizbollah ( Hiz B’Allah = Partij van God) meer is dan een gewone terreurorganisatie. In die oorlog gebruikte Hizbollah wapens en tactieken die duidden op directe Iraanse betrokkenheid.

De aanval van het Libanese leger (LAF) op de IDF begin augustus 2010, liet zien dat Hizbollah inventief werkt aan een nieuwe confrontatie met Israël.

VN resolutie 1701 die de oorlog in 2006 beëindigde, beoogde dat Hizbollah niet ten zuiden van de Litani rivier in Libanon activiteiten zou kunnen ontplooien. De resolutie regelde ook een wapenembargo, dat er voor had moeten zorgen dat de organisatie zich niet zou herbewapenen.

Zoals zo vaak heeft de realiteit geleerd dat ook deze VN resolutie een theorie was.

In de praktijk heeft Hizbollah haar raketten arsenaal verviervoudigd en werkt in stilte aan de opbouw van haar militaire apparaat in de dorpen van Zuid Libanon.

Daarnaast infiltreerde de organisatie in het Libanese leger en bepaalt de gang van zaken in politiek opzicht in Libanon.

De opkomst van Hizbollah

De Hizbollah organisatie is in feite een filiaal van de Iraanse Revolutionaire Garde die na de verdrijving van de PLO in 1982 bezit nam van Sjiietisch Zuid Libanon.

Het streven was om een einde te maken aan het bewind van de “ongelovigen” (lees Christenen) op dit deel van het grondgebied van de Islam.

Via de overname van Libanon zou dan het uiteindelijke doel moeten worden bereikt, namelijk de eliminatie van het eveneens “ongelovige” zionistische bewind.

Nu 28 jaar later is Hizbollah geslaagd in het eerste doel en werkt met Iran – en sinds 1992 ook Syrië – verder aan het tweede doel.

Oorspronkelijk werden 3000 leden van de Iraanse revolutionaire garde in Libanon gestationeerd, dat aantal werd later tot 500 teruggebracht. Deze instructeurs bouwden met toestemming van Syrië bij Zabadani in de Beka vallei een militair trainingskamp en stichtten Hizbollah onder leiding van Abbas Moesawi, een Iraanse protegé uit de Amal beweging.

In 1986 werd Imad Moughniyeh het hoofd van de afdeling speciale operaties. Hij vormde Hizbollah om tot de meest actieve- en gevreesde terreur organisatie ter wereld en later tot een guerrillaleger. Tot aan 11 september 2001 was Moughniyeh de meest gezochte terrorist. Hij was o.a. verantwoordelijk voor de aanslagen op Amerikaanse mariniers in Beiroet en de reeks van aanslagen op het Israëlische leger in Zuid Libanon. Moughniyeh was ook actief betrokken bij acties in Europa en Zuid Amerika. In Ciudad del Este in Paraguay, een stad waar vele Sjiietische Libanese ballingen wonen, werd een Hizbollah basis opgezet van waaruit twee grote aanslagen in Argentinië werden georganiseerd. De Israëlische ambassade en een gebouw waar de kantoren van de Joodse gemeenschap in Buenos Airos zich bevonden, werden opgeblazen in 1992 en 1993.

Moughniyeh was ook het brein achter de actie die leidde tot de tweede Libanon oorlog in 2006. Hij plande de ontvoering van Israëlische soldaten op Israëlisch grondgebied, die het leven kostte aan 9 soldaten.

In 2008 werd Mougniyeh in Damascus geliquideerd toen een bom in de hoofdsteun van zijn auto ontplofte.

Controle over Libanon

De oorlog in 2006 en bewees dat Hizbollah in feite de Libanese divisie van de Al Quds brigade van de Iraanse Revolutionaire Garde is. Hizbollah leden krijgen hun training nu grotendeels in Iran en de worden door Syrië en Iran voorzien van de meest geavanceerde wapens. Zo werd de Iraelische marine totaal verrast door het afschieten van een Iraanse C-802 raket.

Sinds die oorlog bepaalt de organisatie de speelruimte van de Libanese regering en de LAF. Pogingen om daar verandering in te brengen werden in 2008 met geweld de kop in gedrukt. Dat resulteerde o.a. in het overlopen van Druzen leider Whalid Jumblatt naar het Syrische- Iraanse kamp.

Daarna werd het Doha akkoord getekend in Qatar, een compromis dat Hizbollah vetorecht gaf over belangrijke politieke beslissingen. Onlangs waarschuwde Mohammad Ra’ad – een Hizbollah parlementslid – dat de Libanese regering opnieuw wordt bedreigd indien Hizbollah als schuldige wordt aangewezen voor de moord op oud premier Hariri in 2005. Hij doelde daarbij op het feit dat Hizbollah de regering kan maken en breken, desnoods door een gewelddadige coup, zoals Hamas in 2007 in Gaza uitvoerde.

Het westen onder leiding van de huidige Amerikaanse regering negeerde deze zorgwekkende ontwikkelingen. Pas nu – nadat gebleken is dat Hizbollah ook de LAF controleert – is er sprake van een heroverweging van de politiek ten aanzien van Libanon. Dit resulteerde onlangs in de stopzetting van de jaarlijkse 100 miljoen dollar Amerikaanse wapenhulp aan de LAF.

Opgevoerde druk en provocaties

Sinds eind 2009 voert Hizbollah de druk op Israël opnieuw op. Gebleken is dat onder de neuzen van de Unifil soldaten een netwerk van militaire bolwerken werd opgezet in de dorpen in Zuid Libanon. In deze dorpen zijn bunkers gebouwd met een ondergronds tunnelnetwerk. Hizbollah heeft op grote schaal huizen aangekocht met Iraans geld waar wapens worden opgeslagen of raket lanceringinstallaties zijn gebouwd.

Het doel hiervan is om de IDF een soortgelijke oorlog als in Gaza te laten voeren. Daarbij moet de burgerbevolking dienen als menselijk schild en zal de wereldopinie zich weer tegen Israël keren als er slachtoffers vallen.

De herbewapening van Hizbollah die door Unifil onmogelijk gemaakt had moeten worden, heeft ongekende vormen aangenomen. Tussen de 40.000 en 45.000 raketten staan nu in Zuid Libanon en de Beka vallei gereed voor de volgende oorlog met Israël. Hizbollah heeft aangekondigd dat in die volgende oorlog tegen Israël alle Israëlische steden en belangrijke infrastructuur doelwit zullen zijn.

De organisatie beschikt over geleide raketten die bijvoorbeeld gericht kunnen worden op West Jeruzalem zonder de heilige plaatsen te raken.

Een andere beproefde Hizbollah tactiek – de provocatie van Israëlische troepen in Israël – wordt nu via de infiltratie in de LAF uitgevoerd. Voor het incident bij kibboets Misgav Am werden regelmatig provocaties gemeld door de IDF. Hierbij werden geweren gericht op soldaten die patrouilles uitvoerden en obscene gebaren gemaakt door LAF soldaten.

Hizbollah rekruten komen tegenwoordig uit alle etnische groepen in Libanon en de Sjiieten onder hen worden na twee jaar training in Hizbollah kampen ondergebracht in de LAF.

De meest recente provocatie werd deze week gemeld door Ya Libnan een Libanese nieuwssite. Een Iraanse organisatie plantte vijf bomen pal naast het elektronische grenshek. Daarop kwam Unifil in actie op verzoek van de IDF.

De LAF haalde de bomen vervolgens weg.

http://www.yalibnan.com/2010/08/17/iranian-trees-cause-border-tension/

Psychologische oorlog

Ook via psychologische oorlogsvoering, wordt Israël bewerkt.

De persconferenties die Hizbollah leider Nasrallah organiseert vanuit zijn bunker zijn vooral op Israël gericht. Hizbollah werkt met de Iraanse ambassade in Beiroet 24 uur per dag aan de beïnvloeding van de publieke opinie in Israël en de Arabische wereld. Zo houdt Nasrallah zijn speeches in Arabische schrijftaal en niet in zijn eigen dialect. Ook heeft Hizbollah een Hebreeuwstalig radiostation en beheert talloze websites.

In toespraken richt Nasrallah zich vaak direct tot het Israëlische publiek en speelt hij in op gevoelige zaken in Israël. Onlangs rakelde hij een oud incident op waarbij 12 commando’s van Shayetet 13 omkwamen in Libanon. Hij claimde dat Hizbollah van alle details van deze actie op de hoogte was geweest en een val had gezet. Het meest lugubere voorbeeld van deze psychologische oorlog was de manipulatie met de lijken van de twee ontvoerde IDF soldaten Regev en Goldwasser na oorlog in 2006. Hizbollah liet Israël tot aan de gevangenenruil in de waan dat deze soldaten nog leefden.

De Iraanse strategie

De opbouw van Hizbollah heeft ertoe geleid dat Libanon tot een vazalstaat van Iran en Syrië is omgevormd. Dit past in de Iraanse strategie om via vazal staten en organisaties de strijd met het Westen en Israël te voeren.

De oprichting van Hizbollah beoogde tevens de bevordering van de stichting van een mondiale Islamitische staat.

De wapen- en financiële hulp aan Hamas en de uitbreiding van de invloed op Zuid Amerika, Turkije en Irak, zijn andere voorbeelden van deze Iraanse strategie van de indirecte confrontatie.

Het is daarom niet ondenkbaar dat Iran Hizbollah ooit op een zelfde wijze zal gebruiken bij het verwezenlijken van de Iraanse nucleaire aspiraties.

Daarbij kan gedacht worden aan nucleair terrorisme en nucleaire chantage.

De dreiging die uitgaat van de “partij van God” is dus niet slechts beperkt tot Israël.

Niet voor niets heette de partij oorspronkelijk: “De organisatie voor de onderdrukten der aarde”.

Jeruzalem 18 – 8 -2010, Missing Peace

Bronnen:

Lee Smith Lebanon specialist Wall Street Journal, IDF Spokesman’s Office; Meir Javedanfar Iranian Israeli ME analyst; Stratfor Middle East research; Ronen Bergman- The secret war with Iran; Mark Silverberg – Hudson Institute; Hussain Abdul Hussain- Chatham House; Guy Aviad- Military and Strategic Affairs