Missing Peace | missingpeace.eu | NL

  • Gepubliseerd: Zaterdag, 24 April, 2010 - 10:53 AM

Amira Hass Journaliste Ha’aretz Israël

Door Missing Peace

Op welke bronnen kan het publiek in landen buiten Israël rekenen bij het verkrijgen van correcte informatie? Velen richten zich tot bronnen in Israël. Er zijn rapporten van de veel organisaties die zich bezighouden met het Arabische Israëlische conflict, maar de meeste mensen raadplegen nieuwssites in Israël.

Engelstalige Israëlische nieuwssites mogen zich verheugen in een ongekende belangstelling vanuit het buitenland. De Jerusalem Post website heeft een bezoekersaantal van 1,5 miljoen per maand. Ha’aretz is een goed tweede met 750.000 bezoekers. (ter vergelijking De Volkskrant in Nederland een land met 2,5 keer zoveel inwoners als Israël trekt 200.000 bezoekers per maand.)

Israëlische journalisten worden dan ook vaak geciteerd in het buitenland. Een van hen is de journaliste Amira Hass die schrijft voor Ha’aretz, zij wordt vooral buiten Israël gezien als een goede informatiebron.

De vraag is of dat ook zo is…

Hass is als journalist omstreden en werd in 2001 veroordeeld wegens liegen met
vooropgezette kwade bedoelingen. Twee rapporten van de Amerikaanse monitororganisatie Camera maken duidelijk dat er problemen zijn met de betrouwbaarheid van Hass. (Zie camera rapport 2001 en camera rapport 2009 hieronder).

Missing Peace onderzocht een van de meest recente artikelen van Hass waarin de situatie op de Westelijke Jordaanoever omschreven wordt. Wij kwamen tot de conclusie dat ook nu Hass onbetrouwbaar bleek als bron van informatie.

Camera rapport uit 2001 1

“Hass reported that Palestinian eyewitnesses saw Hebron’s Jewish community celebrating the shooting of a Palestinian by Israeli border police. She described the Jewish residents spitting on, stomping and kicking the Palestinian’s dead body and then shouting with joy and passing out candies

However, the event described in detail by Hass was entirely bogus and had never taken place, a reality confirmed by televised accounts of the incident. A Jerusalem court judge found Hass guilty of lying with the malicious intent of damaging the Hebron community’s reputation and fined her more than $60,000.”

1

http://www.camera.org/index.asp?x_context=4&x_outlet=28&x_article=282

Camera rapport uit 2009 2

Een recent Camera rapport over Amira Hass’ reportages over de Samouni familie in
Al-Zaytoun levert nieuw bewijs van de onbetrouwbaarheid van Hass. Volgens Hass werden 29 leden van de Samouni familie gedood door de IDF zonder dat daar feitelijk aanleiding toe was. Camera bewijst, onder andere, aan de hand van vele bronnen, waaronder verklaringen van Palestijnse terreurbewegingen ten tijde van de oorlog, dat leden van de Samouni familie lid waren van deze terreurorganisaties. Tevens werd door Camera bewijs geleverd dat er gevechtshandelingen plaatsvonden vanuit- en nabij het huis van de Samouni familie.

2

http://www.camera.org/index.asp?x_context=2&x_outlet=55&x_article=1754

Recent artikel van Hass onderzocht

De bron van een recent Hass artikel 3 daterend van 1 maart 2010 is de Palestinian Monitor Group, een PLO orgaan dat valt onder het Negotiations Department van Saeb Erekat.

Erekat wordt altijd aangeduid als ‘chief negotiator’ van de PA. Hij staat bekend om zijn neiging tot extreme propaganda.

Zo maakte hij na de aanval op Jenin tijdens operatie Defensive Shield als eerste bekend dat er een “volkerenmoord” door de IDF was begaan waarbij minstens 500 Palestijnse burgers waren gedood. Later moest hij toegeven dat het een leugen was.

Onlangs deed hij hetzelfde met het Israëlische plan om de Ma’arat HaMachpela in Hebron toe te voegen aan een lijst van Joodse historische plaatsen waardoor het complex in aanmerking komt voor monumentenbescherming. Hij zei daar het volgende over: ” De unilaterale beslissing om Palestijnse (historische) plaatsen in Hebron en Bethlehem deel van Israel te maken laat zien dat er geen oprechte partner voor vrede is. Er is sprake van een bezettingsmacht die er op uit is om Palestijns land te blijven bezetten”.

3
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1153043.html

De Palestijnse plaatsen waar Arekat over spreekt zijn het graf van Rachel (algemeen door Joden beschouwd als de aartsmoeder van het Joodse volk). Het graf ligt buiten Bethlehem op de grens van Jeruzalem.

Verder doelde hij op de Ma’arat Hamachpela/Ibrahim moskee in Hebron. Dit complex huisvest de graven van de aartsvaders en -moeders van het Joodse volk, Abraham,Sarah,Yitzchak,Rebecca, Jacob en Leah.

Het complex ligt in de H2 zone in Hebron. Dit gebied is krachtens het Hebron akkoord uit 1997 Israëlisch grondgebied. Moslims hebben echter toegang tot de Ma’arat HaMachpela.

De incidenten in Hass’ artikel worden gepresenteerd als eenzijdige agressie door het Israëlische leger. Wat ontbreekt is de context waarin bijvoorbeeld arrestaties werden gepleegd. Iedere dag worden er bijvoorbeeld bij controleposten nog Palestijnen aangehouden in het bezit van wapens.

Ook schietincidenten worden door Hass gepresenteerd op een wijze waarop

het lijkt dat Israëlische soldaten zonder reden het vuur openen op onschuldige Palestijnen.

De werkelijkheid is dat er vaak teruggeschoten wordt. Het meest recente voorbeeld daarvan vond plaats op de weg van Jeruzalem naar Modi’in (443) toen een IDF patrouille onder vuur werd genomen door Palestijnen, vanuit een rijdende auto.

In dezelfde week werd een bewaker in Silwan neergeschoten en een IDF soldaat op de Westelijke Jordaanoever doodgestoken.

Het PMG rapport beweert dat er geen geweld door Palestijnen werd gepleegd op woensdag 24 februari 2010. De Israëlische eerstehulporganisatie Hatsalah houdt echter dagelijks ook incidenten op de Westelijke Jordaanoever bij. Dit gebeurt op basis van SMS meldingen, Hatsalah kwam tot een volstrekt ander beeld.

Volgens het Hatsalah rapport werden er minimaal 11 gewelddaden door Palestijnen

geregistreerd die dag. (zie bijlage 1)

Hass heeft het over 225 verwoeste illegale huizen op de Westelijke Jordaanoever, OCHA een VN orgaan komt echter niet verder dan 180 waarvan 109 in juni en 0 in de laatste vier maanden van 2009.

Hass beweert feitelijk dat stenengooi-incidenten een uitvinding zijn van het Israëlische rechtssysteem. De Hatsalah rapporten staan echter dagelijks vol met deze incidenten Op deze bewuste woensdag werden zes incidenten gemeld.

De waterputten bij Jenin waar Hass over rapporteert – een melding die door OCHA wordt bevestigd – werden niet zonder reden dichtgemaakt.

Deze putten vallen onder Areas B onder de Oslo Akkoorden. In dat akkoord werd het recht op water geregeld en deze afspraken worden tot op de dag vandaag als bindend beschouwd.

Het graven van putten zonder toestemming in Area C en B is volgens die afspraken verboden, en is te vergelijken met de illegale bouw. Een gezamenlijk Israëlisch Palestijns watercomité (JWC) opereert sinds de ondertekening van de Oslo Akkoorden zonder onderbreking. Dit comité heeft onder andere in het Jenin gebied acht drinkwater– en vijf agrarische waterputten goedgekeurd.

In Israël is watertekort een ernstig probleem, grootscheepse campagnes zijn het laatste jaar gehouden om het waterverbruik terug te dringen. In de PA echter is het waterverbruik alleen maar gestegen, ondanks de droogte. Ook weigert de PA met Israël samen te werken op het gebied van waterzuivering en waterontzilting.

Een Israëlisch voorstel om in de buurt van Hadera aan de kust een ontziltingsfabriek voor de Palestijnen te bouwen werd afgewezen. Gegevens van de Israëlische Water Autoriteit 4 laten overigens zien dat de Palestijnen de laatste jaren meer water kregen dan volgens de akkoorden geleverd zou hebben moeten.

4
http://www.water.gov.il/NR/rdonlyres/A111EFEF-3857-41F0-B598-F48119AE9170/0/WaterIssuesBetweenIsraëlandthePalestinians.pdf

Hass’ lijst van wegafsluitingen en andere belemmeringen van de bewegingsvrijheid komt niet overeen met wat Palestijnen zelf melden. In Bethlehem waren die dag geen vier wegafsluitingen, maar geen enkele.

De rit van van Bethlehem naar Hebron nam die dag volgens een Palestijnse arbeider iets meer dan twintig minuten in beslag. (afstand ca 25 kilometer). Om Hebron in te komen hoefde deze Palestijn, die vlak naast de H-2 zone woont, geen enkele controlepost te passeren.

Het aantal van 38 acties door de IDF in Palestijnse dorpen en steden zou op een dag bijna de helft zijn van wat OCHA rapporteerde 5 over de hele week vanaf 24 februari. Hamas rapporteerde op haar Izzidin Al Qassam website 6 een aantal van achttien Israëlische acties in de hele week van 24-2 t/m 3-3 2010.

Hass rapporteert maar liefst 40 arrestaties op de Westelijke Jordaanoever door de IDF. De Palestijnse krant Palestine Telegraph komt niet verder dan elf op 24 februari. Hamas rapporteerde vijftig arrestaties over de hele week.

5
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_03_04_english.pdf

6
http://www.qassam.ps/occupation_terrorism-2485-Israeli_violations_of_international__humanitarian_law_24_February__03_March_2010.html

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat ook nu Amira Hass niet gebruikt kan worden als betrouwbare bron van informatie.

Bronnen Missing Peace

  • Ma’an News Bethlehem, Palestine Telegraph, OCHA (UN office for coordination
    human affairs) Izzdin Al Qassam website.
  • Israël Water Authority, COGAT (Central Office Government Activities Territories),
  • Hatsalah News
  • Jerusalem Post en Camera USA

Bijlage

Hatsalah rapport 24 februari 2010

Het rapport maakt melding van twee aanhoudingen van Palestijnen ten gevolge van
steekaanslag, 6 gevallen van stenen gooien naar auto’s en andere doelen en 3 aanslagen met brandbommen op auto’s en een autobus met passagiers ( op weg 443 de weg die onlangs op bevel van het Hooggerechtshof weer is opengesteld voor Palestijns wegverkeer)

מוקדי | כותרות | דעות | קישורים | ארכיון | למועדפים הוסף | הבית מודלע הפוך | ראשי עמוד
חירום | RSS | | חברים
03.03.10 , ע”התש אדר ז”י , רביעי
:בארכיון חפש
ארכיון
< ארכיון < ראשי
24.02.10 , ע”התש אדר י , רביעי יום מבזקי
• 14 באורך סכין גופו ועל ערבי המכפלה למערת בכניסה עצר ל”צה כוח 21:06
מ”ס
• עזון בעוקף רכבים לעבר אבנים יידו ערבים 20:23
• 443 בכביש רכב לעבר בים”בקת 2 יידו יםערב 19:36
• ערוב לאל סמוך חברון עציון גוש בכביש אוטובוס לעבר ב”בקת יידו ערבים 18:31
• לצומת סמוך לתקוע אפרת בין ערבים פורעים של אבנים מיידוי קל פצועה 17:12
ה-T
• לחברון צפונית בחלחול רכבים לעבר אבנים יידו ערבים 15:56
• באיזור ל”צה כוחות לעבר אבנים ידווי התפרעו ערבים עשרות :חברון 14:14
מרקחת בית צומת
• ב”בקת ובידו מחבל ב”מג כוח לכד קלנדיה באזור הבטחון גדר בתאווי 12:58
• אומר לבית ערוב אל בין רכבים לעבר םאבני יידו ערבים 12:58
• מעצר נוהל במהלך קל נפצע דן בכפר ל”צה לכוח סכין עם שהתקרב ערבי 12:56
חשוד
• בפעילות צנחנים ר”גדס כוח לעבר צינור נימטע 2 הלילה יידו ערבים 09:50
בדהיישה
Last update – 07:22 01/03/2010