Missing Peace | missingpeace.eu | NL

  • Gepubliseerd: Woensdag, 30 Juni, 2010 - 9:18 AM

The Rights Forum in Israël – Aanslag op het rechtsgevoel (SAMENVATTING)

Door Missing Peace

Een delegatie van The Rights Forum onder leiding van oud premier Dries van Agt bracht tussen 23 en 29 mei 2010 een bezoek aan Israël. The Rights Forum publiceerde op 3 juni jl. een rapport waarin de bevindingen van deze fact finding reis beschreven staan.
http://www.rightsforum.org/201005missie

Missing Peace onderzocht de beweringen in dat rapport en kwam tot de volgende bevindingen:

  1. Op tal van punten geeft het rapport van The Rights Forum onjuiste informatie of een onvolledig en eenzijdig beeld.
  2. The Rights Forum was slechts op zoek naar bevestiging van de vooraf ingenomen oordelen over Israel.
  3. De Delegatie verkoos slechts exclusief te praten met personen en organisaties die haar politieke opvattingen over de situatie in Israel delen. Daaronder bevonden zich organisaties die onder het mom van mensenrechten politieke doelen nastreven
  4. De delegatie negeerde alle bewijzen over de verbeterde situatie op de West Bank zoals de sterk groeiende Palestijnse economie en de sterk verbeterde leefomstandigheden voor Palestijnen op de West Bank.
  5. Ook negeerde de delegatie de toegenomen Israëlisch Palestijnse coöperatie op tal van gebieden zoals economie, veiligheid en bestuur.

Hieronder een kleine greep schokkende voorbeelden van onjuiste of misleidende informatie die Missing Peace vond in het “feitenonderzoek” van The Rights Forum.

Het volledige rapport is hier te lezen: http://missingpeace.eu/_download/MP-00010-NL-20100630.pdf (PDF)

TRF verklaart dat het uitroepen van Jeruzalem Oost ( inclusief de Joodse wijken) tot hoofdstad van een Palestijnse staat, een belangrijke voorwaarde is voor het oplossen van het conflict. Een verklaring die een simplistische visie weergeeft op het conflict.

Hernieuwde deling van Jeruzalem langs de 1948 lijnen wordt namelijk door experts eerder gezien als een struikelblok op weg naar de oplossing van het Midden Oosten conflict.

Om die reden werd in ieder vredesproces tot 2000 de status van Jeruzalem onbesproken gelaten. Toen dat uiteindelijk wel gebeurde tijdens de final status besprekingen in Camp David, mondde dat uit in een vijfjarige oorlog. De verdeling van de stad tussen 1948 en 1967 was een humanitair drama waarbij grote groepen Joden en Arabieren ontheemd werden en heilige plaatsen van Christenen en Joden onbereikbaar waren.

De Groene Lijn wordt door het Forum de “de facto grens” tussen Israel en de West Bank genoemd. Deze lijn was echter de wapenstilstandslijn van 1948 en is onder geen enkele internationale definitie een grens te noemen

TRF beweert dat er in Jeruzalem Oost een “settlement freeze” van kracht zou zijn. Waarschijnlijk doelde men op de bouwstop die de Israëlische regering eerder afkondigde voor nederzettingen in de West Bank. Jeruzalem werd daar uitdrukkelijk van uitgezonderd.

Over het bezoek aan de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem rapporteert TRF dat Palestijnen door Israel uit huizen zijn gezet, die door de VN in de jaren ’50 gebouwd zouden zijn. Het ging echter om huizen die Joods eigendom waren voor 1948 en die door het Israëlische Hooggerechtshof waren toegewezen aan de oorspronkelijke Joodse eigenaren. De Palestijnen kregen een beschermde huurstatus toegewezen maar weigerden huur te betalen. Na opnieuw slepende procedures bij de rechtbank werd een uitzettingsbevel afgegeven.

Over het bezoek aan de wijk Silwan in Jeruzalem rapporteert TRF dat 88 Palestijnse huizen door Israel gesloopt gaan worden om plaats te maken voor een “nieuw park”. Opnieuw bleek dit onwaar, het gaat om één van de oudste parken in Jeruzalem, dat verdwenen is door massale illegale bouw door Palestijnen. De bewoners zouden nieuwe legale huizen krijgen aan de oostzijde van de wijk.

Over Gaza beweert TRF dat Israel de grenzen al drie jaar lang gesloten houdt. De 738.000 ton humanitaire hulp die Israel in 2009 alleen over de grenzen van Gaza bracht zijn dus aan de aandacht van de Van Agt c.s. ontsnapt.

De slechte toestand in het Aida kamp in Bethlehem schrijft TRF ook geheel toe aan de Israëlische autoriteiten. Men stelt verder dat het Israëlische leger “het kamp beschiet en er om de haverklap invallen pleegt”. Bethlehem en Aida vallen echter sinds december 2008 weer geheel onder de controle van de Palestijnse Autoriteit. Palestijnse veiligheidstroepen handhaven sindsdien de orde. UNWRA is bovendien verantwoordelijk voor de humanitaire toestand in het kamp. Deze VN organisatie heeft een budget van 1,2 miljard dollar per jaar. Dat is vijftien keer zo veel als het budget van UNHCR de organisatie die wereldwijd vluchtelingen opvangt en repatrieert.

TRF beweert dat er op dit moment 500 checkpoints op de West Bank zijn en dat hun aantal met 30% is toegenomen sinds 2005. Alle partijen betrokken bij de gang van zaken op de West Bank- van de IDF tot de VN en het Quartet Office van Tony Blair- meldden echter dat er nog maar 14 checkpoints over zijn op de West Bank

Aan het eind van haar rapport meldt TRF dat Israel wetgeving voorbereid die een einde zou maken aan de “goede doelen status” van NGO’s die zich bezig houden met mensenrechten en vrede in Israel. De bewuste clausule is echter al in een vroeg stadium verworpen door de Knesseth commissie die de wet voorbereid.

Het Missing Peace onderzoek toont duidelijk aan dat The Rights Forum een zeer onbetrouwbare bron voor informatie is over Israël en het Midden Oosten. De extreem eenzijdige opstelling van The Rights Forum (TRF) zal de door haar gepropageerde “rechtvaardige oplossing van het Midden Oosten conflict” onbereikbaar maken. Uit het TRF rapport komt duidelijk de opvatting naar voren dat Israël verantwoordelijk zou zijn voor alle problemen en daarvoor gestraft dient te worden via Europese sancties. De Palestijnen worden echter benaderd als slachtoffers en onvolwassen partners die hooguit vermanend kunnen worden toegesproken, maar niet verantwoordelijk zijn voor de situatie in Israel. Daarnaast is in het rapport niets te terug te vinden over de context van het Midden Oosten conflict, zoals de collaboratie tussen Hamas en Iran/Syrië. Ook de relatie tussen Palestijnse terreur en de Israëlische veiligheidsmaatregelen en de wijze waarop de Arabische wereld de Palestijnse kwestie (in al haar facetten) gebruikt als middel om de strijd tegen Israël voort te zetten, krijgt geen aandacht in het TRF rapport.

The Rights Forum heeft haar eigen geloofwaardigheid met de publicatie van dit rapport dan ook ernstig ondergraven.

Missing Peace, Jeruzalem 28 juni 2010