Missing Peace | missingpeace.eu | NL

 • Gepubliseerd: Donderdag, 3 Juni, 2010 - 10:27 AM

Slooporders en co-existentie in Gush Etzion

Door Missing Peace

Er circuleert in Christelijke kringen in Nederland een verontrustend bericht over een Palestijnse boer in de buurt van Bethlehem. Zijn naam is Daoud Nassar en hij laat zich voorstaan op liefde voor alle naties. Het bericht werd verspreid door Meta Floor, die voor “Kerk in actie” en Sabeel in Israël werkzaam is.

http://www.metafloor.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=68 + bijlage 1

Daoud Nassar zou volgens het bericht negen demolition (sloop) orders hebben ontvangen van de Israëlische autoriteiten. Nassar schreef dat “men” zijn geest wilde breken en dat hij vast van plan was dit “kwaad” (van de Israëli’s) te bestrijden en te overwinnen. Meta Floor voegde ter ondersteuning nog een paar eigen opmerkingen aan toe. Zij zei onder meer dat 500.000 Israëli’s illegaal op de West Bank (Samaria en Judea)wonen en dat zij basale rechten hebben en Palestijnen zoals Daoud niet.

Het verontrustende bericht was reden voor een onderzoek. Daartoe namen wij contact op met de Civil Administration in Israël, de burgemeester van Gush Etzion Shaul Goldstein, Palestijnen in de omgeving van Gush Etzion en met Daoud Nassar zelf. Wij bezochten hem op zijn boerderij even buiten Neve Daniel.

Tevens onderzochten wij artikelen in Israëlische kranten over de problemen waar Nassar over schrijft en over de co-existentie tussen Joden en Arabieren in de omgeving van Gush Etzion.

De sloop orders

De bewuste aankondiging tot sloop werd inderdaad aan Daoud Nassar afgegeven op 28 mei 2010.

De Civil Administration van de Israëlische overheid liet echter weten dat het om bouwsels ging die illegaal waren.

Daoud zelf vertelde ons dat het gaat om aanbouwsels met een vast dak die hij aan legale gebouwen had aangebouwd en wel zonder vergunning.

Hij meldde bovendien dat hij al in 2006 een rechtszaak verloor tegen een eerder afgegeven slooporder van dezelfde bouwsels. De aankondiging die hij nu ontving van de ambtenaren van de CA was dus in feite een gevolg van het vonnis van de rechtbank in 2006. Hij kon geen antwoord geven op de vraag waarom het vier jaar had geduurd voordat de autoriteiten uitvoering van de order vorderden.

Wel beweerde hij dat in de Joodse dorpen in de omgeving een dergelijke naleving van de wet niet wordt afgedwongen.

De burgemeester van Gush Etzion kende het probleem van Daoud Nasser echter als een van de problemen in Gush Etzion. Nassar is dus niet uniek als het gaat om het krijgen van slooporders voor illegale bouwsels. Volgens Goldstein worden in Gush Etzion iedere week 10 tot 15 slooporders afgegeven door ambtenaren van de CA. Hij adviseerde Nassar het zelfde te doen als de burgers van Gush Etzion, namelijk het aanvechten van de slooporder via het rechtssysteem. (Het Hooggerechtshof in Israël behandelt dergelijke zaken ook)

Nassar’s bewering dat er met twee maten wordt gemeten ten opzichte van de politiek van slooporders voor Joden en Arabieren verwierp hij. Hij gaf voorbeelden van inwoners van Gush Etzion die soortgelijke aanbouwsels hebben moeten afbreken omdat ze geen vergunning hadden. Over de nabij Daoub’s boerderij gelegen uitbreiding van Elazar een ander Joods dorp die volgens Nassar ook illegaal is, vertelde Goldstein dat ook daarover een procedure loopt bij het Israëlische Hooggerechtshof, waarbij zal moeten worden bepaald welke bouwsels illegaal zijn. Inderdaad heeft het Israëlisch Hooggerechtshof de staat Israël recentelijk opdracht gegeven om bestemmingsplannen (zoning plans) voor het gebied te maken.

Goldstein voegde eraan toe dat in een andere uitpost naast Neve Daniel al slooporders zijn afgegeven.

In een ander geval werd vorig jaar in Kiryat Arba in een vergelijkbare situatie (illegale bouw in Area C) het huis van de Joodse activist Noam Federman midden in de nacht gesloopt door de Israëlische autoriteiten.

Onderdrukking of rechtsorde

Nassar schrijft in zijn e-mail: ‘They are trying to destroy our spirit, but we are determined to resist and overcome the Evil with GOOD and justice will prevail.’

Dit suggereert dat de ambtenaren van de CA een andere agenda zouden hebben dan het uitvoeren van een rechtbankorder. De mail van Meta Floor versterkte het beeld van een ondrukkende maatregel verder.

In het gesprek gaf Nasser zelf echter toe dat de maatregel het gevolg was van een rechterlijke uitspraak uit 2006, die in het kader van de rechtsorde moet worden uitgevoerd.

Nassar’s tent voor alle naties

Nassar’s “tent voor alle naties” suggereert een streven naar co-existentie en vrede. Op een bord bij de ingang van zijn boerderij wordt dat benadrukt met de stelling “we refuse to be enemies”.

Gevraagd naar de relatie met de joden in de omgeving gaf hij aan weinig tot geen relaties te onderhouden. Hij suggereerde dat er regelmatig problemen zouden zijn met de Joden in de omgeving maar bij doorvragen bleek het om incidenten te gaan uit de jaren negentig en een incident uit 2002 toen de tweede intifada op zijn hoogtepunt was.

Zijn contacten met Israëli’s beperken zich tot degenen die pro Palestijns zijn en tegen de “bezetting” actie voeren.

De burgemeester van Gush Etzion verklaarde dat Nassar onder valse vlag opereert wanneer hij zegt dat hij voor co-existentie is en streeft naar het beëindigen van het vijanddenken.

Hij wees op enkele co-existentie projecten in Gush Etzion waarvan Daoud Nassar zelf toegaf er nog nooit van gehoord te hebben….

In Gush Etzion wordt niettemin op vele plaatsen samengewerkt door Joden en Palestijnen. De Palestijnen van het dorp Beit Sakariyah wonen tussen de Joodse dorpen in Gush Etzion en werken bijna allemaal in een garage en benzinestation op het grote kruispunt op weg 60 in Gush Etzion. Er wordt daar samengewerkt door Joden en Arabieren. Die samenwerking is zo oud als de garage en het benzinestation zelf.

Men houdt daarnaast gezamenlijke sociale activiteiten en de Palestijnen werden tijdens de jaren van de intifada geholpen door Joden uit de omgeving toen er door aanslagen uitgaansverboden golden. Vergelijkbare co-existentie wordt gemeld uit Efrat de grootste plaats in Gush Etzion waar bewoners de Palestijnen van naburige dorpen hielpen aan voedsel en kleding, ook tijdens de tweede intifada.

Palestijnse aannemers en werknemers werken in sommige gevallen zonder onderbreking al twintig jaar in Efrat.

Daoud wist dat allemaal niet.

Later gaf hij aan voornamelijk te werken met buitenlandse activisten die tijdelijk in Israël zijn en hem helpen met werk op zijn boerderij.

Op de vraag wat hij vond van de interne situatie in de Palestijnse Autoriteit; antwoordde dat hij weinig wist over de Palestijnse leiders.

Aanvankelijk wilde hij slechts praten over de Israëlische rol in het dagelijkse leven, later gaf hij toe dat sommige misstanden te wijten zijn aan de rol van het Palestijnse leiderschap. De leiders zorgen alleen voor zichzelf verklaarde hij.

In de loop van het gesprek vroeg hij verder om advies over de omgang met de slooporders en hoe hij de bouwsels kon aanpassen opdat ze wel binnen de wet zouden vallen. Hem werd geadviseerd om de golfplaten (die schaduw moeten verschaffen) te verwijderen en te vervangen door biezenmatten, deze vallen onder de open structuren zoals pergola’s. Een dergelijke bouwverordening bestaat in Nederland ook.

Ook bespraken we wegen om tot een beter wederzijds begrip te komen tussen de Joden en Palestijnen in de omgeving.

Hij erkende de Joodse aanspraken op het land Israël en gaf aan dat beide bevolkingsgroepen vanuit hun liefde voor het land het land verder moeten opbouwen.

De missie van Kerk in Actie

De opmerkingen van Meta Floor over 500.000 illegale Joden op de West Bank lijken te getuigen van een gebrek aan kennis over de status van de Joodse dorpen en huizen in Samaria en Judea volgens het internationale recht ( zgn.Hard Law ziet bijlage 2).

Zij suggereert dat Israël verantwoordelijk is voor het verschaffen van basis- voorzieningen aan alle Palestijnen, alsof er geen Oslo akkoorden bestaan die het burgerlijk bestuur in handen gaven van de Palestijnse autoriteit. (Stedelijke gebieden zgn. Area A en B). Bouwen in Area C –te vergelijken met het Nederlandse platte land- is een groot probleem omdat bestemmingplannen ontbreken. Dit heeft bijna alles te maken met de status van het gebied sinds het in 1967 onder Israelisch bestuur kwam. Juridisch valt het gebied niet onder de Israëlische burger wetgeving. In sommige gebieden van de PA wordt nog altijd wetgeving uit de Ottomaanse tijd gehanteerd.

Een akkoord tussen Israël en de Palestijnen moet de (juridische) status van het gebied definitief regelen.

Deze uitlatingen en de publicatie van artikelen die vol staan met onjuistheden, zoals onlangs “de Ravage van Zion” op de website van Meta Floor, staan in feite haaks op de gestelde doelen van Kerk in Actie.

http://www.metafloor.nl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

In een verklaring van Kerk in Actie op die website, wordt immers herhaaldelijk aangegeven dat een eenzijdige benadering van de situatie in Israël, vrede uitsluit.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het bericht van Meta Floor en Daoud Nasser essentiële informatie wegliet en dat het imago van vredelievendheid en coexistentie van beiden niet overeenkomt met hun acties.

—————————————————————————————

Bijlage 1

Goede mensen,

Vandaag ontving ik een e-mail van Daoud Nassar van de Tent of Nations, een Palestijns christen in Bethlehem (zie onder). Velen van jullie hebben Daoud en zijn broer Daher ontmoet tijdens één van de reizen. Zij zijn belangrijke mensen voor mij; in hun eenvoud blijven zij volharden en houden vast aan het motto ‘We refuse to be enemies’.

Daoud mailt mij dat hij gisteren NEGEN demolotion orders heeft ontvangen van het Israëlische leger. Bijna vijfhonderdduizend Joodse Israëli’s wonen momenteel illegaal op de Westbank en hebben bewegingsvrijheid, huizen en toegang tot water en electriciteit. Daoud woont op zijn eigen grond, heeft de eigendomspapieren, maar hem wordt de meest basale rechten ontzegd. Hij schrijft: ‘They are trying to destroy our spirit, but we are determined to resist and overcome the Evil with GOOD and justice will prevail.’

Ik mail zijn boodschap aan jullie door met de vraag om – als je tot een kerkelijke gemeenschap behoort – zondagochtend voorbede te vragen voor de familie Nassar. Daarnaast zal Daoud het zeker waarderen om een teken van meeleven en support te krijgen via de e-mail, dnassar@tentofnations.org

In het verlangen dat er eens gerechtigheid zal zijn voor de inwoners van dit land,

Meta Floor

 

Dear Friends of Tent of Nations all over the world,

Today at 2.00 pm in the afternoon, 2 officers form the Israeli Civil Administration guarded by Israeli soldiers came to our farm and gave us NINE demolishing orders for nine ( structures) we built in the last years without a building permit from the Israeli Military Authority. The demolishing orders are for: tents, animals shelters, metal roof in front of both old houses, the restrooms (Shelters) , a water cistern, a metal container and 2 underground renovated cave structures. One officer was writing the demolishing orders and the other was taking pictures with two cameras, Israeli soldiers were following them everywhere and pointing their guns on us.

The demolishing orders were written in Hebrew and I refused to sign receiving them. We have 3 days only to react against those demolishing orders. The timing for delivering the demolishing orders was plant properly and purposely on Thursday, in order to make it difficult for us to try to stop those orders by the Israeli court within 3 days, because of the Jewish weekend (Friday and Saturday). The idea is to make it impossible for us to act quickly. I contacted our Lawyer and he will write an opposition and send it to the military court on Sunday morning. We hope to get a paper from the court through our Lawyer on Sunday morning to stop the demolishing orders.

We would like to ask you to be prepared and alert for actions, if anything might happen. We will keep you updated and will guide you for actions but please forward this E-mail to your friends. PLEASE be prepared for actions… Thank you for all your solidarity and support.

They are trying to destroy our spirit, but we are determined to resist and overcome the Evil with GOOD and justice will prevail.

Blessings and Salaam,

Daoud Nassar

Bijlage 2

Internationaal recht en de status van de West Bank en Joodse Nederzettingen

Bijlage 3

Artikelen uit de Israëlische pers

 1. http://missingpeace.eu/nl/2011/07/water-als-brandstof-voor-het-palestijns-israelisch-conflict-2/
  Water als brandstof voor het Palestijns Israëlisch conflict | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 19 juli, 2011 op 1:27 pm

  […] wonen namelijk minimaal 80.000 Joden die naast en tussen de Palestijnse Arabieren leven. Wij gaven eerder al aan dat vele Joden en Palestijnen in het gebied in hun dagelijkse leven meer doen aan het kweken van […]

 2. http://missingpeace.eu/nl/2011/07/water-als-brandstof-voor-het-palestijns-israelische-conflict/
  Water als brandstof voor het Palestijns Israëlische conflict | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 21 juli, 2011 op 3:59 pm

  […] wonen namelijk minimaal 80.000 Joden die naast en tussen de Palestijnse Arabieren leven. Wij gaven eerder al aan dat vele Joden en Palestijnen in het gebied in hun dagelijkse leven meer doen aan het kweken van […]

 3. http://missingpeace.eu/nl/2011/07/pkn%e2%80%99s-politieke-actiegroep-tegen-israel/
  PKN’s politieke actiegroep tegen Israel | missingpeace.eu/nl
  schreef: op 2 september, 2011 op 1:00 pm

  […] die volgens Floor door Israël onmogelijk gemaakt zou worden, en de claim dat een Palestijnse boer ‘zomaar’ slooporders kreeg van de civiele […]

 4. http://missingpeace.eu/nl/2012/02/kerk-in-actie-opnieuw-betrokken-bij-israel-bashen/
  Kerk in actie opnieuw betrokken bij Israël ‘bashen’ | Missing Peace | missingpeace.eu | NL
  schreef: op 20 februari, 2012 op 12:24 pm

  […] schreef over haar vriend Daoud Nasser, een Palestijnse boer uit de buurt van Bethlehem, die al eerder werd ontmaskerd als iemand die een loopje neemt met de waarheid en onder het mom van hoogdravende slogans over […]